नियंत्रक आणि नियंत्रक यांच्यातील फरक

नियंत्रक बनाम नियंत्रक

सहसा, 'नियंत्रक' आणि 'नियंत्रक' हे शब्द खूप सहजपणे गोंधळून जातात; प्रामुख्याने कारण, त्यांचे शब्दलेखन आणि उच्चारण एकमेकांशी समान आहेत. दोन अटी अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रामध्ये एकमेकांशी जवळून संबंध ठेवतात, आणि वित्त व्यवसायांचा उल्लेख करतात जे एकमेकांसारखे कार्य करतात. तथापि, या अटींच्या व्याख्येमध्ये काही फरक आहेत आणि बहुतेक संस्था वित्तीय कार्ये केंद्रस्थानी असणे आणि सुलभ करण्यासाठी प्रयत्नात नियंत्रक आणि नियंत्रकांच्या कर्तव्यास एकत्रित करतात. पुढील लेख प्रत्येक शब्दाचा अर्थ काय आहे याचे स्पष्ट स्पष्टीकरण देतो आणि कंट्रोलर आणि नियंत्रक एकमेकांना कसे वेगळे आहेत याची एक बाह्यरेखा प्रदान करते.

नियंत्रक

नियंत्रकाचा अर्थ एका व्यक्तीमधील एखाद्या व्यक्तीच्या संदर्भात असतो जो कंपनीच्या आर्थिक खात्यांची काळजी घेतो. शब्द नियंत्रक 'countreroller' वरून उद्भवला आहे ज्याचा अर्थ खातेदाराला खाते ठेवण्यासाठी जबाबदार आहे. शीर्षक नियंत्रक सामान्यत: एका खाजगी संस्थेमध्ये काम करणार्या व्यक्तीला दिले जाते. आजच्या व्यवहाराच्या शब्दावलीमध्ये, नियंत्रकांना 'वित्त नियंत्रक' असे संबोधले जाते जे मूलत: नियंत्रक म्हणून समान कार्ये करतात जेथे ते एखाद्या व्यवसायाची आर्थिक खाती व्यवस्थापित करतात आणि खात्री करतात की कंपनीच्या आर्थिक अहवालाची गुणवत्ता आणि अचूकता कायम ठेवली जाते मानक.

नियंत्रक

नियंत्रक एका नियंत्रकाकडे अगदी तत्सम कामे करत आहेत. एक नियंत्रक, तथापि, संस्थेमध्ये उच्च पदवी ठेवू शकतात आणि उच्च दर्जाची जबाबदारी ठेवू शकतात. शीर्षक सह नियंत्रक सहसा एका सरकारी संस्थेमध्ये काम करणा-या व्यक्तीस दिले जाते आणि नियंत्रकाकडे तत्सम जबाबदार्या ठेवतो. एका संगणकाची अंमलबजावणी सामान्यतः सुरू होते की एकदा वित्तीय खाती तयार केली गेली आणि कंपनीच्या लेखापालाने नियंत्रकांकडून पुनरावलोकनासाठी ते निरसन केले जेणेकरुन खाती हे विविध लेखा व गुणवत्ता मानकेनुसार तयार केले जातील. ते अर्थसंकल्पाच्या देखरेखीसाठी आणि वास्तविक संख्येच्या तुलनेत वास्तविक संख्या किती समान आहेत किंवा तुलना करण्यास त्यांची जबाबदारी देखील असू शकतात.

नियंत्रक बनाम नियंत्रक उपरोक्त वर्णनावरून असे दिसते की, नियंत्रक आणि नियंत्रक संघटनेत समान कार्य करतात आणि जवळजवळ एकमेकांशी समान कार्य करतात. सर्वात मोठा फरक म्हणजे प्रत्येकाची कामगिरी करणारा संघटना. नियंत्रक सहसा सरकारी संस्थेसाठी काम करतो, तर एक नियंत्रक सहसा खाजगी व्यवसायात काम करतो.हे करण्यासाठी आणखी एक नियंत्रक कंट्रोलरपेक्षा उच्च रँकिंग मानला जातो आणि अंतर्गत खर्च आणि नफा यात गुंतलेला असतो, तर एक नियंत्रक उत्पाद / सेवेच्या अंतिम टप्प्यात निर्माण झालेल्या खर्चात आणि नफ्यात अधिक सहभाग घेईल.

सारांश:

नियंत्रक आणि नियंत्रक यांच्यात काय फरक आहे? • शब्द 'नियंत्रक' आणि 'नियंत्रक' अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रात एकमेकांशी जवळून संबंध ठेवत आहेत, आणि वित्त व्यवसायांचा उल्लेख करतात जे एकमेकांसारखे क्रियाकलाप करतात. • कंट्रोलर म्हणजे अशी संस्था जी एखाद्या कंपनीच्या आर्थिक खात्यांची काळजी घेते त्या व्यक्तीस सूचित करते.

• कंट्रोलर नियंत्रकास तत्सम कार्ये करतात. एक नियंत्रक, तथापि, संस्थेमध्ये उच्च पदवी ठेवू शकतात आणि उच्च दर्जाची जबाबदारी ठेवू शकतात.

• प्रत्येक फरकाचा प्रत्येक संघटना प्रत्येक प्रकारचे संघटना आहे. नियंत्रक सहसा सरकारी संस्थेसाठी काम करतो, तर एक नियंत्रक सहसा खाजगी व्यवसायात काम करतो.