अमृत आणि क्विनोआमधील फरक

अमरांती बनाम क्विनोआ

अमृत आणि क्विनॉआ दोन्ही प्रकारचे एकसारखे दिसतात जे दोन धान्यांमध्ये फरक बनवणे कठीण करते. एकाच कुटुंबाच्या मालकीचे, दोन्ही धान्यांचे जवळजवळ समान पौष्टिक गुण आहेत. शिवाय, राजगिरा आणि क्विनोआ जवळजवळ समान परिस्थितीमध्ये वाढतात. तथापि, दोन धान्य दरम्यान काही फरक आहेत.

अमृत आणि क्विनोआ त्यांच्या आकारात फरक करता येतो. राजगिराचे धान्य क्विनोआच्या धान्यापेक्षा लहान आहेत.

इतर लक्षणीय फरक दोन दरम्यान चव मध्ये आहे. राजगिराशी तुलना करता तेव्हा, क्विनोला कडू स्वभाव असतो. हे खिचेचे स्वाद क्विनोआ में saponins लेपमुळे होते, जे राजगिरा मध्ये उपस्थित नाही स्वयंपाक करताना, कोटिंगचा बंद होण्याकरता क्विनॉआ अनाठाला बर्याचदा धुवून घ्यावे लागते. दुसरीकडे, राजगिराचे धान्य अनेक वेळा धुवून काढण्याची गरज नाही.

राजगिरा लहान आकारात येतो म्हणून, ते करी, सूप आणि कॅस्पेरॉल्समध्ये अधिक वापरले जाते. त्याउलट, क्विनॉआ अनाज अधिक सॅलड्स आणि तळणे डिश मध्ये वापरले जातात.

psedo-grain म्हणून देखील ओळखले जाणारे, राजगिरा एक खरे धान्य असल्याचे सांगितले जाऊ शकत नाही हा सहसा भाजी किंवा औषधी वनस्पती म्हणून ओळखला जातो. सुमारे 60 राजगिरा प्रजाती आढळतात.

जरी गंधारस आणि क्विनोआकडे समान पौष्टिक घटक असले तरी, राजगिराची प्रथिने उच्चरितीतः ओळखली जाते, विशेषतया ल्यसिन असे दिसून आले की क्विनो फक्त लिसिनच्या बाबतीत राजगिरा करण्यासाठी दुसऱ्यांदा येतो. फायबर सामग्रीची तुलना करताना, ऍरमॅनट्यमध्ये क्विनोआपेक्षा अधिक फायबर सामग्री असते शिवाय, अमरनाथ हे एकमेव अन्नधान्य आहे ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फिटोस्टरोल असतात. चरबी आणि इतर खनिजे दृष्टीने, राजगिरा आणि quinoa दोन्ही समान सामग्री जवळजवळ समान सामग्री आहे.

सारांश

  1. राजगिराचे धान्य क्विनोआच्या धान्यापेक्षा लहान आहेत
  2. अमांतिभूतीच्या तुलनेत, क्विनोला कडू स्वादिष्ट आहे. हे खिचेचे स्वाद क्विनोआ में saponins लेपमुळे होते, जे राजगिरा मध्ये उपस्थित नाही
  3. करी, सूप आणि कॅस्पेरॉल्स् मध्ये अमृतमध अधिक वापरली जाते. त्याउलट, क्विनॉआ अनाज अधिक सॅलड्स आणि तळणे डिश मध्ये वापरले जातात.
  4. स्वयंपाक करताना, कोटिंग बंद होण्याकरता क्विनोआ धान फारच वेळा धुवून काढणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, राजगिराचे धान्य अनेक वेळा धुवून काढण्याची गरज नाही.
  5. जरी गंधारस आणि क्विनोआकडे समान पौष्टिक घटक असले तरी, राजगिराची प्रथिने उच्चरितीतः ओळखली जाते, विशेषतया ल्यसिन क्विनोआ फक्त लिसिनच्या बाबतीत राजगिरापर्यंत दुसरा येतो
  6. अमांडाउरटमध्ये क्विनोआपेक्षा अधिक फायबर सामग्री आहे. शिवाय, अमरनाथ हे एकमेव अन्नधान्य आहे ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फिटोस्टरोल असतात. <