कॉण्ट्रॅक्ट आणि खरेदी ऑर्डर दरम्यान फरक

तुलना करा. प्रमुख फरक - करार वि खरेदी आदेश

करार आणि खरेदी आदेश दोन्ही करार स्वरूपात प्रवेश करण्याचे दोन मार्ग आहेत. करार सामान्यत: व्यवसाय आणि वैयक्तिक व्यवहारांमध्ये आढळतात आणि वैधता आणि विशिष्ट अटी प्रदान करतात ज्या अंतर्गत विशिष्ट कार्य पूर्ण करणे आहे. खरेदी ऑर्डर एक प्रकारचा करार आहे करार आणि खरेदी ऑर्डर यातील मुख्य फरक हा आहे की करार दोन किंवा अधिक पक्षांमधील एक कायदेशीर बंधनकारक करार आहे जे एक विशिष्ट कार्य करण्यासाठी (किंवा करू नये) दायित्व निर्माण करते तर खरेदी आदेश पीओ) एक खरेदीदाराने विक्रेत्याकडून दिलेले एक अधिकृत प्रस्ताव आहे, जे एका मान्य किंमतीसाठी वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी संमती व्यक्त करते.

अनुक्रमणिका
1. विहंगावलोकन आणि महत्त्वाचे अंतर
2 कॉन्ट्रॅक्ट ऑर्डर 3 म्हणजे काय? खरेदी ऑर्डर 4 म्हणजे काय साइड बायपास बाय बाय - कॉण्ट्रॅक्ट वि खरेदी ऑर्डर
5 सारांश
करार म्हणजे काय?
एक करार दोन किंवा अधिक पक्षांमधील एक कायदेशीर बंधनकारक करार आहे जो एक विशेष कार्य करण्याकरता (किंवा करू नये) दायित्व निर्माण करतो. कॉन्ट्रॅक्ट व्यवसाय किंवा व्यक्तिगत अर्थाने तयार करता येतील; तथापि, ते कायद्याच्या विस्तृत पद्धतीने वर्णन केले आहे. कायद्याच्या मते, घटकांप्रमाणे करारनामा म्हणून करारनामामध्ये खालील घटक उपस्थित असणे आवश्यक आहे.

ऑफर आणि स्वीकृती

पार्टिसींग रिलेज तयार करण्याच्या पक्षांमधील एक उद्देश
 • या कराराच्या बदल्यात विचार करणे
 • पक्षांची संमती
 • पक्षांची क्षमता कार्य
 • कराराची वैधता
 • करारनामा तोंडी स्वरुप (एक्सप्रेस करार) किंवा लिखित (लेखी करार) मध्ये केला जाऊ शकतो.
 • एक्स्प्रेस कॉण्ट्रॅक्ट

एक एक्स्चेंज कॉन्ट्रॅक्ट लेखी कराराशिवाय जाहीरपणे तयार केला जातो.

ई. जी व्यक्ती 'अ' आणि 'व्यक्ति बी' अशा करारनाम्यात प्रवेश करते जेथे 'अ' व्यक्ती $ 605, 200 साठी व्यक्ती एक्सला ऑटोमोबाईल विक्री करणे आहे. कॉन्ट्रॅक्टची निर्मिती टेलिफोन संभाषणातून झाली

लेखी करार लेखी करार हा करार आहे ज्यात कराराच्या अटी लिखित स्वरूपात किंवा मुद्रित केलेल्या आवृत्तीमध्ये आहेत. स्पष्ट पुराव्यामुळे हे एक्स्पोर्ट कॉन्ट्रॅक्ट्सपेक्षा अधिक विश्वसनीय असल्याचे मानले जाते.

ई. जी व्यक्ती X आणि व्यक्ती Y नियोक्ता आणि कर्मचारी अनुक्रमे आहेत. ते लेखी करारामध्ये प्रवेश करतात जेथे पर्सन एक्स ने पर्सन व्हीसाठी एका नियत वेळेच्या आत विशिष्ट कार्य पूर्ण करण्यासाठी काम केले आहे.

व्यवसायामध्ये, कंपनीच्या गरजांनुसार तब्बल विविध प्रकारचे करार केले जाऊ शकतात.काही खाली वर्णन आहेत.

विक्रीचा बिंदू - वस्तू एका पक्षापैकी एका व्यक्तीस हस्तांतरीत करण्याच्या वेळी वापरले जाणारे एक दस्तऐवज

खरेदी आदेश (खाली वर्णन केलेले)

सुरक्षा करार

 • - एका सावकाराकडून आणि कर्जदाराचे कर्जदार रोजगार संविदा - नियोक्ता आणि कर्मचा - जो नोकरीच्या अटींची व्याख्या करते -
 • वितरक करारनामा - एक वितरक
 • गुप्ततेसाठी करारनामा तृतीय पक्षांना विशिष्ट माहितीची गुप्तता राखण्यासाठीचा करार
 • आकृती 01: करार दोन किंवा अधिक पक्षांमधील एक कायदेशीर बंधनकारक करार आहे. खरेदीची मागणी काय आहे?
 • खरेदी ऑर्डर ( पीओ ) एका खरेदीदाराकडून विक्रेत्याने जारी केलेली एक अधिकृत ऑफर आहे, एका मान्य किंमतीसाठी वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी संमती व्यक्त केली आहे खरेदी ऑर्डर पीओ नंबरवर आधारित आहे. खरेदी ऑर्डरच्या आधारावर, पुरवठादार पेमेंट करण्यापूर्वी खरेदी केलेल्या वस्तू वितरीत करते किंवा जहाजे देतात, जेथे खरेदी ऑर्डर कायदेशीर संरक्षण म्हणून काम करेल (एक करार). कंपन्या बाह्य पुरवठादारांपासून उत्पादने आणि सेवा खरेदी करण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खरेदी ऑर्डरचा वापर करतात.
 • खरेदी ऑर्डरचा मुख्य फायदा असा आहे की ग्राहकाने दिलेली आज्ञा काय आहे आणि काय प्राप्त झाले आहे यामध्ये काही फरक आहे का ते तपासण्याची अनुमती देते. फसवणुकीची शक्यता देखील कमी करते कारण बिलिंगचा पत्ता, शिपिंग तारीख, संख्या आणि ऑर्डरची किंमत खरेदी ऑर्डरमध्ये रेकॉर्ड केली जाते. एखाद्या पुरवठादाराच्या दृष्टीकोनातून, विशिष्ट ऑर्डरवर जेव्हा पैसे दिले जातात तेव्हा ते सोयीस्कर बनवते. या अर्थाने, खरेदी ऑर्डर ग्राहक आणि पुरवठादार दोघांनाही फायदेशीर दस्तऐवज म्हणून कार्य करते. तांत्रिक प्रगतीसह, अनेक कंपन्यांनी हा व्यवहार पार पाडण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक खरेदी आदेश जारी करतात आणि त्यांना 'ई-प्रोक्योरमेंट' किंवा 'ई-पर्चेस रिक्वेक्शन' असे संबोधले जाते. आकृती -02: खरेदी ऑर्डरचे स्वरूप कॉण्ट्रॅक्ट आणि खरेदी ऑर्डरमध्ये काय फरक आहे?

- फरक लेख मध्यम पूर्वी टेबल ->

करार वि खरेदी आदेश

एक करार दोन किंवा अधिक पक्षांमधील एक कायदेशीर बंधनकारक करार आहे जो एक विशिष्ट कार्य (किंवा करू नये) करण्याची जबाबदारी तयार करतो. खरेदी ऑर्डर (पीओ) एक खरेदीदाराने विक्रेत्याने जारी केलेली एक अधिकृत ऑफर आहे, एका मान्य किंमतीसाठी वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी संमती व्यक्त केली आहे वापरा

करार एखाद्या व्यवसायात किंवा वैयक्तिक अर्थाने होऊ शकतात.

खरेदी ऑर्डर केवळ एका व्यावसायिक स्वरूपात तयार करता येऊ शकेल जिथे भौतिक वस्तूंचा स्थानांतरण करण्याचा हेतू आहे.

फॉर्म

करार तोंडी किंवा लिखित करार असू शकतो.

खरेदी ऑर्डर लिखित करार आहे

सारांश - करार वि खरेदी ऑर्डर करार आणि खरेदी ऑर्डरमधील फरक मुख्यतः वापर आणि फॉर्ममध्ये उपलब्ध असलेला फॉर्म यावर अवलंबून असतो. करार हा एक व्यापक व्याप्ती दर्शवितो तर खरेदी ऑर्डर एक प्रकारचा करार आहे करार करारातील पक्षांना कायदेशीर संरक्षण देते कारण करार संपला असल्यास जुनाट देय असल्यामुळे करारनाम्यात प्रवेश करण्याचा हा एक लोकप्रिय मार्ग आहे.कराराशी संबंधित सर्व आवश्यक माहिती त्याच्या परिणामकारक सुधारण्यासाठी निर्दिष्ट केली पाहिजे. संदर्भ: 1 "कराराच्या कायद्यात मूलभूत संकल्पना "लिंक्डइन स्लायड सायर एन. पी. , 17 एप्रिल 2015. वेब 25 मे 2017.
2 "खरेदीची मागणी कशी काम करते? "क्रॉनिक कॉम एन. पी. , n डी वेब 25 मे 2017.
3 डोड, क्लेअर "लघु उद्योगांसाठी खरेदी ऑर्डरचे 5 गंभीर लाभ. "टर्बाईन एन. पी. , 25 जून 2016. वेब 25 मे 2017. प्रतिमा सौजन्याने:
1 "सिग्नेचर कॉण्ट्रॅक्ट प्रॉजेक्ट मॅनेजमेंट ऑन द डॉक्युमेंट" (सीसी0), मॅक्सपिक्सल 2 "खरेदी ऑर्डर विनंती फॉर्म" पॉकेटबुक प्रवास - स्वतःच्या कामात (सीसी बाय-एसए 4 0) कॉमन्सद्वारे विकिमीडिया