आर्थिक आणि कार्यान्वयन ऑडिटिंग दरम्यान फरक

आर्थिक वि कार्यकारीलन ऑडिटिंग लेखापरिक्षित करणे हे कामकाज किंवा नोंदींचे व्यवसायिकरित्या पात्र लोकांद्वारे व्यवस्थित तपासणी व पडताळणी करणे आहे, ज्यांना लेखापरीक्षक म्हणून ओळखले जाते. एक स्वतंत्र मत असे की काम पूर्ण झाले आहे आणि कार्यांवरील नियमांचे नियमन करण्यासाठी व्यावसायिक संस्था व शासनाने घातलेल्या मार्गावर चांगले आहे.

आर्थिक लेखापरीक्षण

आर्थिक लेखापरीक्षण म्हणजे ग्राहकाचे आर्थिक विवरण अचूक असते हे फक्त एक प्रमाणन आहे. आर्थिक नोंदींचा आर्थिक लेखापरीक्षण किंवा लेखापरीक्षण प्रत्येक नोंदणीकृत कंपनीची एक वैधानिक आवश्यकता असते. आर्थिक स्टेटमेन्ट्सचे लेखापरीक्षण हे व्यावसायिकरित्या पात्र कर्मचा-यांना ऑडिटर म्हणून ओळखले जाते. वित्तीय लेखापरीक्षण करण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट हे अंकेक्षणधारकांकडून निःपक्षपाती आणि स्वतंत्र मत प्राप्त करणे हे आहे की वित्तीय विवरण सत्य व न्याय्य दृश्य देत आहेत, आणि ते भौतिक चुकांमधून बाहेर आहेत. वित्तीय स्टेटमेन्ट प्रकाशित करण्यापूर्वी सर्व कंपन्यांसाठी, बाहेरील लेखापरीक्षकांनी केलेल्या आर्थिक लेखापरीक्षणानुसार अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. कंपनीच्या भागधारक किंवा मालकांनी लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केली आहे की कार्यपद्धती आणि कारभाराद्वारे तयार करण्यात आलेली वित्तीय वक्तव्ये - त्यांची नियुक्त मॅनेजमेंट योग्य आहे आणि कंपनीच्या आर्थिक स्थितीची स्पष्ट छाया दर्शविते.

ऑपरेशनल ऑडिट ऑपरेशनल ऑडिट हे एखाद्या संस्थेचे व्यवस्थित, अंतर्गत नियंत्रणे आणि कार्यपद्धतींचे एक अभ्यासात्मक पुनरावलोकन आहे जेणेकरून ते मूल्यांकन कुशलतेने आणि प्रभावीपणे केले गेले आहे किंवा सुधारण्यासाठी सूचना देण्याबाबत आहे. , आवश्यक असल्यास. ऑपरेशनल ऑडिट मॅनेजमेंटद्वारा वापरलेल्या नियंत्रण पातळीचे मूल्यांकन करण्यासाठी डिझाइन केले आहे आणि मुख्यत्वे कार्यप्रणालीची कार्यक्षमता आणि कार्यक्षमता, वित्तीय आणि ऑपरेशनल माहितीची विश्वासार्हता आणि अखंडत्व, मालमत्तेचे रक्षण करणे आणि कायदे, नियम आणि विनियमांचे पालन यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. साधारणपणे, ऑपरेशनल ऑडिट अंतर्गत निरीक्षकांकडून चालते. अंतर्गत लेखा परीक्षक हे ऑडिटर आहेत, जे मुळात संस्थाचे कर्मचारी आहेत. ऑपरेशनल ऑडिटर सामान्यत: अंतर्गत ऑडिटर असतात जे व्यवस्थापकाच्या कार्याची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता तपासण्यासाठी आणि कार्यप्रणाली सुधारण्यासाठी सूचना देण्यास सक्षम असतात.

ऑपरेशनल ऑडिटींग आणि

वित्तीय अंकेक्षण

मध्ये काय फरक आहे? त्यांचे नाव सुचवितो की, आर्थिक लेखापरीक्षण आणि ऑपरेशनल ऑडिट दोन्हीमध्ये त्यांच्यात काही फरक आहे. • आर्थिक वक्तव्यांमध्ये 'सत्य आणि योग्य दृष्टिकोनाबद्दल' स्वतंत्र मत प्राप्त करण्याच्या हेतूने आर्थिक लेखापरीक्षण केले जाते, तर संस्थेची कार्यवाही परिणामकारक आणि कार्यक्षमतेने पार पाडली जात आहे किंवा नाही याची तपासणी करता येईल. सर्वसाधारणपणे, बाह्य लेखापरिक्षकांद्वारे आर्थिक लेखापरीक्षण केले जाते, तर अंतर्गत लेखापरीक्षण अंतर्गत अंकेक्षण करण्यात येते

• आर्थिक लेखापरीक्षण अहवालाचे स्वरूप एक मानक आहे, तर संचालनात्मक लेखापरीक्षण अहवालात एक मानक स्वरूप नाही. • आर्थिक लेखापरीक्षण अहवाल सार्वजनिकरित्या प्रकाशित केले जाणे आवश्यक आहे, परंतु ऑपरेशनल ऑडिट अहवाल सार्वजनिक करणे आवश्यक नाही • व्यावसायिक लेखापरीक्षण करणारे व्यावसायिक जे बाह्य लेखापरिक्षक आहेत जे व्यवस्थापनाद्वारे नियंत्रित नसतात आणि ऑडिटर ऑपरेटिंग ऑडिट करतात ते त्या व्यक्तीचे कर्मचारी असतात आणि त्यामुळे व्यवस्थापनाने त्यांचे नियंत्रण केले असते.