मान्यताप्राप्त आणि मान्यताप्राप्त दरम्यान फरक

मान्यताप्राप्त व्ही क्रेडिट केलेले मान्यताप्राप्त आणि श्रेयदेखील दोन शब्द आहेत जे बहुतेक त्यांच्या अर्थांमधील समानतेमुळे गोंधळून जातात. खरे सांगायचे तर त्यांचे अर्थ खरेतर भिन्न आहेत. 'मान्यता प्राप्त' शब्दाचा अर्थ 'गुणविशेष' शब्दाच्या स्वरूपात म्हणजे

1 या शब्दामध्ये केला जातो. हे सांगणे चार्ल्स डिकेंस यांना मान्यताप्राप्त आहे.

2 सर्व गुण सर्वसमर्थास मान्यताप्राप्त आहेत.

दोन्ही वाक्यांमध्ये, 'मान्यता प्राप्त' शब्दाचा 'गुणविशेष' शब्दाच्या अर्थाने वापरला गेला आहे आणि म्हणूनच पहिल्या वाक्यात 'चार्ल्स डिकन्स' असे म्हटले आहे. आणि दुसऱ्या वाक्यात याचा अर्थ होईल की 'सर्व गुणांना सर्वसमर्थास श्रेय दिलेला आहे'

हे लक्षात ठेवायला अवघड आहे की 'मान्यताप्राप्त' शब्द बहुतेक वेळा 'ओपन' असे म्हणतात. वर दिलेली वाक्ये मध्ये, आपण पाहू शकता की शब्द 'ते' नंतर आहे. दुसरीकडे, 'श्रेय दिलेला शब्द' खाली दिलेल्या वाक्यात 'जोडला' किंवा 'बहाल केला' या अर्थाने वापरला जातो.

1 आपले खाते काही डॉलर्स जमा आहे

2 एक कलाकार कल्पनाशक्तीची गुणवत्ता श्रेय दिलेला आहे.

पहिल्या वाक्यात, आपण पाहू शकता की 'श्रेय दिलेला शब्द' 'जोडलेल्या' शब्दाच्या अर्थाने वापरला जातो आणि म्हणूनच 'काही डॉलर्स आपल्या खात्यात जोडले जातील' असे म्हणता येईल. त्याचप्रकारे, शब्द दुसऱ्या वाक्यात 'बहाल केला' या अर्थाने वापरला जातो आणि म्हणूनच, वाक्य म्हणजे 'एक कलाकाराची कल्पना कल्पनाशक्तीच्या गुणवत्तेशी आहे'.

लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे की 'मान्यता प्राप्त' हा शब्द कधीकधी 'शिफारस' च्या अर्थाने वापरला जातो ज्याप्रमाणे 'विद्यापीठ स्वायत्ततेच्या स्थितीस मान्यता प्राप्त झाला'. या वाक्यात, 'मान्यताप्राप्त' शब्द 'शिफारसकृत' च्या अर्थाने वापरला जातो आणि म्हणूनच, शिक्षा म्हणजे 'विद्यापीठ स्वायत्तताचा दर्जा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती'.