कल्पना आणि अंतर्ज्ञान दरम्यान फरक

कल्पनाशक्ती वि अंतर्ज्ञान < कल्पनाशक्ती आणि अंतर्ज्ञान संकल्पनांचा सामना करताना अनेक लोक गोंधळून जातात या दोन संकल्पनांमध्ये फरक काय आहे? हा लेख आपल्याकडे असलेली कोणतीही गोंधळ आणि गैरसमज दूर करेल आणि कल्पनाशक्ती आणि अंतर्ज्ञान यांच्यातील फरक स्पष्ट करेल.

आपण कल्पनाशक्तीच्या संकल्पनेसह सुरुवात करूया. परिभाषा द्वारे, कल्पकता त्यांच्या मनामध्ये संकल्पना, प्रतिमा आणि संवेदनांची रचना आणि विकास करण्याची व्यक्तीची क्षमता आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक इच्छा आणि उद्देशास प्रतिसाद देण्यासाठी हे सहसा एक सर्जनशील साधन म्हणून वापरले जाते. कल्पनाशक्तीमुळे बर्याच लोकांना विशिष्ट कल्पना, ठिकाणे आणि गोष्टींना कल्पना देण्यात सक्षम होतात जी त्यांना सादर करण्यात आलेले तपशील आणि माहितीच्या अन्य तुकड्यांद्वारे देण्यात येतात. हे बर्याचदा प्रकरण असते जेव्हा व्यापारी आणि महिला भेटतात आणि एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पावर चर्चा करतात. कल्पनाशक्ती ही आम्हाला शिकण्याच्या प्रक्रियेत मदत करते, आम्हाला प्रतिमा आणि संवेदनांसह विशिष्ट शब्द आणि संकल्पना संलग्न करण्याची परवानगी देऊन. बर्याच लोकांसाठी, कल्पकता ते एक जागा किंवा क्षेत्रामध्ये स्वतःला वाहतूक करण्यासाठी साधन प्रदान करते, जिथे त्यांना वाटते की ते सर्वात सोयीस्कर आणि आरामशीर आहेत. हे सामान्यतः मुलांमध्ये खेळते, पियानो वर्णन करते आणि पेंटिलेमध्ये वाचलेले विविध दृश्यांचे अनुकरण करतात किंवा टीव्हीवर पाहिले आहे.

दुसरीकडे, अंतर्ज्ञान संकल्पना सामान्यतः ज्ञानाचा वापर करण्याच्या क्षमतेची म्हणूनच ओळखली जाते कारण हे ज्ञान कोणत्या आधारावर असणे आवश्यक आहे याबद्दल काहीही नाही. अंतर्ज्ञान देखील सामान्यपणे अंतर्दृष्टी किंवा आमच्या आंत भावना म्हणून उल्लेख आहे. अंतर्ज्ञान एखाद्या व्यक्तीला स्वत: ला शोधून काढते तेव्हा किंवा कधीकधी त्याला निर्णय घेण्याची आवश्यकता असते तेव्हा ती नेहमीच खेळते. जो निर्णय घेताना अंतर्ज्ञान वापरतो तो असे आहे जो आपल्या निर्णयाला पाठिंबा देण्यासाठी जास्त पुरावा किंवा पुरावा न देता असे करू शकतो. बर्याचदा, एखादा निर्णय घेण्याकरता आपल्या अंतर्ज्ञानांचा वापर करणार्या व्यक्तीने निर्णय (किंवा कारणांमुळे) समजू शकला नाही की असा निर्णय का झाला ते का? अंतर्ज्ञान देखील अंशतः परिस्थितीशी संबंधित व्यक्तीशी कसा संबंध आहे याच्याशी संबंधित आहे. याचे कारण म्हणजे निर्णय घेण्याकरता अंतर्ज्ञान वापरणाऱ्या बर्याच लोकांचा असे म्हणणे आहे की त्यांच्यात एक चांगली भावना किंवा वाईट भावना आहे ज्यामुळे त्या विशिष्ट निर्णयाची आवश्यकता आहे.

सारांश:

1 अंतर्ज्ञान आणि कल्पनाशक्ती दोन्ही ज्ञान घेणे आम्हाला मदत. कल्पनाशक्ती आम्हाला आपल्या मनातील संकल्पना, प्रतिमा आणि संवेदनांच्या निर्मितीद्वारे ज्ञान प्राप्त करण्यास परवानगी देते. अंतर्ज्ञान ह्या अधिग्रहणाला कोणत्या आधारावर ठेवता येईल याबद्दल काहीही न बाळगता एका विशिष्ट परिस्थितीबद्दल माहिती प्राप्त करते.
2 कल्पनाशक्ती सहसा सर्जनशीलतेशी संबंधित असते. दुसरीकडे, अंतर्ज्ञान एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीबद्दल एखाद्या व्यक्तीच्या भावनांशी सहसा संबोधत असतो.
3 कल्पनाशक्तीचा उपयोग एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पाची कल्पना करण्यासाठी किंवा तयार करण्याच्या निर्णयानुसार सहाय्य करण्याच्या प्रस्तावासाठी लोकांद्वारे केला जातो. अंतर्ज्ञान एखाद्या व्यक्तीला त्यांच्या भावनांच्या आधारावर एका विशिष्ट परिस्थितीवर निर्णय घेण्यास मदत करतो, आणि हे आवश्यक नाही की त्यांच्यापुढे जे प्रस्तुत केले जाते. <