कॅश फ्लो आणि निव्वल आयच्या दरम्यान फरक

कॅश फ्लो व नेट आय

लोक सहसा रोख प्रवाह आणि उत्पन्नाच्या दरम्यान भ्रमित होऊन ते समान असल्याचे समजतात. प्रत्यक्षात मात्र हे पैशांच्या उपलब्धतेशी संबंधित असले तरी पूर्णपणे भिन्न संकल्पना आहेत. रोख प्रवाहामध्ये रोखतेचा उल्लेख होतो जो व्यवसायातील मालक असलेल्या कंपनीमध्ये येतो आणि व्यवसाय बाहेर जातो, नफा नेहमी एका वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस असतो. व्यवसाय मालकांना अधिक नफा मिळतो तो नफा असतानाही प्रत्यक्षात नगदी प्रवाह आहे जो कोणत्याही व्यवसायाची जीवनरेखा आहे कारण दररोजच्या व्यवहारासाठी आवश्यक भांडवलची उपलब्धता तसेच भांडवली मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. आपण रोख प्रवाह आणि निव्वळ उत्पन्न यातील फरक पाहू.

रोख प्रवाह आणि निव्वळ उत्पन्न हे दोन मापदंड आहेत जे एका कंपनीच्या आर्थिक आरोग्याविषयी बरेच काही सांगू शकतात. हे दोघे कंपनीच्या वित्तीय स्टेटमेन्टमध्ये स्पष्टपणे दिसू शकतात.

कॅश फ्लो जे एक कंपनीचे खाते तयार करतात, रोख प्रवाह म्हणजे एखाद्या विशिष्ट कालावधीत व्यवसायास प्राप्त झालेले आणि खर्च केलेल्या पैशांचा संदर्भ असतो. आपण रोख प्रवाह म्हणून क्रेडिट वर विक्री घेऊ शकत नाही आणि हे प्रत्यक्षात आपण गोळा आणि आपल्या व्यवसायात व्यवसाय खर्च खर्च आहे की पैसे आहे.

निव्वळ मिळकत [99 9] दुसरीकडे, एकूण उत्पन्न झाल्यानंतर मिळणारे नफा किंवा तोटा कमाईतून व खर्च कमी केला जातो. साधारणपणे आर्थिक स्थितीचे तळाशी निव्वळ उत्पन्न आणि शोधण्यास सोपे असते.

कॅश फ्लो आणि नेट इन्कम दरम्यान फरक

रोखप्रवाह आणि निव्वळ उत्पन्नातील फरक उद्भवतात जेव्हा विक्री ज्या न भरलेल्या आहेत विक्री विक्रयमध्ये जोडली गेली आहे. यामुळे निव्वळ उत्पन्न ही वास्तविकतेपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. पैसे अद्याप रोख प्रवाह म्हणून उपलब्ध नाही आणि अशा प्रकारे खर्च करणे शक्य नाही. अशाप्रकारे रोख प्रवाह पैसा मिळत आहे आणि बाहेर जातो, उत्पन्न हे रोख प्रवाह सर्व खर्च कमी करतात.


थोडक्यात:

• कंपनीचे आर्थिक विवरण मध्ये रोख प्रवाह आणि निव्वल उत्पन्न हा महत्त्वाचा घटक आहे • निव्वळ उत्पन्न हे पैसे आहे जो मालकांच्या संपत्तीच्या शेवटी आहे वित्तीय वर्ष आहे तर निव्वळ प्रवाह हा असा पैसा आहे जो कोणत्याही वेळी कोणत्याही व्यवसायामध्ये किंवा बाहेर जातो • रोख प्रवाह दर्शवितो की पैसा कुठून आला आहे आणि तो खर्च स्वरूपात कुठे जातो. दुसरीकडे, निव्वळ उत्पन्न एक आर्थिक विवरण