संचय आणि डेफरल दरम्यान फरक

संचय वि डेफ्रेल जे लोक लेखापासून दूर आहेत, त्यांना मिळालेल्या उपायांचा आणि शब्दसमूह विदेशी शब्दांसारखे वाटू शकतात. परंतु जे अकाउंटंट आहेत किंवा संस्थेसाठी पुस्तके ठेवतात ते या दोन संकल्पनांचे महत्त्व कोणत्याही सिक्युरिअल आधारित अकाऊंटिंग प्रक्रियेमध्ये आहेत. हे हिशेब जेणेकरुन रोख रकविण्यात किंवा खर्च केला असेल (एखाद्यास दिलेला असेल) या कालावधीचा विचार न करता ते उपार्जित किंवा स्थगित आहेत की नाही हे इव्हेंट्स ओळखतो. रोख किंवा प्राप्त झाल्यास महसूल किंवा खर्चाची मान्यता ही एक प्रोद्भवन आहे. डेफ्रल फक्त वाढीच्या विरूद्ध आहे आणि रोख रकमेच्या प्राप्त झाल्यानंतर किंवा देय झाल्यानंतरच्या कार्यक्रमाची मान्यता दर्शवते. या लेखात चर्चा केली जाईल इतर फरक देखील आहेत.

कॅश फ्लोअरच्या आधी पुस्तकांची घटना ओळखणे म्हणजे प्रोव्हाल म्हणून ओळखले जाते आणि रोख प्रवाहानंतरच्या घटनांची मान्यता डिफेटल्स म्हणून ओळखली जाते. महसूल मान्यता हा जमा खात्याचा मूलभूत तत्त्व आहे आणि महसूल ओळखण्यासाठी दोन मार्ग आहेत. जेव्हा त्यांना समजले जाते तेव्हा त्यांना ओळखले जाऊ शकते किंवा जेव्हा चांगले किंवा सेवा वितरित किंवा भाषांतर केले गेले आहेत. एक्वीवल अकाऊंटिंग रोख अकाउंटिंगच्या अगदी उलट आहे जेथे महसूल मान्यता फक्त तेव्हाच होते जेव्हा रोख रक्कम प्राप्त होते किंवा वस्तू किंवा सेवा सादर केल्याच्या वेळेस पैसे दिले जात नाहीत.

थोडक्यात:

उपार्जित आणि डेफ्रल दरम्यानचा फरक

• प्रोव्हायल रेव्हेन्यूची मान्यता आहे आणि यामुळे रोख रसीद किंवा खर्च येतो.

• इतका उत्पन्न मिळालेल्या महसुलाचा महसूल ओळखला जातो परंतु अद्याप प्राप्त झालेला नाही. तसेच वाढीव खर्चाचा खर्च खर्चास मान्यता आहे परंतु देय अद्याप झाले नाही.

• उलट, वास्तविक रोख व्यवहारानंतर रकमा आणि देयके ओळखणे deferral आहे. त्यामुळे डिफर्ड रेमिटन्सच्या बाबतीत आपण रोख प्राप्त करतो परंतु त्याची ओळख नंतर केली जाते.

• त्याचप्रमाणे, आपण कर्मचा-याच्या वेतनासाठी रोख रक्कम अदा करतो परंतु नंतर आपल्या पुस्तके मध्ये ते ओळखा.