चांगले आणि चांगल्या दरम्यान फरक

चांगले वि वि < चांगले आणि चांगल्यामध्ये फरक ओळखणे देखील चांगले व्याकरण कसे वापरावे हे जाणून घेणे . ज्या व्यक्तीने संप्रेषण केले आहे त्याबद्दल त्यांच्याबद्दल खूपच थोडी माहिती असते आणि ठोस संभाषणासाठी चांगली गोष्ट बोलणे महत्त्वाचे आहे.

'चांगले' म्हणजे आपण विशेषण म्हणतो, तर 'तसेच' एखाद्या क्रियाविशेष म्हणून ओळखले जाते. हे कदाचित पृष्ठभागावर जास्त असत नसले तरीही प्रत्येक शब्दासह कुठे आणि कसे वापरले जाते याचे सर्वकाही यात आहे. एक विशेषण एक संज्ञा बदलते, किंवा पुढील वर्णनात्मक अर्थ देते. 'चांगला स्टेक' हे 'स्टीक' पेक्षा वेगळे असू शकते. विशेषण न करता, आपण अस्तित्वात असलेल्या नावाखेरीज इतर काहीही बद्दल माहिती नसू.

एक क्रियाविशेष म्हणजे सामान्यतः क्रियापद सुधारित करणे असे असले तरी, विशेषण द्वारे सुधारित केले जाऊ शकत नाही अशा कोणत्याही गोष्टी सुधारण्यासाठी खरोखरच एक शब्द वापरला जातो. उदाहरणार्थ, 'कार्यक्रम चांगले गेला', उदाहरणार्थ, या विशिष्ट क्रियाविशेषांचा योग्य वापर आहे.

नंतर आम्ही दुवा साधत क्रियापद आहे, जे आपल्यापैकी अनेकांना खरोखरच समजून घेणे खरोखर चांगले आणि चांगले आहे यात फरक आहे फरक ओळखण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे आपण एखाद्या क्रियेबद्दल किंवा ऑब्जेक्टचा संदर्भ देत आहात की नाही. ही क्रिया सामान्यतः 'विहीर' म्हणून वर्णन केलेली आहे - 'मला चांगले वाटले' किंवा 'मी खेळ चांगला खेळलो' ऑब्जेक्ट 'चांगले' शब्दासह वर्णन करणे अधिक शक्यता असते - 'ही एक चांगला बेसबॉल गेम आहे' किंवा 'ती खेळांमध्ये चांगली आहे'.

क्रियापद जोडा आपल्या अपवाद आहेत हे क्रियापद आहेत जे विषय आणि क्रियाच्या थेट संबंधात कनेक्टर म्हणून वापरले जातात. 'डिनर (विषय) सुगंध (क्रियापद) सुगंध (क्रिया जोडणे)'

भाषण आणि योग्य इंग्रजी कमीत कमी दररोजच्या संभाषणावर लागू होणारे द्रुत विचार पध्दत कमी करण्याच्या प्रयत्नात, प्रश्नातील वाक्य आपण चांगले करू शकता किंवा नाही हे विचारात घ्या. स्पष्टपणे, आम्ही 'डिनर सुगंधी वासनेसारखे' असे काही बोलू शकत नाही, म्हणून आम्ही आपोआप ऐकू शकतो की आपण चांगल्यामध्ये रूपांतर करावे. 'मी आइस स्केटला चांगली ठेवू शकते', अर्थ प्राप्त होतो.

आपण 'चांगले' यासारख्या युक्तीचा प्रयत्न करण्याची शिफारस केलेली नाही, कारण आपल्यापैकी बर्याच लोकांचा आधीपासूनच शब्दाशी संबंधित चुकीचे स्थान आहे. 'मी बर्फ स्केट करू शकतो', आपण आधीच चुकीचे असल्याचे आपल्याला माहित असल्यास केवळ एका ठिकाणी आवाज येतो.

शब्द 'चांगले' शब्दापेक्षा अयोग्यरित्या वापरलेले 'चांगले' शब्द या शब्दापेक्षा जास्त नैसर्गिक आहे. हे आपल्या दैनंदिन भाषणात मिसळले गेले आहे असे इंग्रजीच्या संरचनेतील विश्रांतीमुळे झाले आहे. हे दोन शब्द अयोग्य पद्धतीने वापरल्या जातात तेव्हा त्रुटी समजल्या जातात तरीही हे कमी लक्षात येण्यासारखे आहे कारण बर्याच लोकांनी हे केले आहे.

सारांश:

एक चांगला विशेषण म्हणून वर्गीकृत आहे.

एक वेल एक क्रियाविशेष म्हणून वर्गीकृत आहे.

'चांगली' जागा वापरुन 'चांगले' वापरा.

एक '' गुड '' बर्याच वेळा अयोग्यरित्या वापरला जातो.<