दुहेरी प्रवेश प्रणाली आणि दुहेरी खाते प्रणाली मध्ये फरक

डबल एंट्री सिस्टम वि Double Account System

डबल एंट्री सिस्टम ही एका लेखा प्रणालीची आहे ज्याचा उपयोग खात्यांच्या देखरेखीसाठी जगभरात केला जातो आणि स्वीकारला जातो. दुसरीकडे, दुहेरी खाती प्रणाली विशेषत: सार्वजनिक उपयोगिता फर्मांकरिता विकसीत केली ज्यात स्थावर मालमत्तेच्या खरेदीवर मोठ्या प्रमाणात भांडवल खर्च केले. दुहेरी नोंद प्रणाली आणि दुहेरी खाते प्रणाली अनेकदा समान असू अनेक लोक गोंधळून जातात. लेख दोन्ही स्पष्ट स्पष्टीकरण देते आणि दुहेरी नोंद प्रणाली आणि दुहेरी खाते प्रणाली फरक दाखवते.

डबल एंट्री सिस्टम म्हणजे काय?

डबल एंट्री सिस्टीम हाच ठेवलेला व लेखांकन प्रणाली आहे जो सध्या बर्याच संघटनांमध्ये वापरला जातो. डबल एंट्री सिस्टम खालील लेखा समीकरणे,

मालमत्ता-देयताएं + इक्विटी दुहेरी प्रविष्टी प्रणालीचे समाधान करण्याच्या प्रयत्नात असते, कारण त्याचे नाव सुचविते की, मूळ व्यवहारावर चालते की कोणत्याही व्यवहाराची दोन खातींमध्ये एक समान उलट उलट परिणाम आहे व्यवहार संबंधित दुहेरी नोंद यंत्रणा या खात्यांवरील दोन नोंदी तयार करते आणि या नोंदी एका खात्यात डेबिट म्हणून नोंद केल्या जातात आणि दुसर्या खात्यात जमा होतात. एका खात्यातून डेबिट केली जाते आणि दुसऱ्यांनी समान रक्कम जमा केली जाते म्हणूनच सर्व डेबिट आणि क्रेडिट्स समान असतील. यामुळे अकाउंटंट कंपनीच्या चाचणी शिल्लक समतोल साधण्यासाठी सक्षम आहे. तथापि, चाचणी शिल्लक शिल्लक फक्त नोंदी योग्यरित्या प्रविष्ट केले गेले असल्यास. डबल एंट्री सिस्टम वापरण्याचे फायदे म्हणजे आय स्टेटसमध्ये किती नफा आणि तोटय़ाचा हिशोब केला जातो हे दाखवण्यासाठी आणि बॅलेन्स शीटवरील सर्व मालमत्ता आणि दायित्व दर्शविण्यासाठी. दुहेरी प्रविष्टी प्रणाली पुस्तके मध्ये व्यवहार प्रविष्ट करताना कोणत्याही चुका शोधणे सोपे करते, शिल्लक नाही की कोणतीही खाती नोंद मध्ये एक त्रुटी आली आहे हे सूचित म्हणून.

डबल खाते सिस्टम म्हणजे काय?

डबल खाते प्रणाली ही एक अशी व्यवस्था आहे जी यूकेमध्ये विकसित झाली होती आणि सार्वजनिक उपयोगिता फर्म आणि रेल्वे उद्योगांनी ती वापरली होती. बहुतेक युटिलिटी फर्म जे पाणी, वीज, रेल्वे, वायू, इत्यादि नियंत्रित करतात. ही सेवा एकमेव प्रदाते म्हणून अर्थव्यवस्थेत मक्तेदारी आहे. युटिलिटी कंपन्या खूप भांडवल असतं आणि त्यांना निश्चित मालमत्तेमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता असते. या स्थावर मालमत्तेची राजधानी सार्वजनिक आणि शेअर्सद्वारे सार्वजनिक करून देण्यामुळे, या उपयुक्तता कंपन्यांनी समतोलपणे बॅलन्स शीटमध्ये स्पष्टपणे दर्शविण्याची आवश्यकता होती कारण त्यात निश्चित भांडवलाची रक्कम वाढलेली आहे.या प्रयोजनासाठी, सार्वजनिक उपयोगिता कंपन्या साठी दुहेरी खाते प्रणाली ओळख होते. डबल अकाउंट सिस्टीम अकाऊंट्स कायम ठेवत नाही आणि त्याऐवजी सार्वजनिक स्वरूपात वित्तीय माहिती सादर करण्यासाठी वापरली जाते. डबल अकाउंट सिस्टीमचा मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे ताळेबंद दोन भागांमध्ये विभाजित आहे:

i). कॅपिटल पावती आणि खर्च: ज्याने निधी जमविल्याबद्दल निश्चित केलेले एकूण निव्वळ भांडवल आणि कसे उचले आहेत ते दर्शविले आहे.

ii) सर्वसाधारण ताळेबंद: फर्मने घेतलेल्या इतर सर्व जबाबदार्या आणि मालमत्ता दर्शविणे.

डबल एंट्री सिस्टम आणि डबल अकाउंट सिस्टम मध्ये फरक काय आहे?

डबल एंट्री सिस्टीम आणि डबल अकाउंट सिस्टीम बहुतेक असेच गोंधळ होतात. तथापि, या दोन लेखा प्रणाली एकमेव पासून अद्वितीय आणि भिन्न आहेत. डबल एंट्री सिस्टम हे त्यांचे अकाऊंट्स राखण्यासाठी जगभरात अनेक कंपन्या वापरल्या जाणार्या लेखांकन पद्धती आहेत. दुसरीकडे, दुहेरी खाते प्रणाली विशेषतः सार्वजनिक उपयुक्तता कंपन्या वापरण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. त्याचे नाव सुचवितो की डबल अकाउंट सिस्टीमची बॅलन्स शीट दोन भागांमध्ये विभाजित करते: कॅपिटल अकाउंट आणि जनरल बॅलेन्स शीट, तर डबल एंट्री सिस्टीमच्या अंतर्गत फक्त एक बॅलन्स शीट तयार केली जाते. शिवाय, डबल एंट्री सिस्टमचा वापर अकाउंट्स राखण्यासाठी केला जातो, तर डबल अकाउंट सिस्टीम फक्त सार्वजनिकरित्या खाते उघडण्यासाठी वापरली जात असे, विशेषतः सार्वजनिकपणे हे स्पष्टपणे दाखवून देते की त्यांच्याकडून मिळविलेली भांडवल अचल संपत्तीची खरेदी करण्यावर कसा खर्च करण्यात आला.

सारांश:

डबल प्रवेश प्रणाली वि Double Account System • दुहेरी प्रविष्टी प्रणाली खालील लेखा समीकरणे, मालमत्ता-देयताएं + इक्विटी संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करते

• डबल एंट्री सिस्टीम, जसं त्याचे नाव सुचविते, हे मूलभूत तत्वावर चालते की ट्रान्सा सीटींशी संबंधित दोन खात्यांमध्ये कोणत्याही व्यवहाराची एक समान उलट उलट परिणाम आहे. एका खात्यातून डेबिट केल्याप्रमाणे, दुसरे खाते समान रकमेद्वारे जमा केले जाते.

• दुहेरी खाते प्रणाली ही एक अशी व्यवस्था आहे जी यूकेमध्ये विकसित झाली होती आणि सार्वजनिक उपयोगिता फर्म आणि रेल्वे उद्योगांनी ती वापरली होती

• युटिलिटी कंपन्या फारच भांडवल असला पाहिजे आणि त्यांना निश्चित मालमत्तेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. या स्थावर मालमत्तेची राजधानी सार्वजनिक आणि शेअर्सद्वारे सार्वजनिक करून देण्यामुळे, या उपयुक्तता कंपन्यांनी समतोलपणे बॅलन्स शीटमध्ये स्पष्टपणे दर्शविण्याची आवश्यकता होती कारण त्यात निश्चित भांडवलाची रक्कम वाढलेली आहे.

• दुहेरी नोंद यंत्रणेचा वापर अकाऊंट्स राखण्यासाठी केला जातो, तर दुहेरी खाते प्रणाली फक्त खाती स्पष्टपणे दर्शविण्यासाठी वापरली जाते, खासकरून सार्वजनिकपणे स्पष्टपणे दर्शवितात की त्यांच्याकडून मिळवलेली भांडवल कशा प्रकारे अंदाजित मालमत्ता खरेदी करण्यावर खर्च करण्यात आला

पुढील वाचन:

दुहेरी प्रवेशाचे आणि एकच प्रविष्टी दरम्यान फरक