इक्विटी आणि कॅपिटल दरम्यान फरक

इक्विटी vs कॅपिटल

इक्विटी आणि भांडवली द्वारे आयोजित केलेली कंपनी दोन्ही मालकीचा किंवा मालकी असलेल्या कंपनीचे आर्थिक हितसंबंध वर्णन करण्यासाठी वापरले जातात कंपनीच्या मालकांद्वारे दोन्ही संदर्भांचा अर्थ ते ज्या संदर्भासाठी वापरला जात आहे त्यानुसार बदलू शकतात आणि अर्जावर चर्चा केल्याने त्यावर आधारित विविधता अवलंबून असते. इक्विटी आणि कॅपिटल हे एकमेकांशी संबंधित इतके जवळचे संबंध आहेत की त्यांना नेहमीच समान समजण्यास गैरसमज आहे. खालील लेख दोन स्पष्ट विहंगावलोकन दर्शवतो आणि त्यांच्या फरक रूपरेषा देतात.

कॅपिटल म्हणजे काय?

अकाउंटिंग आणि फायनान्सच्या सामान्य संदर्भात भांडवल म्हणजे व्यवसायाच्या चालनासाठी आवश्यक असलेल्या मालमत्तेची किंवा भांडवली उपकरणांची खरेदी करण्यासाठी, व्यवसायातील मालक किंवा गुंतवणुकदारांनी योगदान दिलेल्या निधीची रक्कम. भांडवल हे आर्थिक राजधानी, वास्तविक किंवा आर्थिक भांडवल, भागधारकांची राजधानी इ. मध्येही विभाजित केले जाते.

आर्थिक भांडवल सहसा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा गुंतवणूकीसाठी गुंतवणुकीसाठी संचयित केलेली आणि जतन केलेली आर्थिक आणि सांकेतिक संपत्तीचा संदर्भ देण्यासाठी वापरली जाते. विद्यमान व्यवसाय. आर्थिक भांडवल हे उत्पादनक्षम भांडवल मध्ये उपवृत्त केले जाते जे व्यापार आणि नियामक भांडवलाच्या दैनंदिन ऑपरेशनमध्ये वापरले जाते. हे सामान्यतः कायद्याने लागू असलेल्या नियामक भांडवली गरजेमुळे व्यवसायाने चालवले जाते.

दुसरीकडे, वास्तविक किंवा आर्थिक राजधानी, इतर वस्तूंच्या उत्पादनात वापरण्यासाठी व्यवसायांद्वारे खरेदी केलेल्या वस्तूंचा संदर्भ देते. उदाहरणार्थ, कारच्या उत्पादनासाठी वापरात येणारी साधने आणि यंत्रे व्यवसायासाठी वास्तविक किंवा आर्थिक भांडवल असेल.

इक्विटी म्हणजे काय?

देयके व्यावसायिक मालमत्तांमधून कमी झाल्यानंतर समभागधारकांचे दावे सादर करतात. जेव्हा मालमत्ता मालमत्तांपेक्षा जास्त असते तेव्हा सकारात्मक भागभांडवल असते आणि त्या बाबतीत देयता ही मालमत्तेपेक्षा जास्त असते तेव्हा कंपनीचे नकारात्मक इक्विटी असेल

एक उदाहरण घेत; ज्या घरासाठी कर्जाची परतफेड मालकांची इक्विटी आहे, जशी मालकाने संपूर्ण घराची मालकी पूर्ण केली आहे आणि ज्याप्रमाणे त्याला तो योग्य वाटेल तसे विकू शकते. इक्विटी 'समभागधारकांची इक्विटी' देखील संदर्भित करू शकतात, जे भागधारकाने खरेदी केलेले आणि समभागधारकांच्या समभागांच्या आधारे इक्विटी गुंतवणूकीचे प्रमाण आहे.

कॅपिटल वि इक्विटी इक्विटी आणि कॅपिटलमधील साम्य हे आहे की दोन्ही कंपन्या व्याज धारण करतात की मालक हा निधी, समभाग किंवा मालमत्तेचा असो वा नसो. याव्यतिरिक्त, इक्विटीचे मूल्य प्राप्त करताना कॅपिटलची गणना केली जाते कारण भागधारक इक्विटी म्हणजे मालकीच्या भांडवलाची एकूण रक्कम आणि बॅलेन्स शीटमध्ये ठेवलेली कमाई.

इक्विटीच्या संदर्भात व्यवसायात घेतलेल्या मालकीच्या हितसंबंधांची मोजमाप स्पष्ट स्पष्टपणे दर्शवू शकते कारण उत्तरदायित्व कमी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मूल्य दर्शविल्याबद्दल

इक्विटी आणि कॅपिटलमधील फरक काय आहे?

• इक्विटी आणि भांडवली दोन्ही अटी कंपनीच्या मालकांच्या ताब्यात असलेल्या कंपनीच्या मालकीबद्दल किंवा आर्थिक व्याजाचे वर्णन करण्यासाठी वापरली जातात.

• अकाउंटिंग आणि फायनान्सच्या सामान्य संदर्भात भांडवल म्हणजे व्यवसायाच्या चालनासाठी आवश्यक असलेल्या मालमत्तेची किंवा भांडवली उपकरणांची खरेदी करण्यासाठी, व्यवसायातील मालक किंवा गुंतवणूकदारांकडून योगदान दिलेल्या निधीची रक्कम.

• देय असणारी व्यावसायिक मालमत्तांमधून कमी झाल्यानंतर समभागधारकांचे दावे सादर करतात. जेव्हा मालमत्ता मालमत्तांपेक्षा जास्त असते तेव्हा सकारात्मक भागभांडवल असते आणि त्या बाबतीत देयता ही मालमत्तेपेक्षा जास्त असते तेव्हा कंपनीचे नकारात्मक इक्विटी असेल

• अकाउंटिंगच्या अटींमध्ये, भागधारकांचे भागभांडवल हे मालकांचे योगदान असलेल्या आर्थिक भांडवलाची बेरीज आणि शिल्लक शीटमध्ये ठेवलेली कमाई आहे.