लेखा संकल्पना आणि अधिवेशनात फरक

लेखा संस्कार वि संमेलने

प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी , वित्तीय हेतू अनेक उद्देशांसाठी कंपन्यांनी तयार केले जातात, ज्यामध्ये सर्व क्रियाकलाप आणि व्यवहारांचा सारांश करणे, फर्मच्या वित्तीय स्थितीचे पुनरावलोकन करणे, कामगिरीचे मूल्यमापन करणे आणि मागील वर्ष, प्रतिस्पर्धी व औद्योगिक बेंचमार्कमधील तुलना करणे. तयार केलेले वित्तीय विवरण सुसंगत व तुलनात्मक असणे आवश्यक आहे आणि कंपनीच्या वित्तीय स्थितीचे सत्य व न्याय्य दृश्य देखील प्रदान करणे आवश्यक आहे. अचूकता, निष्पक्षता आणि सुसंगतता या मानके पूर्ण केल्या आहेत हे सुनिश्चित करण्यासाठी, अनेक लेखांकन संकल्पना आणि नियमावली विकसित केली गेली आहेत. फर्मच्या वित्तीय स्टेटमेन्टबद्दल अधिक वास्तववादी आणि वास्तविक दृष्टिकोन ऑफर करणे हे दोन्ही हेतू असताना, लेखा संकल्पना आणि अधिवेशनांमध्ये बरेच सूक्ष्म फरक आहेत. लेख लेखा संकल्पना आणि लेखा संमेलने म्हणजे काय स्पष्ट करते आणि लेखांमधील संकल्पना आणि अधिवेशनांमध्ये समानता आणि फरक दर्शवितात.

लेखा संकल्पना म्हणजे काय?

लेखांकन संकल्पना एका निश्चित आणि तत्त्वाच्या सेट्सचा उल्लेख करते ज्यायोगे हे सुनिश्चित होते की लेखा माहिती खर्या व निष्पक्षपणे प्रस्तुत केली आहे. मानक लेखा नियमांप्रमाणे अनेक संकल्पना अस्तित्वात आल्या आहेत. ही संकल्पना व्यावसायिक संस्थांद्वारे तयार केली गेली आहे आणि आर्थिक स्टेटमेन्ट तयार करताना मानक आणि तत्त्वनिष्ठ संस्था यांचे पालन केले जाणे आवश्यक आहे. लेखांकन संकल्पनांमध्ये चालू चिंता संकल्पना, वाढीव संकल्पना, विवेक संकल्पना, पूर्तता संकल्पना, पैसे माप संकल्पना, दुहेरी बाब संकल्पना इत्यादी समाविष्ट आहे.

लेखा संमेलने काय आहेत?

लेखा संमेलने सामान्यतः स्वीकारली जातात आणि अकाउंट्सद्वारे त्यांचे अनुसरण करतात. या नियमावली कालांतराने स्थापन करण्यात आल्या आहेत, आणि एक प्रॅक्टिस म्हणून अनुसरून आणि आर्थिक परिस्थितीमध्ये बदलानुसार बदलू शकतात. लेखांकन नियमावली सामान्यतः सामान्य मानण्यात येणारी प्रथा आहेत आणि व्यावसायिक संस्था किंवा प्रशासकीय संस्थांनी त्यांचे औपचारिक स्वरूपात रेकॉर्ड किंवा लिहून ठेवले नाहीत. लेखाविषयक नियमावलींमध्ये नैतिकदृष्ट्या परिस्थितीस कसे हाताळले जाऊ शकते, विशिष्ट मुद्द्यांशी सामना करताना कोणती उपाययोजना करावी, विशिष्ट संवेदनशील माहिती कशी नोंदवावी आणि कशा प्रकारे उघडता येईल यासह अनेक समस्या समाविष्ट होऊ शकतात.नवीन लेखा समस्या, नवीन वित्तीय उत्पादने आणि वित्तीय अहवाल लँडस्केपमधील बदल उदय, नवीन अधिवेशने विकसित केली जातील. अधिवेशनांच्या उदाहरणात सुसंगतता, निष्क्रीयता, प्रकटीकरण इ. समाविष्ट आहे.

लेखा संकल्पना आणि अधिवेशनांमध्ये काय फरक आहे?

लेखाविषयक संकल्पना आणि नियमावली वित्तीय स्टेटमेन्ट तयार करताना मानक पद्धती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यपद्धतींचा संच आहेत ज्यामुळे लेखा माहिती सुसंगत, सत्य, निष्पक्ष आणि अचूक स्वरूपात तयार केली जाते. वित्तीय अहवाल पद्धतींसाठी सर्वसामान्य प्रमाण म्हणून लेखाविषयक संकल्पना आणि नियमन जगभरात स्वीकारले जातात म्हणूनच, संकल्पना आणि नियमावलींनुसार तयार केलेली सर्व खाती एकसमान असतात आणि सहजपणे तुलना आणि मूल्यांकनात ती वापरली जाऊ शकतात. एकसमानपणे कोणत्याही गोंधळ कमी होतो आणि समजण्यास सोपे आणि सोपे बनवते. आर्थिक अहवाल लँडस्केप मध्ये बदल करण्यासाठी लेखा संमेलने विकसित करणे आवश्यक आहे. या अधिवेशनांची अंमलबजावणी अखेर अधिकृत लेखांकन संकल्पना केली जाऊ शकते आणि त्यांचे पालन केले जाणारे मानकांच्या सूचीत जोडले जाईल.

लेखा संकल्पना आणि अधिवेशनांमध्ये मुख्य फरक असा आहे की लेखांकन संकल्पना अधिकृतपणे नोंद केल्या जातात, तर लेखा संमेलने अधिकृतपणे नोंद केल्या जात नाहीत आणि सामान्यत: स्वीकृत मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केल्या जातात. व्यावसायिक संस्थांकडून लेखाविषयक संकल्पना स्थापन करण्यात आली आहेत आणि वित्तीय खाती तयार करताना त्या विशिष्ट तत्त्वे पाळल्या जाणा-या आहेत. आर्थिक अहवाल देणार्या लँडस्केपमधील बदलांवर आधारित नियमावली सामान्यतः स्वीकारली जातात जी बदलू शकते आणि वेळोवेळी अद्ययावत केली जातात.

सारांश:

लेखा संकल्पना वि संमेलने

• लेखाविषयक संकल्पना आणि अधिवेशने आर्थिक स्टेटमेन्ट तयार करताना प्रमाणित पद्धती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रक्रियांचा एक संच आहेत ज्यामुळे लेखा माहिती सुसंगत आहे अशा पद्धतीने तयार केली जाते, सत्य, गोरा आणि अचूक.

लेखांकन संकल्पना एका निश्चित व तत्त्वांचे सेट करतात ज्यामुळे लेखा माहिती खर्या व निष्पक्ष पद्धतीने दिली जाते. मानक लेखा नियमांप्रमाणे अनेक संकल्पना अस्तित्वात आल्या आहेत.

• व्यावसायिक संस्थांद्वारे लेखांकन संकल्पना तयार करण्यात आली आहे आणि कायद्यानुसार आणि शासकीय संस्थांद्वारे मानक तत्त्वे म्हणूनदेखील समर्थन केले जाऊ शकते ज्याची आर्थिक स्टेटमेन्ट्स तयार करण्याची आवश्यकता आहे. • लेखा संमेलने सामान्यतः स्वीकारले जाणारे आणि लेखापाल यांचे पालन करणारे प्रथा असतात.

• लेखा संमेलनांना सर्वसामान्य प्रमाण मानले जाते आणि प्रोफेशनल बॉडीज किंवा गव्हर्निंग ऑथॉरिजन यांच्याद्वारे औपचारिक पद्धतीने त्यांचे रेकॉर्ड किंवा लिहून ठेवले जात नाही.