सवलत आणि अपरिवर्तनाच्या दरम्यान फरक

सवलत रहित बनाम निष्कासित

अशा शब्दात असावा शब्द आणि बहिष्कृत आहेत जे संघटनांनी वाढत्या प्रमाणात वापरले जात आहेत, विशेषत: जेव्हा कर्मचा-यांची भरती करणे. या अशा संज्ञा आहेत ज्या कर्मचार्यांकडून कर्मचार्यांनी आपल्या पेचॅकमधून विशिष्ट रक्कम कमी करण्यासाठी लागू केली आहे जी कंपनीच्या निधीतून मोठी फरक बनवते. हा लेख मुक्त आणि न सुटलेल्या कर्मचा-यांमधील मूलभूत फरकास स्पष्ट करेल आणि कामगार आणि कंपन्यांसाठी याचा अर्थ काय आहे.

सर्वप्रथम, मुक्त आणि अटींमुक्त करणारी एफएलएसएची सुरुवात झाली आहे, जी कायद्याची एक संस्था आहे. तो वाजवी कामगार मानक कायदा याचा अर्थ आहे आणि त्या कामगारांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी होते जे सहसा अतिरिक्त तासांसाठी पैसे न घेता ओव्हरटाईमसाठी काम करण्यास सांगितले जात असे. त्यामुळेच एफएलएसए कर्मचार्यांना मुक्त आणि निर्गुण म्हणून श्रेणीबद्ध करते. या विभाजनानुसार, सुटलेल्या कर्मचा-यांना आठवड्यातून जास्तीत जास्त तास घालवतांना कोणत्याही ओव्हरटाइम प्राप्त होत नाही. या श्रेणी अंतर्गत येणारे व्यावसायिक, पर्यवेक्षकास आणि कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे त्यांना कोणत्याही आठवड्यात कोणत्याही अतिरिक्त वेळेची वेळ नोंदवण्याची आवश्यकता नाही कारण त्यांना ओव्हरटाईम मिळत नाही.

फ्लॅलएसद्वारे नमूद केलेल्या आवश्यकता नुसार जास्तीतजास्त पैसे भरण्याची गरज नसणा-या कर्मचा-यांना जेव्हा जेव्हा सूट मिळते तेव्हा प्रत्येक आठवड्यात 40 पेक्षा जास्त तास काम करतात तेव्हा त्यांना अतिरिक्त तासांची नोंद ठेवणे आवश्यक असते जेणेकरून ओडीटाइम एक ते दीड पटीपेक्षा कमी नसावे. परंतु, सर्व उत्पन्नाच्या स्वरूपात मुक्त आणि निष्कासित असलेल्या कर्मचा-यांना कर आकारण्यात येतो त्याप्रमाणे त्यात काही फरक नसतो, जरी मजुरी, अतिरिक्त वेळेचे वेतन किंवा वेतनाची रक्कम आणि उत्पन्नाच्या एकूण उत्पन्नावर कर आकारला जातो जरी ते व्युत्पन्न केले गेले.

सर्वसाधारणपणे, हे मुक्त कर्मचारी आहेत जे मुक्ती असलेल्यांपेक्षा फेडरल कायद्यांनुसार अधिक संरक्षण प्राप्त करतात.

हे सांगणे कठीण आहे की एखाद्या व्यक्तीसाठी मौखिक अटींमध्ये कोणत्या दोन श्रेण्या फायदेशीर आहेत. जर एखाद्याला वाटले की तो मजुरीवर तो अतिरिक्त वेळ नसल्यामुळे तो एखाद्या कंपनीसाठी पाहतो, त्याला निश्चित वेतन चुकवणे आणि फायदे मिळविण्यासाठी तासाचे मजुरी घेणे आवश्यक आहे. तथापि, निश्चित वेतनाच्या बाबतीत, एखाद्या आठवड्यात अधिक सुट्टी असल्यास एखाद्या व्यक्तीस कमी रकमेची रक्कम मिळू शकत नाही आणि अशा प्रकारे व्यक्तीला कमी संख्येत तास घालवावे लागले. तर, एक अर्थाने, ते जास्त वेळ मिळत नसल्याची भावना व्यक्त करते.

थोडक्यात:

सवलत बनाम न निवृत्ती

• मुक्त आणि अपरिवर्तनीय कामगारांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी फ्लॅलएसद्वारे करण्यात आलेल्या नोकर्या आणि कर्मचार्यांची श्रेणी आहेत.

• ज्या कर्मचार्यांना फ्लॅलएसएलच्या तरतुदी लागू होत नाहीत त्यावरील कर्मचा-यांना करमुक्त नसेल तर ते कर्मचारी जे एफएलएसए

च्या नियमानुसार येतात. • नॉन-एक्स्व्हॉफ्ट कर्मचा-यांना त्यांचे द्वारा आत ठेवलेले अतिरिक्त तास ठेवणे आवश्यक आहे. आठवड्यातून एकदा आणि 40 तासांपेक्षा जास्त प्रत्येक तासासाठी दर तासाला मजुरी दर पेक्षा कमी नसावे.