वाढ आणि उत्पन्न निधींदरम्यान फरक

वाढीव विम्याचा फंडा

व्यक्ती वेगवेगळ्या प्रकारच्या म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करतात जे त्यांच्या विशिष्ट आर्थिक उद्दिष्टांशी जुळतात. काही गुंतवणूकदारांना कमी जोखमी गुंतवणुकीतून स्थिर उत्पन्न मिळण्याची इच्छा असू शकते, तर इतरांना उच्च वाढ आणि भांडवल कौतुक प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने अधिक आक्रमक गुंतवणुकीत स्वारस्य असू शकते. गुंतवणुकीचे कुठे गुंतवणूक करायचे हे ठरविताना विविध गुंतवणूक पर्याय आणि निधी स्पष्टपणे समजून घेणे महत्वाचे आहे जेणेकरून तुमची वित्तीय उद्दीष्टे सर्वोत्तम प्राप्त करणे शक्य होईल. ग्रोथ फंडा आणि इन्कम फंड हे अशा दोन प्रकारच्या गुंतवणुकीचे पर्याय आहेत हा लेख प्रत्येक प्रकारच्या म्युच्युअल फंडाचा स्पष्ट आढावा सादर करतो आणि वाढ आणि उत्पन्न निधीतील समानता आणि फरक स्पष्ट करते.

ग्रोथ फंड म्हणजे काय?

वाढीचा निधी त्यांच्या वाढीच्या वाढीच्या दृष्टीकोनामुळे आणि कॅपिटल कौशल्यातील उच्च क्षमतेमुळे एकत्रित केलेल्या स्टॉक, बॉण्ड्स आणि सिक्युरिटीजचे पोर्टफोलिओ आहेत. डिव्हिडंड किंवा व्याजाच्या देयतेनुसार ग्रोथ फंडा आपल्या गुंतवणूकदारांना मिळकत मिळवू शकत नाही. हे प्रामुख्याने आहे कारण वाढ फंड उच्च कंपन्यांच्या उलाढालीवर लक्ष ठेवणार्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करतील आणि त्यामुळे उत्पन्नाचा विस्तार आणि अधिग्रहण, संशोधन आणि विकास, उत्पादन सुविधा वाढवणे इत्यादिच्या दृष्टीने वाढीसाठी योजनांसह पुनर्नवीक्षित केले जाईल. ग्रोथ फंडाला जास्त जोखीम आहे कारण ते कंपन्या वाढवत आहेत आणि बाजारातील परिस्थितींविषयी अधिक संवेदनशील आहेत. तथापि, वाढीचा निधीमध्ये गुंतवणुकीची परतफेड फार मोठी असू शकते आणि जर गुंतवणूकीला नियमीत वित्तीय लाभांमुळे गुंतवणूक आणि भांडवल कौशल्याचा लाभ मिळत असेल तर बरेच महत्त्व असू शकते.

आय फंड म्हणजे काय?

उत्पन्न फंड सिक्युरिटीजचे पोर्टफोलिओ आहेत ज्याचा उद्देश असतो त्यांच्या गुंतवणुकदारांसाठी मासिक किंवा त्रैमासिक आधारावर नियमित उत्पन्न मिळवणे. नियमितपणे मिळकत मिळविण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूकीत गुंतवणूक केली आहे. इंडेक्स फंड मुख्यत: त्यांच्या समभागधारकांना त्यांच्या लाभधारकांना लाभांश देण्याचे वाटणार्या कंपन्यांच्या समभागांमध्ये गुंतवतात. उत्पन्न निधीतून मिळणारे उत्पन्न आणि सिक्युरिटीज मध्ये गुंतवणूक केल्यामुळे, उत्पन्न निधीमधील गुंतवणूक साधारणपणे कमी जोखमीचे मानली जाते. आय फंड सामान्यतः उच्च गुणवत्ता बाँड, लाभांश देय शेअर्स आणि अन्य उत्पन्न निर्मिती सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करतात. शिवाय, आय फंड सामान्यत: कमी कालावधीत परिपक्व असलेल्या कर्ज साधनांमध्ये गुंतवणूक करत नाही.

ग्रोथ आणि आय फंडांमधील फरक काय आहे? म्युच्युअल फंड गुंतवणूक आहेत जे अनेक गुंतवणूकदारांकडून पैसे जमा करतात आणि आर्थिक सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करतात. विविध प्रकारचे म्युच्युअल फंड आहेत जसे ग्रोथ फंड आणि इन्कम फंड वाढ फंड आणि आय फंडमधील मुख्य साम्य म्हणजे विकास आणि उत्पन्न निधी दोन्हीचा हेतू त्याच्या गुंतवणूकदारांना आर्थिक लाभ देऊ करणे आणि त्यांच्याकडून घेतलेल्या जोखीम आणि खर्चासाठी चांगले परतावा देणे हे आहे.

वाढ फंड आणि उत्पन्न निधीमधील मुख्य फरक प्रत्येक निधीच्या आर्थिक उद्दिष्टांमध्ये असतो. वाढीचा निधी हा उच्च पातळीच्या वाढ आणि भांडवली पुनर्गुंतवणुकीद्वारे भांडवल कौतुक निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, तर आय फंडांचे लक्ष्य आर्थिक सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करून स्थिर आणि नियमित उत्पन्नाची निर्मिती करणे हे लक्ष्य आहे ज्यामुळे शेअरहोल्डर आणि गुंतवणूकदारांना नियमित पेआउट्स मिळतात. उत्पन्न निधी कमी धोकादायक असतात आणि जोखमींना प्रतिकार करणा-या गुंतवणुकदारांना नियमित उत्पन्न मिळविण्यास इच्छुक असतात. ग्रोथ फंड हे धोकादायक मानले जातात आणि आक्रमक गुंतवणुकदारांसाठी योग्य असतात ज्यांना मोठ्या भांडवलाचा फायदा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने जास्त कालावधीसाठी त्यांच्या गुंतवणूकीवर लक्ष केंद्रित करत नाहीत.

सारांश:

वाढीव उत्पन्न िनधी

• म्युच्युअल फंड गुंतवणूक आहेत जे अनेक गुंतवणूकदारांकडून पैसे जमा करतात आणि अनेक वित्तीय सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करतात. विविध प्रकारचे म्युच्युअल फंड आहेत जसे ग्रोथ फंड आणि इन्कम फंड

• वाढीचा निधी त्यांच्या वाढीच्या वाढीच्या दृष्टीकोनामुळे आणि कॅपिटल कौशल्यातील उच्च क्षमतेमुळे एकत्रित केलेल्या स्टॉक, बॉण्ड्स आणि सिक्युरिटीजचे पोर्टफोलिओ आहेत.

• ग्रोथ फंडाचा लाभांश किंवा व्याजाच्या देयतेनुसार त्यांच्या गुंतवणुकदारांना मिळकत मिळत नाही.

• इन्कम फंड म्हणजे सिक्युरिटीजचे पोर्टफोलिओ, जे त्यांचे गुंतवणूकदारांसाठी मासिक किंवा त्रैमासिक आधारावर, नियमित उत्पन्न मिळविण्याचा उद्देश आहे.

• उत्पन्न निधी मध्ये गुंतवणूक करणार्या व्यक्ती साधारणपणे नियमित उत्पन्न मिळविण्याच्या उद्दिष्टानुसार गुंतवणू करतात.

• वाढी निधी आणि आय फंडांमधील मुख्य समानता ही आहे की वाढ आणि उत्पन्न निधी या दोन्हीचा उद्देश त्याच्या गुंतवणूकदारांना आर्थिक लाभ देऊ करणे आणि त्यांच्याकडून घेतलेल्या जोखीम आणि खर्चासाठी चांगले परतावा देणे हे आहे.

• वाढीचा निधी आणि उत्पन्न निधीमधील मुख्य फरक प्रत्येक निधीच्या वित्तीय लक्ष्यांमध्ये असतो. वाढीचा निधी हा उच्च पातळीच्या वाढ आणि भांडवली पुनर्गुंतवणुकीद्वारे भांडवल कौतुक निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, तर आय फंडांचे लक्ष्य आर्थिक सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करून स्थिर आणि नियमित उत्पन्नाची निर्मिती करणे हे लक्ष्य आहे ज्यामुळे शेअरहोल्डर आणि गुंतवणूकदारांना नियमित पेआउट्स मिळतात.