ह्यात आणि काय फरक आहे

वि

एकाने गोंधळ न करता स्पष्टपणे केलेले आणि स्पष्ट केलेले फरक ओळखू शकतो का? आधी सांगितल्या प्रमाणे, गोंधळ न करता आणि त्यात काय फरक आहे हे समजणे सोपे आहे, जर आपण समजून घेतले की वापरलेले आणि वापरलेले आहेत आणि केले तर. इंग्रजी भाषेतील दोन क्रियापद आहेत जे त्यांच्या अर्थ आणि अनुप्रयोगाबद्दल त्यांच्यात फरक दर्शवितो. ते त्यांच्या उपयोगात एकमेकांपेक्षा वेगळे आहेत क्रियापदांना क्रियापद म्हणतात, आणि ते सध्याच्या परिपूर्ण ताणिक स्वरूपाच्या निर्मितीमध्ये वापरले जाते. दुसरीकडे, क्रियापद साधारणपणे क्रिया 'भूतकाळातील भूतकाळातील भूतकाळातील रूप' म्हणून वापरले जाते. या दोन शब्दांमध्ये आणि मध्ये केलेले हे मुख्य फरक आहे.

याचा अर्थ काय आहे?

क्रियापद म्हणजे मालकीचे असणे किंवा धारण करणे. तथापि, सहाय्यक क्रियापद म्हणून वापरला जातो तेव्हा त्याचा क्रियापद या शब्दाचा अर्थ प्राप्त होतो. खाली दिलेल्या दोन वाक्यांचे निरीक्षण करा.

मी आज माझ्या मित्रांना दहा डॉलर्स दिले आहे.

तुम्ही आलेले वाटलेले काम केले नाही.

दोन्ही वाक्यांमध्ये, आपण पाहू शकता की सध्याच्या परिपूर्ण तणावाच्या निर्मितीमध्ये सहायक क्रियापदांचा वापर केला जातो. खरेतर, असे म्हटले जाऊ शकते की क्रियापदांच्या कृपेचा मागील कृदंत स्वरूपाचा वापर केला गेला आहे, म्हणजेच क्रमाने 'दे' आणि 'करा' अनुक्रमे. 'दे' आणि 'दो' च्या शेवटच्या कृदंत प्रकार अनुक्रमे 'दिले' आणि 'केले' आहेत. सहायक क्रियापदांच्या वापराबाबत हे एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण आहे. दुसरीकडे, सहायक क्रियापदांचा वापर प्रश्नांच्या रूपात तसेच खाली दिलेल्या वाक्याप्रमाणे केला जातो.

आपण कधीही लंडनला भेट दिली आहे का?

आपण त्याच्या घरी गेलात?

दोन्ही वाक्यांमध्ये, आपण हे शोधू शकता की प्रश्नांच्या निर्मितीमध्ये सहायक क्रियापदांचा वापर केला जातो. दुस-या शब्दात, असे म्हणता येते की सहायक क्रियापद देखील चौकशीच्या वाक्यांत वापरले जातात.

याचा अर्थ काय होता?

असे झाले तसे भूतकाळातील तणावही कृती करण्यासाठी अर्थ देते. खाली दिलेल्या दोन वाक्यांचे निरीक्षण करा.

फ्रान्सिसने दिग्दर्शित केल्याप्रमाणे काम केले.

अँजेला यांनी आज आपला गृहपाठ केला.

दोन्ही वाक्यांमध्ये, आपण असे शब्द शोधू शकता की क्रिया 'भूतकाळातील' भूतकाळातील तंतुवाचक स्वरूपात वापरले आहे. दुसऱ्या शब्दांत, शब्दामुळे 'पूर्ण' चा अर्थ आला. 'म्हणूनच, पहिल्या वाक्याचा अर्थ' दिग्दर्शित केल्याप्रमाणे फ्रान्सिसने काम पूर्ण केले आहे. 'दुसऱ्या वाक्याचा अर्थ' एंजलाने आपली गृहकार्य काल पूर्ण केली 'असेल.

हे लक्षात घेणे मनोरंजक आहे की क्रियापद गेल्या कृतीचा अर्थ सांगण्यासाठी कधी कधी दुसर्या क्रियापदासह वापरला जातो.दुसऱ्या शब्दांत, असे म्हटल्या जाऊ शकते की, खाली दिलेल्या वाक्यांप्रमाणे भूतकाळातील भावनांना अर्थ देण्याकरता एका तात्पुरती तात्पुरती क्रियापदाने एकत्र केले.

मी काल आलो. फ्रान्सिसने कालच फळे खाल्ल्या.

दोन्ही वाक्ये मध्ये, आपण हे पाहू शकता की मागील शब्दांत अर्थाने अर्थ देण्याकरता शब्द 'आऊ' आणि 'खाणे' या शब्दांशी सुसंगत आहे. या शब्दाचा विशेष उपयोग म्हणून समजला जातो. दुसरीकडे, सहायक क्रियापद या प्रकारचा विशेष वापर आनंदित करीत नाही. हे दोन शब्दांमध्ये मुख्य फरक आहे. दुसरीकडे, खालील क्रियापदाचे उदाहरण वाक्यरचना वाक्यात वापरले जाते खालीलप्रमाणे.

तुम्हाला सत्य माहीत आहे का?

आधी अॅन्जला तुम्हाला माहिती आहे का?

उपरोक्त दिलेल्या दोन्ही वाक्यात, आपण पाहू शकता की हा शब्द परस्परवाचक वाक्यांमध्ये वापरला जातो.

हॅट आणि ड्यूड यामधील फरक काय आहे? • क्रियापदांना क्रियापद म्हणतात, आणि त्याचा उपयोग सध्याच्या परिपूर्ण ताणिक स्वरूपाच्या स्वरूपात केला जातो.

• दुसरीकडे, क्रियापद साधारणपणे क्रिया 'भूतकाळातील भूतकाळातील भूतकाळातील रूप' म्हणून वापरला जातो. • कधीकधी, भूतकाळातील भावनांना सांगण्याकरता एक ताजे क्रियापदासह जोडला गेला. अशा विशेष उपयोग नाहीत

• सहायक क्रियापद देखील चौकशीच्या शब्दांत वापरतात. • सविस्तर वाक्यांमध्ये देखील वापरले जाते