403B आणि IRA दरम्यान फरक

403b vs IRA

सेवानिवृत्तीच्या अनेक प्रकार आहेत; 403 बी आणि आयआरए दोन आहेत. त्यांच्या काही वैशिष्ट्ये आहेत: < 403b

403 बी प्लॅन निवृत्ती योजनेची योजना आहे ज्यात ते सेवानिवृत्तीनंतर काढले जाईपर्यंत योगदानांवर कर आकारला जात नाही. 403b योजनांची पात्रता किंवा अयोग्य योजना असू शकतात. हे कर्मचारी सेवानिवृत्ती आय सुरक्षा कायदा (ERISA) द्वारे समाविष्ट आहे ज्यामध्ये नियोक्त्यांना कर्मचा-यांची खातींमध्ये योगदान देणे आवश्यक आहे.

403b प्लॅनसह, सर्व कर्मचारी पगार बदलू शकतात आणि आयआरएसला सरस आणि स्वस्त वार्षिक अहवालाची आवश्यकता आहे. त्याच्या कर रकमेची अॅन्युइटी योजना आहे आणि योजनाधारक 59 वर्षापेक्षा कमी जुने असले तरी काढण्याची परवानगी देतो. त्याला अपंगत्व, विलगपणा, किंवा आर्थिक त्रास दाखवण्याची आवश्यकता आहे.

403 बी योजनेतील योगदान विविध मार्गांनी गुंतविले जाते. एक म्हणजे विमा कंपनी ज्यात ते अॅन्युइटी प्लॅनमध्ये गुंतवणूक करेल. आणखी एक कस्टोडियन आहे जो म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणार आहे. तिसरे म्हणजे वर्षागणिक किंवा म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणुकीसाठी सेवानिवृत्ती खाते तयार करणे.

एक कर्मचारी 403 बी प्लॅन आणि 50 वर्षांपेक्षा जास्त असलेल्यांसाठी असलेल्या कोणत्याही रकमेत योगदान देऊ शकतो; अतिरिक्त योगदान देऊन ते पकडू शकतात पूर्वीच्या नियोक्तेकडील सेवानिवृत्ती योजना नवीन 403b योजनेत समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात.

कर मुक्त कर्ज 403 ब योजनेवर केले जाऊ शकते, परंतु पाच ते दहा वर्षांच्या आत तो परत दिला जाईल. म्हणूनच, त्यांची करपात्र उत्पन्न कमी करण्यापासून ते जेव्हा त्यांच्या पैशाची आवश्यकता तेव्हा ते त्यांच्या योगदानाचा वापर करू शकतात.

आयआरए < वैयक्तिक सेवानिवृत्ती व्यवस्था (आयआरए) एक सेवानिवृत्ती योजना आहे जी त्याच्या धारकांना कराचा लाभ प्रदान करते. हे एकतर करदाते आणि त्यांचे लाभार्थी किंवा वैयक्तिक सेवानिवृत्ती वार्षिकीसाठी विश्वास खाते असू शकते जे करदात्यांना अॅन्युइटी किंवा एन्डाउमेंट कंत्राट्स विमा कंपनीकडून विकत घेण्यास परवानगी देते.

योजनाधारक फक्त एका वर्षाच्या आत दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी त्याच्या आयआरए खात्यातूनच कर्ज घेऊ शकतात. त्याला कोणत्याही विशेष कराचा आनंद नाही पण इतर सेवानिवृत्तीच्या योजनांप्रमाणेच त्याच संरक्षण प्राप्त होते.

आयआरएमध्ये अनेक प्रकार आहेत, म्हणजे:

रोथ आयआरए, ज्यामध्ये योगदान कर-कर मालमत्तेसह केले जाते

पारंपारिक IRA, ज्यायोगे योगदान एकतर कर वजावटी किंवा कर deductible कर आहे. कर आधी देणग्या जमा आहेत

SEP IRA, ज्यामध्ये एक लहान व्यवसाय किंवा स्वयंव्यावसायिक व्यक्तीस कंपनीच्या नावाऐवजी, कर्मचा-याचे नाव असलेल्या पारंपारिक IRA मध्ये सेवानिवृत्ती योजनेचे योगदान करण्यास अनुमती दिली आहे.
सामान्य आयआरए जे कर्मचारी पेन्शन योजना आहे ज्याने नियोक्ता आणि कर्मचारी योगदान कमी योगदान मर्यादेसह आणि जे सोपे आहे ते दोघांनाही परवानगी देतो.
स्वयं-निर्देशित आयआरए, जे खातेदारांना निवृत्ती योजनेच्या वतीने गुंतवणूक करण्यास परवानगी देते.
सारांश
1 403b योजनांवर केवळ तारण काढून घेण्यावरच कर आकारला जातो, जेव्हा योजनाधारक आधीच सेवानिवृत्त झाले आहेत, तर आयआरए योगदान एकतर कर-deductible किंवा deductible कर नसतात.

2 403 बी प्लॅन योजनाधारकांना त्यांच्या योजनांवर करमुक्त कर्ज मिळविण्याची परवानगी देते ज्या 5-10 वर्षात देय आहेत, तर आयआरए योजना धारक केवळ वर्षातून दोन महिन्यांपर्यंत त्यांच्या योगदानातूनच कर्ज घेऊ शकतात.

3 403 ब निधि विविध उपक्रमांमध्ये गुंतविली जाते, तर आयआरए फंडांचे विमा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली जाते. <