कर्मचारी सहभाग आणि कर्मचारी भागीदारी दरम्यान फरक

कर्मचा-सहभाग बनाम कर्मचारी सहभाग कर्मचारी सहभागामध्ये आणि कर्मचारी सहभागामध्ये फरक जाणून घेणे हे महत्वाचे ठरते कारण ते संस्थामधील मानव संसाधन व्यवस्थापनाशी संबंधित दोन महत्त्वपूर्ण संकल्पना आहेत आणि ते अर्थासारखेच आहेत असे दिसत असले तरी ते नाहीत. कर्मचारी सहभाग संघटनेत कर्मचारी योगदान पातळी व्यक्त करते. कर्मचारी सहभाग निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कर्मचार्यांना दिलेला एक संधी आहे. या लेखात, कर्मचारी सहभाग आणि कर्मचारी सहभाग यात फरक विश्लेषण केला जातो.

कर्मचा-यांचा समावेश काय आहे?

कर्मचा-यांनी संघटनेत केलेल्या क्रियाकलापांमध्ये सहभाग घेण्याची संधी देण्यासाठी नियोक्त्याचा सहभाग हा नियोक्ता एक प्रकारची जबाबदारी आहे. संस्थात्मक यश मोठ्या प्रमाणात कर्मचार्यांच्या योगदानाच्या पातळीवर अवलंबून असते. मानवी संसाधनास कोणत्याही संस्थेत एक महत्वाची मालमत्ता म्हणून मानले जाते कारण ते लक्ष्य साध्य करण्याच्या दिशेने चालत आहे.

बर्याच संघटनांमध्ये, विशिष्ट कार्यकाळात कर्मचार्यांना ठराविक कालावधीमध्ये पूर्ण केले जातात. सहसा, कर्मचारी अंशदान वर्षाच्या किंवा दोनदा मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागामार्फत कामगिरी मूल्यांकनाद्वारे वर्षातून दोनदा मूल्यांकन केले जाते.

कर्मचारी सहभाग काय आहे?

कर्मचा-यांनी निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग घेण्याची संधी उपलब्ध करून देणे आणि कामाच्या ठिकाणी सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून कर्मचारी सहभाग ही प्रक्रिया आहे. म्हणून, वैयक्तिक कर्मचा-यांना त्यांच्या ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विशिष्ट कृती करण्यासाठी जबाबदारी घेण्याचे प्रोत्साहन दिले जाते. व्यवस्थापनाने त्यांच्या कर्मचार्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि संस्थात्मक यश मिळविण्यासाठी जास्तीत जास्त योगदान प्राप्त करण्यासाठी वापरली जाणारी एक प्रेरणादायी तंत्र आहे.

कर्मचार्यांच्या सहभागासही त्यांचे विचार व्यक्त करण्यासाठी कर्मचार्यांना दिले जाणारे एक प्रकार म्हणून संदर्भित केले जाऊ शकते. दरम्यान, व्यवस्थापन संस्थेच्या वतीने महत्त्वाचा निर्णय घेण्याबाबत त्यांची मते अपेक्षित आणि कौतुक करीत आहे.

खालील उदाहरणे त्यांनी वापरलेल्या कार्यांबद्दल अधिक स्पष्ट करण्यासाठी वापरले जातात.

• प्रोजेक्ट टीम्स किंवा गुणवत्ता मंडळांमध्ये कार्य करण्याच्या संधी द्या ज्यामध्ये कार्यसंघाच्या सदस्यांमध्ये कार्ये पार पाडली जातात.

• सूचना योजनांचा वापर, जेथे कर्मचार्यांना संस्थेमध्ये असलेल्या व्यवस्थापकांकरिता नवीन कल्पना सुचविण्यासाठी चॅनेल दिले जातात.

• विचारांचा अभ्यास करण्यासाठी ज्या कर्मचार्यांना प्रोत्साहित केले जाते अशा परामर्श अभ्यास आणि बैठका. • संघटनेमध्ये जबाबदारीचे प्रतिनिधी, जिथे कर्मचा-यांना रोजच्यारोज ग्राहकांशी व्यवहार करण्याचे अधिकार आणि जबाबदारी दिली जाते.

कर्मचारी सहभाग आणि कर्मचारी सहभाग यात काय फरक आहे?

कर्मचारी सहभाग निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याकरता कर्मचार्यांना प्रदान करण्याची एक संधी आहे आणि कर्मचारी सहभाग विविध क्रियाकलापांसाठी कर्मचा-यांचे योगदान मिळविण्याची एक प्रक्रिया आहे. कर्मचारी सहभागामध्ये, कर्मचारी कल्पना आणि दृष्टिकोन निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत गुंतलेला असतो. कर्मचारी सहभागामध्ये, संघटनेच्या वतीने एक विशिष्ट उद्दीष्ट साध्य करून सर्व कर्मचारी अंशदान एकत्र केले जाते.

कर्मचा-यांची आणि व्यवस्थापनाने कार्ये नेमली आहेत म्हणून कर्मचार्याच्या सहभागास कर्मचारी आणि व्यवस्थापनाच्या दरम्यान एक-एक-एक दृष्टिकोण असतो. कर्मचारी सहभाग, कर्मचारी यांचे विचार आणि वृत्ती अपेक्षित आहे आणि संघटनेच्या वतीने महत्वपूर्ण निर्णय घेण्याकरिता व्यवस्थापनाने त्यांची प्रशंसा केली आहे.