चेक व प्रिमिझरी मधील फरक नोट

बनाम प्रॉमिसरी नोट

वस्तू आणि सेवांसाठी पैसे उभारण्यासाठी आणि प्राप्त करण्यासाठी पैसे घेणे अवघड आहे पण तेही धोकादायक आहे. दैनंदिन जीवनात रोख रक्कम आणि क्रेडिट कार्ड्सच्या माध्यमातून पैसे देणे सोपे असले तरी व्यवसायातील रोख्यांच्या ऐवजी व्यवहारात नगण्य करण्याला वाहतूक यंत्रे पसंत करतात. व्यवसायांमध्ये एका दिवसात केलेली अनेक देयके असतात आणि प्रत्येक वेळी रोख रक्कम वापरणे शक्य नसते. या लेखात आपण या दोन विगोष साधनांमधील चेक आणि प्रिमिझरी नोट्स बद्दल चर्चा करू. समान हेतूने काम करत असले तरी, चेक आणि प्रॉस्सिसरी नोटमध्ये बरेच फरक आहेत. हे लेख वाचल्यानंतर स्पष्ट होईल.

तपासा

आम्हाला सर्व धनादेश माहित आहेत कारण ते अगदी सामान्य स्थान बनले आहेत आणि पैशांचे हस्तांतरण करण्याच्या सुरक्षित मोड आहेत. आम्ही आमच्या नियोक्त्यांपासून आमच्या सध्याच्या खात्यात ठेव केलेल्या चेकद्वारे पैसे मिळवतो आणि पैसा आमच्या खात्यात जोडला जातो. व्यवसायांमध्ये, त्यांचे इनव्हॉइसची देय तारीख आल्यावर आम्हाला पुरवठादारांना पैसे द्यावे लागतील. ते त्या बँकेमध्ये चेक सादर करू शकतात जे त्यांचे खाते आम्हाला नमूद केलेल्या रकमेद्वारे क्रेडिट करतील आणि आमच्या खात्यामधून त्याच रकमेचा डेबिट करतात. धनादेश पैसे देण्याचा एक सोयीस्कर मोड आहे जे रोख रकमेच्या कोणत्याही व्यवसायात आवश्यक आहे. ते ज्या बँकेत त्यांना नमूद केलेल्या रकमेचा दावा करतात अशा व्यक्तीला हक्क देणारी बॅंकेला दिलेली कागदपत्रे आहेत.

वचन पत्र

वचनचिन्ह लक्षात घेता, आपण एक उदाहरण घेऊ. आपण आपल्या मित्र मॅटकडून $ 1000 ची कर्जे घेतली असेल तर आपण त्याला कागदपत्रावर उल्लेख केलेल्या तारखेनंतर मॅट किंवा डिलिव्हरीच्या वाचकदारास पैसे देण्यास सांगणारे कागदपत्र देऊन त्यांचे पैसे सुरक्षीत ठेवू शकता. . हे दस्तऐवज, ज्यायोगे आपल्याकडून सहीने स्वाक्षरी केली जाते आणि त्यावर लावलेले स्टॅम्प आहे ते एक वचन पत्र असे म्हटले जाते कारण त्यात एक निश्चित आश्वासन दिले आहे जे आपण ठराविक कालावधीनंतर पैसे परत कराल.

चेक आणि प्रिमसीरी नोटमध्ये काय फरक आहे?

• चेक एक वेळेचे पेमेंट असताना, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वचन दिलेली एक वचन आहे; एकतर हप्तेत किंवा नंतरच्या तारखेला • बँकेचा धनादेश काढला जातो, तर दुसर्या व्यक्तीच्या नावे कोणत्याही व्यक्तीने वचनचिठ्ठी दिली जाऊ शकते.

• एक वचन पत्र लक्षात घेता मेकर आणि पैसे प्राप्तकर्ता असे दोन पक्ष आहेत, जर चेकमध्ये तीन पक्ष, ड्रावर, ड्रायव्हर आणि पेअर आहेत.

• चेक स्वतःच्या बाजूने काढला जाऊ शकतो परंतु एक वचन पत्र नेहमी दुसर्या व्यक्तीच्या नावे बनविले जाते.

• धनादेश सशर्त असू शकतो परंतु हे वचनचिठ्ठी नमुने नसतात