आधी आणि पर्यंत फरक करण्याच्या मध्ये

आधी "आधी" आणि "पर्यंत" या शब्दांमधील फरक समजण्यापूर्वी, आपल्याला या लेखाच्या शेवटी होईपर्यंत वाचण्याची आवश्यकता आहे. आपण वाचन पूर्ण करण्याआधी आशेने आपण आपल्या मनात "आधी" आणि "पर्यंत जोपर्यंत वापरु शकता तेथे स्पष्टपणे सुरुवात करू शकाल. "

हे विसरू नका की हे शब्द आपण आपल्या स्वतःच्या लिखाणात वापरण्यास सुरूवात करण्यापूर्वी, आपण प्रथम तो अपयशी होईपर्यंत अभ्यास कराल. फक्त हे सुनिश्चित करा की कोणीतरी आपणास आपल्या कामात मदत करण्यास मदत करितो, त्यांना खात्री आहे की ते आपल्या निबंध / अहवाल इ. सह मदत पूर्ण होईपर्यंत ते सोडू शकत नाहीत. <

अशी अनेक उदाहरणे आहेत जिथे आपण या विषयासाठी नवीन असल्यास आपण गोंधळ करू शकता. फक्त पुढे जा आणि खूपच उशीर होण्याआधी आपण प्रत्येक गोष्टीची कल्पना करायला सुरवात कराल आणि तुमचा गृहकार्य योग्य असेल आपण खरोखर या कौशल्यांची आवश्यकता असणार नाही तोपर्यंत ते होणार नाही.

ही संकल्पना आपल्या डोक्यामध्ये छेदण्याचा सर्वोत्तम मार्ग वारंवार वापरत आहे आणि तो दुसरा प्रकार आहे आणि आपण ते आधी माहित असणे आवश्यक आहे त्याआधी आपण त्यावर विचार करणार नाही. आपण ते आपोआप करू.

आपण पुढे जाण्यापूर्वी प्रत्येक शब्दांची परिभाषा आणि उदाहरणे पाहू:

पूर्वी:

कार्यक्रमापूर्वी, व्यक्ती, वस्तू किंवा वेळेपूर्वी

वापरण्यापूर्वी एक विधान, एक क्रियाविशेषण किंवा एक संयोजन म्हणून.

अंदाज:

मागील; पूर्वी किंवा जितक्या लवकर

आधी दुपारी एक चालणे पुढे चला < रात्री 8 वाजण्यापूर्वी मला फोन करा.

समोर; च्या पुढे; अगोदरच्या अगोदर 999 मध्ये ती आत शिरून आतल्या बाजूस दिसत होती.

ला प्राधान्य; ऐवजी < आत्मसमर्पण करण्यापूर्वी ते मरतील

क्रमवारीनुसार

मी संपत्ती आधी आरोग्य ठेवले

त्याच्या उपस्थितीत किंवा त्याच्या नजरेत:

तो त्याच्या समवयस्कांच्या समोर प्रकट झाला.

पेक्षा कमी; पर्यंत: अचूक वेळ दर्शविण्याकरीता वापरला जातो:

10 ते 5 पूर्वी आहे.

क्रियाविशेष:

समोर; आगाऊ; पुढे:

राजा त्याच्या सैन्यापुढे कूच करीत होता. < पूर्वीच्या काळात; पूर्वी:

आम्हाला जर हे माहीत असते की, आम्ही कधीच येणार नाही.

पूर्वी किंवा जितक्या लवकर: < सहा वाजता मला भेटा, आधी नव्हे

संयोजनः

पूर्वीच्या वेळेस जेव्हा:

आम्ही सोडण्यापूर्वी ईमेल पाठवा

पेक्षा लवकर; ऐवजी: < अपमानापूर्वीचे मरण

पर्यंत:

एखाद्या विशिष्ट वेळी किंवा घटनांकडे किंवा एखाद्या विशिष्ट वेळी किंवा घटनेपूर्वी.

"पर्यंत" एक पूर्वनियोजित किंवा संयोजन म्हणून वापरले जाऊ शकते.

पूर्वस्त्रीकरण उदाहरणे:

ते शुक्रवारी गाव सोडू शकत नाही

आम्ही पहाटे पर्यंत नाचले

कृपया मी येथे परत येईपर्यंत येथे राहा

सिनेमा संपेपर्यंत प्रतीक्षा करा

मी लिहीन या लेख पर्यंत 6 o'clock

जोड्या उदाहरणे:

आपले काम पूर्ण होईपर्यंत आपण सोडू शकत नाही

आम्ही गडद होईपर्यंत आम्ही घडवून आणला

त्याच्या घशाचा संक्रमित होईपर्यंत तो बोलला.

कृपया फोन बंद होईपर्यत माझ्याशी बोलू नका

आम्ही काम करत होतो तोपर्यंत आम्ही अभ्यास केला

वाक्य उदाहरणे:

तेथे भाडेकरी असतील

ते ईस्टर, जेव्हा त्यांनी उत्तर परत जाण्याची योजना आखली

तो पाय भ्रमण करणार होता, परंतु < आधी

त्याला काही झोप आली नाही.

आम्हाला वाट पाहू दे

पर्यंत

वडील घरी जातात आणि एक कुटुंब कार्यक्रम करा

आम्हाला राजासमोर आधी जाऊ द्या आणि आपली चिंता सांगा

त्यांनी सर्व रात्र चालणे मृत पाहिलेले ते सूर्य उगवला

आरोग्य ठेवणे महत्त्वाचे आहे आधी संपत्ती

किती वेळ असेल ते पर्यंत आपल्याला माहित असेल की ती एक मुलगी आहे किंवा एक मुलगा आहे?

जोनाथन अॅलेक्सकडे पाहिला, अॅलेक्सने घोड्यावर बसून चिंतेत व उत्साही असे दोन्ही शब्द अभिव्यक्त केले; ते तो स्थायिक झाला.

शेवटी "आधी" आणि "पर्यंत" शब्द सामान्यतः नवीन इंग्रजी विद्यार्थ्यांनी एकत्र केले जाऊ शकतात. विशिष्ट इव्हेंट किंवा वेळ होईपर्यंत काय होत आहे ते वर्णन करण्यासाठी "पर्यंत" नेहमी वापरला जातो "पूर्वी" हा नेहमी एखाद्या विशिष्ट वेळी किंवा घटनेच्या आधी काय घडत आहे हे वर्णन करण्यासाठी वापरले जाते. लक्षात ठेवा की पुनरावृत्ती सर्व कौशल्याची आई आहे ड्रिल करा, ती कवायत करा, ती ड्रिल करा आणि आपल्याला माहिती होण्यापूर्वी, आपण ते प्राप्त कराल! <