अभिहस्तांकन आणि पदोन्नती दरम्यान फरक

असाधारण वि प्रतिनिधिमंडळ

करार कायद्यामध्ये अनेक महत्त्वाची संकल्पना आहेत यामध्ये दोन सन्माननीय संकल्पना म्हणजे प्रतिनिधीमंडळ आणि असाइनमेंट. एक अतिशय पातळ रेषा असाइनमेंट आणि प्रतिनिधीमंडळ विभाजित करते. हे लेख नेमणूक आणि शिष्टमंडळ यांच्यातील दोन्ही वैशिष्ट्यांवरील चर्चा करून फरक ठळक करण्याचा प्रयत्न करतो.

असाइनमेंट

कोणत्याही करारात, एखाद्या पक्षाद्वारे घेतलेले अधिकार आहेत. जेव्हा या पार्टीला नियुक्त केलेले नाव दिले जाते तेव्हा दुसर्या व्यक्तीला त्याचे अधिकार हयात असते ज्याला नियुक्त म्हणतात. या प्रक्रियेला असाइनमेंट असे म्हणतात. आम्हाला असे गृहित धरू की आपण चित्रकला ठेकेदार आहात आणि $ 200 साठी एक घर रंगविण्यासाठी एक करार केला आहे. आता आपण हा पैसा दुसर्या व्यक्तीकडे घेण्यासाठी आपल्या उजवीकडे स्थानांतरित करू शकता, ज्याचा अर्थ असा आहे की आपण दुसर्या व्यक्तीला करार अधिकार नियुक्त केले आहेत. येथे, हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की असा अधिकार आहे जो नियुक्त केलेल्या प्रक्रियेद्वारे हस्तांतरित होऊ शकतो आणि बंधने नसावा. याचा अर्थ आपण आपल्या फायद्यांचा एका करारांतर्गत दुसर्या पक्षास हस्तांतरित करू शकता परंतु कर्तव्ये विशेषत: या निषेधाचा उल्लेख करुन कोणत्याही कराराच्या अंतर्गत असाइनमेंट करणे शक्य आहे.

प्रतिनिधी देणगी ही कर्तव्ये म्हणून दुसर्या पक्षाकडे जबाबदार्या हस्तांतरीत करण्याची एक प्रक्रिया आहे. म्हणून जेव्हा आपण आपली कर्तव्ये पार पाडता तेव्हा आपण कारवाई करण्यासाठी एखाद्या कराराच्या अधीन असाल, तर आपण आपल्या जबाबदार्या नियुक्त करीत आहात आणि इतर पक्षांना आपले अधिकार न देता त्याच चित्रकला करार घेऊन, आपण संपूर्ण घर चित्रकला च्या बंधन अंतर्गत आहेत, आणि आपण दुसर्या पक्षाला किंवा प्रतिनिधी म्हणून म्हटले जाते त्या व्यक्तीला ही जबाबदारी देऊ शकता. लक्षात ठेवणे हे बिंदू असे आहे की केवळ जबाबदार्या किंवा कर्तव्ये आहेत ज्या अशा प्रकारे हस्तांतरित केली जाऊ शकतात आणि त्यांचे अधिकार नाहीत, ज्यामुळे पेंटिंग नोकरीच्या बदल्यात तुम्हाला 200 डॉलर्स मिळतील.

देणगी नेहमीच शक्य नाही. उदाहरणादाखल, एक प्रसिद्ध केटरर घ्या, ज्याला फंक्शनवर अन्न व्यवस्था कराराचा करार दिला गेला आहे. तो शक्यतो इतर कोणत्याही कॅटरला अन्न पुरवण्याची जबाबदारी हस्तांतरीत करू शकत नाही कारण यामुळे कराराची किंवा कराराची पद्धत बदलते.

असाइनमेंट आणि डलेगेसमेंट यांच्यात काय फरक आहे?

• एखाद्या त्रयस्थ पक्षास कराराअंतर्गत योग्यतेचा हस्तांतरण म्हणून नेमणूक असे म्हटले जाते जेव्हा जबाबदारीचे हस्तांतरण किंवा तिसऱ्या पक्षास दायित्व म्हणून प्रतिनिधीमंडळ म्हणून संबोधले जाते - कार्यान्वयन आणि प्रतिनिधीमंडळ दोन्ही करार • विशेषत: एका कराराचा उल्लेख करून असाइनमेंट किंवा दायित्व प्रतिबंधित करणे शक्य आहे