शुल्क आणि कर दरम्यान फरक

कर कर्तव्य कर कोणतीही सरकार देशातील आणि त्याच्या लोकांना विकासासाठी अनेक जबाबदार्या पूर्ण करतात. त्यासाठी त्यांना संसाधनांची आवश्यकता आहे आणि हे संसाधने विविध स्रोतांमधून येतात जसे कर आणि कर्तव्ये त्यामुळे सरकारसाठी महसूलाचे दोन महत्त्वपूर्ण स्रोत आहेत कर आणि कर. कर आणि कर्तव्ये दोन्ही स्वैच्छिक योगदान नाहीत परंतु सरकारच्या कार्यकाळाला पाठिंबा देण्यासाठी लोकस्रोतावर लावलेला आर्थिक भार आहे. कर्तव्य आणि कर द्वारे गोळा करण्यात आलेला पैसा विविध प्रयोजनांसाठी वापरला जातो जसे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचा खर्च, रस्ते आणि पूल, रुग्णालये आणि शाळा, सार्वजनिक वाहतूक, पेन्शन, लोकांच्या फायद्यासाठी सामाजिक फायदे अशा सार्वजनिक बांधकाम सरकारी कर्मचारी आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी वेतन.

ड्यूटी ड्यूटी हा एक प्रकारचा कर आहे जो दुसर्या देशातील आयात केलेल्या वस्तूंवर लावला जातो. देशातील उत्पादित वस्तूंवर जसे की एक्साईस ड्युटी देखील आकारले जाते. शब्द कर्तव्य बहुतेक माल, जसे की सानुकूल शुल्क, आयात शुल्क, अबकारी कर आणि इतर गोष्टींशी संबंधित आहे. शुल्क केवळ वस्तूंवर आकारले जाते, व्यक्तींवर नाही कर्तव्याचा सर्वात सामान्य उदाहरण म्हणजे परदेशी कर जे परदेशी करांमधून विकत घेतलेले सामान वरून अप्रत्यक्ष कर लावले जाते आणि जेव्हा ते देशांत प्रवेश करतात तेव्हा खरेदीदारांनी त्यांच्यावर कर भरणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे, देशाबाहेर जाणाऱ्या वस्तूवर लावलेल्या कर्तवणाला निर्यात शुल्क असे म्हटले जाते.

कर

नागरिकांना दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी कर सरकारने लागू केले आहेत. ते कोणत्याही सरकारद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या सर्व महसूलांचा आधार आहे. अशाप्रकारे खाजगी क्षेत्रातील शासनाकडून गोळा केलेली रक्कम करांच्या अंतर्गत येते ज्यात कर्तव्ये समाविष्ट आहेत. कर आवश्यक आहेत आणि अनैच्छिक नसले तरी त्याचा अर्थ असा होतो की जर एखाद्या व्यक्तीने कराचे भुगतान करण्यास अपयशी ठरल्यास कायद्याने दंडनीय आहे.

कर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष असू शकतात जसे आयकर जे प्रत्यक्ष कर आणि व्हॅट अप्रत्यक्ष कर आहे. कर आकाराची पर्वा न करता, एकत्रित केलेली रक्कम सरकारद्वारे चार मुख्य कारणांसाठी वापरली जाते किंवा चार आर चे

महसूल सरकार रस्ते, पूल, सेना, शाळा, रुग्णालये, कायदेशीर यंत्रणा, वेतन, निवृत्तीवेतन आणि कायदा व सुव्यवस्था.

पुनर्वितरण हे सामाजिक अभियांत्रिकीशी संबंधित आहे ज्याचा अर्थ असा आहे की लोकसंख्येतील श्रीमंत वर्गांकडून पैसे घेणे आणि दुर्बल घटकांमध्ये वाटणे.

पुनर्-किंमत तंबाखू आणि अल्कोहोलसारख्या काही वस्तूंचा वापर करण्यास परावृत्त करण्यासाठी हे केले जाते.

प्रतिनिधित्व याचा अर्थ सरकारच्या नागरीकांविषयी जवाबदारी ह्या संदर्भात आहे.

ड्यूटी आणि कर यांच्यातील फरक

- कर्तव्य आणि कर हे दोन्ही सरकारच्या प्रभावी कार्यासाठी उत्पन्न मिळकत आहे.व्यापक स्वरूपातील शुल्क केवळ एक प्रकारचा कर आहे परंतु या दोन संस्थांमधील फरक आहे. - शुल्क केवळ वस्तूंवर आकारले जाते, तर कर आणि सामान दोन्हीवर आकारला जातो. - कर म्हणजे संपत्ती कर, संपत्ती कर, इन्कम टॅक्स इत्यादीसारख्या उत्पन्नाच्या संदर्भात वापरला जाणारा एक शब्द आहे, तर कर्तव्ये वस्तूंच्या संदर्भात वापरल्या जातात जसे की सीमाशुल्क, अबकारी शुल्क.

- ड्यूटी साधारणतः एक देशभरातील बाहेर जात किंवा आल्याबद्दल लागणार्या करांवर लागू होते. कर्तव्ये कधीकधी सीमा कर म्हणून संदर्भित आहेत - लोकांना काही वापरण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी काही प्रकारच्या उत्पादनांवर उच्च कर्तव्ये आकारली जातात. कर प्रमुख्याने अधिकतर प्रगत आहेत