निर्देश आणि नियमन दरम्यान फरक

निर्देशक वि नियमन

निर्देशांमधील फरक आणि कायदे कायदे कार्य आहेत आणि युरोपियन युनियन संदर्भात वापरले जातात. संघ सदस्य सदस्य असतात आणि या कायद्यामुळे काही किंवा सर्व सदस्यांना अर्ज होऊ शकतात. या कायदेशीर कार्यांचा महत्त्व युरोपियन संघासाठी ठरवलेल्या उद्दीष्टांमध्ये आहे ज्यायोगे या उद्दीष्टांच्या साहाय्याने दोन्ही मदत मिळू शकतात. काही नियम आणि निर्देश निसर्गात बंधनकारक आहेत तर इतर बंधनकारक नाहीत. त्यांच्या समानतेमुळे अनेक लोक नियमन आणि निर्देशकादरम्यान गोंधळून जातात. हा लेख नियमन आणि निर्देश यामधील फरक ठळक करण्याचा प्रयत्न करतो.

डायरेक्टिव्ह कायदेतज्ज्ञ कृतींनी युरोपियन युनियनमधील सदस्य राज्यांकडून साध्य करण्याच्या स्वतःच्या उद्देशांची अंमलबजावणी करणे सर्वसाधारणपणे वैयक्तिक सदस्यांना कायदे करणे आणि कायदे करणे, हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी निदेश म्हटले जाते. . निर्देशकाचा एक म्हणजे कर्मचारी कामकाजाच्या वेळेशी संबंधित असतो. या निर्देशानुसार असे दिसून आले आहे की सदस्य राज्यांना अवघे ओव्हरटाईम बेकायदेशीर म्हणून अंमलात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवतील. दिशानिर्देशांमध्ये मध्यांतराचा उर्वरित कालावधी असतो ज्याची संख्या त्यांची संख्या आणि जास्तीत जास्त तास काम करतात. तथापि, सदस्य राज्यांपर्यंत आहे की त्यांच्या स्वत: च्या गरजा भागविण्यासाठी कामकाजाचे वेळापत्रक ठरविणे. युरोपियन युनियनमधील सदस्य देशांच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्देशांचे अंमलबजावणी देखील उरले आहे.

नियमन

सर्व सदस्य राज्यांवर बंधनकारक असलेल्या कायदेविषयक कायद्याचे नियमन असे लेबल केले जाते. युरोपियन युनियनच्या लांबी आणि रुंदीच्या पलीकडे विनियम त्यांच्या संपूर्ण स्वरूपात लागू केले आहेत. नियमांचे पालन झाल्यानंतर ते लागू होतात आणि ते जमीन कायद्यापेक्षा कमी नाहीत. युरोपियन कौन्सिल आणि युरोपियन संसदेने एकतर संयुक्तपणे संमत केले जातात किंवा ते केवळ युरोपियन कमिशननेच पाठवले जातात. सदस्य देशांना कारवाई करण्याची आवश्यकता नाही, त्यांना अंमलात आणता यावे म्हणून ते कायद्याने बसतच ते पारित होतात.

निर्देश आणि नियमन यात काय फरक आहे?

• विनियम युरोपियन संसदेचे कार्य आहेत आणि युनियनच्या सर्व सदस्य देशांवर बंधनकारक आहेत.

• निर्देश हे संसदेचे कायदे देखील आहेत परंतु ते सर्वसाधारण आहेत आणि बंधनकारक नाहीत.

• नियम राष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन करतात आणि लवकरच पास होतात.

• निर्देशांनुसार सर्व सदस्यांच्या देशांनी मिळवलेल्या ध्येय निश्चित केले आहेत, परंतु अंमलबजावणीच्या स्वरूपावर निर्णय घेण्यासाठी तो सदस्य राज्यांवरच राहिला आहे. • निर्देशक एक शिफारशीप्रमाणे आहे तर कायद्याचे नियम कायद्यापेक्षा कमी नाही. • कामगारांच्या कामाचे तास कामकाजाच्या तासांच्या निर्देशानुसार नियमन करण्याची मागणी करण्यात आली परंतु युनियनच्या वैयक्तिक सदस्य राज्यांवर कार्यान्वयन केले गेले.

• काही सदस्य देशांकडे दिशानिर्देश लागू होतात, तर सर्व सदस्य राज्यांमधील नियम लागू होतात.