एफओबी आणि एफसीए दरम्यान फरक

एफओबी वि एफसीए आंतरराष्ट्रीय व्यापारात, खरेदीदार आणि विक्रेते आधीपासूनच करारबद्ध झाले आहेत जेणेकरून प्रक्रियेनंतर कोणतीही गोंधळ टाळता येईल. माल वाहतुकीस प्रारंभ झाला आहे. करार किंवा कॉन्ट्रॅक्ट हे अनेक प्रकारचे आहेत जे सर्वसामान्य व्यापार नाव Incoterms दिले जातात जे सर्व आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर लागू होतात. हे संक्षेप नंतरच्या काळात कोणतेही वाद टाळण्यासाठी शिपिंग आणि मालभाडा तपशील समाविष्ट व्यापार अटी परिभाषित. यापैकी दोन कॉन्ट्रॅक्ट, एफओबी आणि एफसीए, त्यांच्या समानतेमुळे खरेदीदार तसेच विक्रेते दोन्हीसाठी गोंधळ आहेत. सर्व गोंधळ दूर करण्यासाठी, हा लेख एफओबी आणि एफसीएमधील फरक ठळक करण्याचा प्रयत्न करतो.

एफओबी जी बोर्डवर विनामूल्य आहे खरेदीदार आणि विक्रेते यांच्यातील करारनामा अतिशय लोकप्रिय आहे एफओबी ची मुख्य तरतूद विक्रेत्याने निवडलेल्या नौकेला माल चढवण्याची जबाबदारी विकणारी व्यक्तीशी संबंधित आहे. तथापि, ही नौकेची नौकेवर भार टाकली गेल्यानंतर ही जबाबदारी बंद होते आणि सर्व जोखीम खरेदीदारांना हस्तांतरीत केले जाते. एफओबी फक्त समुद्री व्यापारावरच लागू आहे आणि एफसीएला चुकीचा अर्थ लावला जाऊ नये, जो रस्ते, रेल्वे, वायू, तसेच समुद्र यांच्याद्वारे व्यापारासाठी लागू आहे. एफसीए याचा अर्थ मोफत वाहक आहे, आणि या करारामध्ये विक्रेता मालकाला त्याच्या मालकाला (बहुतेकदा त्याच्या स्वतःच्या बाहेरील वेळी) भारित करतो त्या वेळेपर्यंतच मालकासाठी जबाबदार असतो, परंतु कॅरियर खरेदीदाराने निवडले आहे.

वर वर्णन पासून, हे स्पष्ट आहे की एफओबी आणि एफसीए दरम्यान अनेक समानता आहेत, परंतु त्यांच्यातील फरक बाहेर येत नाही. पुरवठादार आणि खरेदीदारांकरिता या करारांचे वेगवेगळे परिणाम कसे आहेत हे पाहण्यासाठी आपण काल्पनिक झपाटा बनवूया.

समजणे की एफओबीमध्ये विक्रेताची जबाबदारी वेळोवेळी आहे, मालकाची माल वाहक नेल्यास या प्रक्रियेत सामान खराब झाल्यास काय होते? माल लोड होताना जहाज बाहेर पडले आणि खराब झाले तर, जबाबदारी विक्रेता आहे. तथापि, जर माल वाहतुकीत पडत असेल तर, नुकसान भरपाईची जबाबदारी खरेदीदारकडे जाते (मजेदार, पण हे खरं आहे). खरेदीदाराला केवळ त्याच्या वस्तूंचाच विमा आहे तरच तो जतन केला जातो. एफसीएच्या बाबतीत, मालवाहतुकीच्या लोड, रेल्वे, रस्ते किंवा वाहतूंतून वाहून नेली जात असल्यास पुरवठादार जबाबदार नाही. माल घेण्यासाठी येणाऱ्या ट्रककडे माल त्याने हाताळला आणि नंतर त्याची जबाबदारी समाप्त झाली.