कर्जदार आणि कर्जरोख्यांदरम्यान फरक

करार वि देदादार कर्जदार आणि कर्जदार असे दोन शब्द आहेत जे फरक समजतील. ते दोन महत्वाचे शब्द आहेत जे सहसा व्यवसाय मंडळामध्ये वापरले जातात. त्यांचे वेगळे अर्थ आणि अर्थ आहेत.

कर्जदार हा एक व्यक्ती आहे ज्याने पैसे उधार दिले आणि म्हणून ती व्यक्ती म्हणजे ज्याला कर्जाची परतफेड करावी लागते. कर्जबाजाराची दुसरी बाजू आहे ज्याला कर्ज देणा-या कर्जाची परतफेड करावी लागते. धनको व ऋणादात्यामध्ये हा मुख्य फरक आहे.

टर्म धनकोने देखील एका व्यक्तीस किंवा कंपनीला संदर्भ दिले आहे ज्यामुळे पैसे किंवा वस्तूंचे क्रेडिट दिले जाते. हे लक्षात घेणे मनोरंजक आहे की शब्द धनको शब्द हा लॅटिन शब्द 'लेनदार' या शब्दापासून आला आहे. वस्तुस्थिती म्हणून एखाद्या धनकोने पैसे किंवा वस्तू देण्याबद्दलचे काही व्याज लावले असते. व्याजाची रक्कम कर्जदारास आणि देदार यांच्यातील करारावर अवलंबून असते. बर्याच प्रकरणांमध्ये मासिक व्याजानुसार आकारण्यात येणारा व्याज आकारण्यात येतो.

दुसरीकडे ऋणी कर्जदाराला व्याज देते ज्यायोगे त्याला काही कालावधीसाठी पैसे किंवा वस्तूंचा लाभ मिळतो. त्याला आणि धनकोच्या दरम्यान केलेल्या करारावर कर्ज देणा-या व्याजावर ते अवलंबून असते. हा धनको व ऋणामध्ये फरक आहे. ऋणको प्रकरणात अधिक व्याज भरावे लागेल. देणगीदाराने देय रकमेच्या बाबतीत किंवा कर्जदाराकडून जारी केलेल्या चेकचा अपमान केल्याच्या प्रकरणात धनको कर्ज देऊ शकतात. दुसरीकडे कर्जबाजारादेखील त्याच्याकडून घेतलेल्या प्रचंड व्याजदरासंदर्भात धनकोषास न्यायालयात दाखल करू शकतो. कर्जदार आणि धनको असे दोन महत्त्वपूर्ण व्यक्ती आहेत जे या प्रकरणातील कोणत्याही व्यवसायासाठी तयार करतात. हे कर्जदार आणि कर्जदार यांच्यातील फरक आहेत.