उच्चारण आणि उच्चारण दरम्यान फरक

उच्चारण vs उच्चारण अक्सेंट व उच्चारण, जरी त्यांचे अर्थ जवळ आले तेव्हा त्यांच्याशी जवळचा संबंध असला तरी त्यांच्यामध्ये फरक आहे. तथापि, हे दोन्ही शब्द नेहमी शब्दात गोंधळलेले असतात जे समान अर्थ देतात. आता, जेव्हा एखादी भाषा येते, तेव्हा ऑक्सफर्ड इंग्रजी शब्दकोशानुसार, एक उच्चारण 'एक भाषा उच्चारण्याचा एक विशिष्ट मार्ग आहे, विशेषत: विशिष्ट देश, क्षेत्र किंवा सामाजिक वर्गांशी संबंधित असलेला एक 'अॅक्सेंटने एका विशिष्ट शब्दात लिहिलेल्या पत्रावर ताण किंवा जोर दिला पाहिजे. दुसरीकडे, शब्दकोशात ज्या शब्दाचा अर्थ स्पष्टपणे समजून घेण्याकरता स्पष्ट शब्दांत व्यक्त करणे आवश्यक आहे उच्चारण आणि उच्चारण यात मुख्य फरक आहे

एक्सेंट म्हणजे काय?

एक्सेंट एका भाषेशी संबंधित आहे. एखादी भाषा वापरली जाण्याच्या मार्गाकडे दुर्लक्ष करीत नाही किंवा उच्चारण येत नाही एक्सेंट मुख्यतः कविता संबंधित आहे कविताच्या स्वरूपावर उच्चारण द्वारे, आपल्याला एका विशिष्ट शब्दात लिहिलेल्या पत्रावर ताण किंवा जोर देणे आवश्यक आहे. नंतर, संगीत आणि कविता तयार करणे महत्वाचे आहे

एक्सेंट सर्व लय बद्दल आहे उच्चारण चुकीचे झाल्यास, तर लबाडी देखील चुकीचे ठरते. म्हणून, जे आपण बोलता ते सहसा चांगल्याप्रकारे प्राप्त झालेले नाही. तथापि, जर आपल्याकडे तीव्र ब्रिटिश उच्चारण असेल तर एक अमेरिकन वक्तशीदार कदाचित आपणास लगेच काय म्हणतात हे समजणार नाही. तथापि, असे म्हणत नाही की आपण चुकीचे उच्चार करीत आहात. वेळेनुसार, अमेरिकन श्रोत्याला समजेल कारण हा शब्द योग्यरित्या उच्चारला जातो. आंत काहीवेळा आवाज आवाजाचा संदर्भ घेते.

उच्चारण म्हणजे काय?

दुसरीकडे, उच्चारण भाषा आणि अभिव्यक्ती बोलण्याविषयी अधिक आहे भाषेला स्पष्ट ध्वनीद्वारे विचारांच्या अभिव्यक्तीचा एक मोड म्हणून परिभाषित केले आहे. शब्दशः परिभाषामध्ये संदर्भित ध्वनी उच्चार उच्चारण पहा केवळ जर एखाद्या विशिष्ट शब्दाचा उच्चार योग्य प्रकारे केला असेल तर श्रोत्याला त्याचा अर्थ समजू शकतो. अन्यथा, आपण काय बोलता ते समजण्यासाठी ते कदाचित स्थितीत नसतील. उच्चारणमध्ये बोलणे महत्वाचे आहे

उच्चारण सर्व अभिव्यक्तीबद्दल आहे दुसरीकडे, जर उच्चारण चुकीचे ठरत असेल, तर संपूर्ण उच्चारण चुकीचे ठरते आणि जे बोलले जाते ते कळत नाही ते आपण काय सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहात हे समजू शकत नाही. दुसरीकडे, उच्चारण भाषणांच्या भाषणातील पैलूचा संदर्भ देते. शाळा आणि महाविद्यालयातील वक्तृत्व स्पर्धांमध्ये उच्चारण उच्चारण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे हेच हे कारण आहे.

उच्चारण आणि उच्चारण यात काय फरक आहे?

• जेव्हा एखाद्या भाषेचा उच्चार येतो तेव्हा एखादे उच्चारण, विशेषतः एखाद्या विशिष्ट देशासह, क्षेत्रास किंवा सामाजिक वर्गाने संबोधले जाणारे एक विशिष्ट शब्द उच्चारण्याचे एक वेगळे मार्ग आहे. ' • अॅक्सेंट देखील विशिष्ट शब्द एक पत्र वर ठेवले पाहिजे आहे की ताण किंवा भर संदर्भित.

• दुसरीकडे, उच्चारण हा शब्द अधिक चांगल्याप्रकारे समजून घेण्यासाठी शब्द समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

• ऍक्सेंट म्हणजे सर्वसाधारण स्वरुप आहे, परंतु उच्चारण सर्वच अभिव्यक्तीबद्दल आहे.

• भिन्न उच्चारण असण्याचा अर्थ असा नाही की आपण भाषा चुकीची बोलत आहात. तथापि, जर आपण शब्द उच्चारत नसल्यास चुकीचा उच्चार केला तर आपण चुकीची भाषा बोलत आहात.

हे बहुतेक वेळा गोंधळलेल्या दोन शब्दांमधील महत्वाचे फरक आहे, म्हणजे उच्चारण आणि उच्चारण