निर्दोष आणि विलंब दरम्यानचा फरक

निर्दोष बनावटीची डिमाराज निर्दोष आणि निर्भयता सामान्यत: शिपिंग उद्योगाच्या संदर्भात वापरले जाणारे शब्द हे असे शब्द आहेत ज्या बहुतेक समानार्थी म्हणून एकत्रितपणे एकत्र केले जातात. तथापि, हे चुकीचे आहे, आणि समानता असूनही, मालवाहतूक आणि मालवाहतूक करणारी सेवा वापरणार्या लोकांची एक ठिकाणाहून दुसरीकडे दुसरीकडे जाण्यासाठी महत्वपूर्ण फरक आहेत. हा लेख अनाडी आणि प्रतिबंध दरम्यान फरक ठळक करण्याचा प्रयत्न.

हुकूम लोक सहसा जहाजांकरिता दररोज जहाजे विकत घेतात आणि करारानुसार उल्लेख केलेल्या काळासाठी जहाजे ठेवतात. तथापि, जेव्हा ते कंपनीला वेळेवर कंपनीला वाहतूक करण्यास भाग पाडत नाहीत आणि जहाजे ताब्यात ठेवत नाहीत, तेव्हा या कालावधीला डेहराउर म्हणतात. सामान्य वापरासाठी, डेम्राजमेंट म्हणजे करारनाम्यात उल्लेख केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त कालावधीसाठी नौकेचा वापर करण्यासाठी चार्टर्डवर लागू केलेला दंड.

या दिवसात, हा शब्द मालकाकडून माल पाठवण्यास उशीर लागत आहे ज्यायोगे त्याला वेळेवर आपली कंत्राटा न घेता दंड किंवा दंड भरावा लागतो. समजा एखादा व्यक्ती कंटेनर एका बंदरावरुन दुस-या पोर्टवर पाठवितो आणि जहाजाला त्याच्या ठिकाणावर पोहचले, परंतु ज्या व्यक्तीने पोर्टवर मालवाहतूक केल्याच्या 7 दिवसांनंतरही कंटेनर उचलण्याची अपयशी ठरली, त्यास तो जहाज वरून पैसे घेण्यास सांगितले जाते अतिरिक्त दिवसांसाठी कार्गो सुरक्षितपणे ठेवण्यासाठी

निर्दोष कंटेनरने कंटेनर पकडल्यानंतर त्याला रिकाम्या कंटेनरला वाटप केलेल्या कालावधीत पोचणे आवश्यक आहे. जर त्याने विशिष्ट कालावधीत असे करण्यास असमर्थता व्यक्त केली तर त्याला आणखी एक दंड भरावे लागते ज्याला त्याला अटकपूर्व आरोप म्हणतात कारण वेळेत रिकामा कंटेनर परत न केल्याने कंपनीला विलंब झाला.

संरक्षणाची आणि पदाधिकारी यांच्यात काय फरक आहे? • डेमॉरेज हा शब्द तयार झाला जेव्हा चार्टर्स वेळेवर चार्टर्ड पोत परत करण्यास अयशस्वी ठरले आणि विलंबाने पैसे मोजावे लागले. हा विलंब पूर्वी सावधता म्हणून ओळखला जात होता परंतु नंतर दंड किंवा दंड लागू केला गेला जो दंडकामासाठी विलंबाने लादला गेला.

• आधुनिक काळात, डिपॉझर म्हणजे वेळेवर त्याच्या कंटेनरचा गैरफायदा घेण्यास अपयशी ठरल्यास दलालाने लादलेला दंड किंवा दैनंदिन आधारावर डेमॉरेजेसची गणना केली जाते. बंदर

• वेळोवेळी रिक्त कंटेनर परत करण्यास अपयशी ठरल्यास दुसर्यासच दंड आकारला जातो. • अशा प्रकारे, कार्गोची पूर्ती होण्याअगोदर विलंब हा एक चार्ज किंवा दंड आहे तर कांटाला अनपेक्षित झाल्यानंतर दंड आकारला जाणारा दंड आहे.