विश्वास आणि आशा दरम्यान फरक

विश्वास वि. आशा: 99 9 विश्वास आणि आशा यांच्यातील फरक अस्तित्त्वात असले तरीही, आपण लोकांना हे दोन शब्द समानार्थितपणे वापरले. म्हणून, हे समजले जाते की आशा आणि विश्वास हे दोन शब्द आहेत जे बहुतेक गोंधळात जातात जेव्हा त्यांच्या अर्थांकडे ते येतात. शब्द विश्वास 'ट्रस्ट' च्या अर्थाने वापरला जातो, परंतु शब्द आशा 'आगाऊपणा' च्या अर्थाने वापरला जातो. हे दोन शब्दांमध्ये मूलभूत फरक आहे. हे दोन्ही शब्द संज्ञा म्हणून वापरले जातात हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे शब्द आशा देखील क्रियापद म्हणून वापरली जाते. दुसरीकडे, शब्द विश्वास आश्चर्य किंवा जोर व्यक्त करण्यासाठी एक उद्गार म्हणून वापरले जाते

विश्वास म्हणजे काय?

विश्वासाचा विश्वास विश्वासाच्या अर्थाने वापरला जातो. खाली दिलेल्या दोन वाक्यांचे निरीक्षण करा: शिक्षकाने विद्यार्थ्यामध्ये भरपूर विश्वास ठेवला.

देवावर विश्वास ठेवावा.

दोन्ही वाक्यांमध्ये, शब्द विश्वासाचा वापर 'ट्रस्ट'च्या अर्थाने केला जातो आणि म्हणूनच पहिल्या वाक्याचा अर्थ' शिक्षकाने विद्यार्थ्यामध्ये भरपूर विश्वास ठेवला आहे 'आणि दुसऱ्या वाक्याचा अर्थ 'देवावर तुमचा विश्वास असावा' होईल. हे लक्षात घेणे मनोरंजक आहे की शब्दांचा विश्वास 'कधीकधी विश्वासात देण्यात आला' या वाक्यात 'निष्ठा' या अर्थाने केला जातो.

अधिक मनोरंजक, शब्द विश्वास सहसा धर्म संबंधाचा वापर केला जातो. उदाहरण बघण्याआधी, ऑक्सफर्ड इंग्रजी शब्दकोशात दिलेल्या विश्वासावर दिलेल्या या व्याख्येकडे पहा. विश्वासाचा देखील अर्थ असा होतो 'पुराव्याऐवजी आध्यात्मिक श्रद्धा आधारित, धर्मांच्या सिद्धांतांवर दृढ श्रद्धा. 'आता उदाहरण पाहू.

ईश्वरवरील विश्वासाने त्याला संपूर्णपणे आपल्या घरामध्ये राहता आला नाही, तरीही संपूर्ण गाव पूरग्रस्त होऊन स्वतःला वाचविण्यासाठी धावत होता.

आशा म्हणजे काय?

शब्द आशा आगाऊ च्या अर्थाने वापरली जाते. खाली दिलेल्या दोन वाक्यांचे निरीक्षण करा:

त्याला खूप आशा होती.

जगण्याची आशा होती.

दोन्ही वाक्यांमध्ये, आशा शब्द 'आगाऊपणा' च्या अर्थाने वापरला जातो आणि म्हणून, पहिल्या वाक्याचा अर्थ 'त्याला त्याच्यावरील खूपच अपेक्षा होती' आणि दुसऱ्या वाक्याचा अर्थ 'सर्व्हायव्हलची अपेक्षा होती' शब्द आशा 'कधीकधी आशावाद' च्या अर्थाने वापरला जातो ज्याप्रमाणे 'तो आशा धरुन असलेला माणूस आहे'. या वाक्यात 'आशा' हा शब्द 'आशावाद' च्या अर्थाने वापरला जातो आणि म्हणूनच 'तो आशावाद असणारा माणूस आहे'

विश्वास आणि आशा यात काय फरक आहे?

• शब्द विश्वास 'ट्रस्ट' च्या अर्थाने वापरला जातो, परंतु शब्द आशा 'आगाऊपणा' च्या अर्थाने वापरला जातो.हे दोन शब्दांमध्ये मूलभूत फरक आहे.

• शब्द विश्वासाचा कधीकधी 'निष्ठा यांच्या अर्थाने वापरला जातो. '

• आशा आहे की कधीकधी आशावाद च्या अर्थाने वापरला जातो ' • विश्वासाचा विश्वास धर्माशी जोडला जातो.

हे दोन शब्द, विश्वास आणि आशा यांच्यातील महत्त्वाचे फरक आहेत.