फॉरवर्ड आणि फ्युचर्स मध्ये फरक

फॉरवर्ड वि फ्युचर्स फ्यूचर्स आणि फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट दोन्ही द्वारे केलेले कार्य समानच आहेत एकमेकांशी, ज्यामुळे ते एका विशिष्ट कालावधी दरम्यान एका मान्यतेच्या किंमतीवर विशिष्ट मालमत्ता विकत घेण्याची किंवा विकण्याची परवानगी देतात. जरी त्यांची कार्ये अगदीच तशीच आहेत तरीही त्यांची वैशिष्ट्ये आणि त्या प्रयोजनासाठी त्यापैकी प्रत्येकचा वापर वेगळा आहे. खालील लेख प्रत्येक प्रकारच्या सुरक्षिततेची एक स्पष्ट रूपरेषा प्रदान करतो आणि त्यांच्या भिन्न फरकांची रूपरेषा देतो.

फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय?

फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्स हे प्रमाणित कराराचे असतात जे एका निश्चित मालमत्तेची यादी करतात जे एक विशिष्ट तारखेला किंवा त्या विशिष्ट वेळेस विनिमयासाठी निर्दिष्ट करते. फ्युचर्स कॉण्ट्रॅक्ट्सचे प्रमाणित स्वरूप त्यांना 'एक्स्चेंज मार्केट' नावाच्या एका वित्तीय देवाण-घेवायाच्या बदल्यात देवाणघेवाण करण्याची परवानगी देते.

फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट हे क्लिअरिंग हाऊसेसद्वारे चालते जे व्यवहाराची हमी देतात, आणि म्हणूनच, कंत्राटदाराची खरेदीदार डिफॉल्ट होणार नाही याची खात्री करते. फ़्युचर्स कॉन्ट्रॅक्टचा निपटारा दररोज होतो, जेथे दररोजच्या तारखेपर्यंत करार संपेपर्यंत (ज्याला चिन्हांकित-टू-मार्केट म्हणतात) किंमतीत बदल केले जातात.

फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्सचा वापर साधारणतः सट्टाच्या उद्देशाने केला जातो, जेथे सट्टेबाज मालमत्तेच्या किंमतीच्या हालचालीवर पैज लावतात आणि नफा त्यांच्या निर्णयाच्या अचूकतेवर अवलंबून असतो.

फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय?

पुढे दोन खाजगी पक्षांमधील वैयक्तिकृत कराराचे करार, जेणेकरून त्यांचे नियम आणि अटी थोड्या विश्रांती घेतील. तथापि, फॉरवर्ड कॉन्ट्रक्ट खाजगी असल्याने आणि कोणत्याही पक्षाच्या प्रामाणिकपणावर व एकनिष्ठतेवर अवलंबून असेल, तर करारावर डिफॉल्ट होण्याची शक्यता आहे. फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्टची समझोता कराराच्या कालावधीच्या शेवटी उद्भवते जेथे विक्रेत्याने मूल्य निश्चित केल्याच्या तारखेस (सेटलमेंट तारीख असे म्हणतात) मालमत्तेची विक्री केली जाईल.

फॉरवर्ड करारनामा सामान्यतः हेजिंगसाठी वापरल्या जातात. हेजिंग म्हणजे ऑफसेट करण्याची इच्छा असलेल्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट खरेदीदाराद्वारे आणि एखाद्या गुंतवणूकीतील संभाव्य नुकसानांद्वारे केलेली कारवाई. उदाहरणार्थ, भविष्यामध्ये फायनान्स कॉन्ट्रॅक्टची खरेदीदार भविष्यामध्ये मालमत्तेची किंमत 10 डॉलरपर्यंत वाढेल असे गृहीत धरल्यास, त्याला एक करार विकत घेता येईल ज्यामुळे त्याला $ 8 ची मालमत्ता खरेदी करता येईल. तर, संधीनुसार, मालमत्तेची किंमत भविष्यातील $ 6 इतकी कमी होईल कारण तो 6 डॉलरमध्ये खरेदी करेल.

फॉरवर्ड आणि फ्युचर्स मध्ये फरक काय आहे?

दोन कॉण्ट्रॅक्ट्समधील फरक हा आहे की फ्युचर कॉन्ट्रक्ट्स कठोर परंतु सुरक्षित आहेत, परंतु फॉरवर्ड कॉन्ट्रक्ट्स लवचिक पण धोकादायक असतात. फॉरवर्ड कॉन्ट्रक्ट आणि फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट दोन्ही एकमेकांसारखेच असतात ज्यामध्ये ते जोखमी व्यवस्थापनाचे सामान्य उद्दीष्ट आणि धोका हाताळण्यासाठी वापरले जातात.

फ्युचर्स विरुद्ध फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्सचा सारांश फ्युचर्स व फॉरवर्ड दोन्ही करारांद्वारे केलेले कार्य एकमेकांसारखेच आहे, ज्यायोगे त्यांनी युजरच्या दरम्यान करार केल्यावर एका विशिष्ट मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री करण्याची परवानगी दिली. एक विशिष्ट कालावधी

• फ्युचर्स कॉण्ट्रॅक्ट्स हे प्रमाणित कराराचे असतात जे एका विशिष्ट मालमत्तेची विशिष्ट तारीख किंवा वेळेनुसार विनिर्दिष्ट किंमतीत दर्शवतात.

• फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्स दोन खाजगी पक्षांमधील वैयक्तिकृत करार, जेणेकरुन त्यांचे नियम आणि अटी थोड्या विश्रांती घेतील.

• फॉरवर्ड कॉन्ट्रक्ट आणि फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट दोन्ही एकमेकांसारखेच आहेत ज्यायोगे ते जोखमी व्यवस्थापनाचे सामान्य उद्दीष्ट आणि धोका हाताळण्यासाठी वापरले जातात.