इन्कॉर्पोरेटेड आणि मर्यादित दरम्यान फरक

इनकॉर्पोरेटेड वि लिमिटेड अंतर्गत फरक निगमित आणि मर्यादित हे फरक अतिशय सूक्ष्म आहेत कारण हे दोन एकमेकांशी समान आहेत. एकसारख्या व्यापारी, भागीदारी, मर्यादित दायित्व कंपन्या, मर्यादित कंपन्या, निगमन, खाजगी मर्यादित कंपन्या, इत्यादी विविध प्रकारचे व्यवसाय बांधकामांमध्ये आहेत. फर्म व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी एखाद्या व्यवसायाच्या रचनावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे जे सर्वात जास्त आहे त्यांच्यासाठी उपयुक्त, आणि त्या फर्मसाठी वाढ आणि नफा वाढू शकते. या लेखात, आम्ही दोन प्रकारच्या व्यवसाय संरचनांचे परीक्षण करतो: समाविष्ट कंपन्या आणि मर्यादित कंपन्या. त्यांच्या सूक्ष्म फरकांमुळे त्यांचे अंतर स्पष्टपणे समजून घेणे महत्वाचे आहे, खासकरून व्यवसायाची रचना संबंधित निर्णय घेताना जेव्हा कंपनी सुरूवातीस नोंदणीकृत केली जाते.

इन्कॉर्पोरेटेड म्हणजे काय?

अंतर्भूत शब्द म्हणजे एखाद्या कंपनीची जो त्याच्या संचालक आणि मालकांकडून स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व म्हणून काम करते. याचा अर्थ असा की दिवाळखोरीच्या दाव्यांच्या बाबतीत, मालकाची देयता मर्यादित आहे. एक स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व म्हणून एक अंतर्भूत फर्म कर देयके, कर्ज देय इत्यादि करित आहे. भांडवल उभारण्यासाठी तो स्टॉक एक्स्चेंजवर शेअर विकू शकतो. ही एक स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व आहे म्हणून कंपनीचा मालक, संचालक किंवा विक्रीच्या मृत्यूनंतरही एक निगडीत व्यवसाय व्यवसाय म्हणून कार्यरत राहू शकते. कंपनीत सहभाग घेणारी कंपनी सहसा त्यांच्या कंपनीच्या नावाखाली टर्म इन्क आहे.

मर्यादित कंपनी म्हणजे काय?

लिमिटेड कंपनी ही एक फर्म आहे ज्यात गुंतवणूकदार किंवा मालकांची दायित्वे त्या व्यवसायात / पैसे गुंतवलेल्या रकमेपर्यंत मर्यादित आहेत. लिमिटेड कंपनी आपल्या कंपनीच्या नावाच्या शेवटी टर्म लि. एखाद्या कंपनीची मालक जे मर्यादित कंपनी म्हणून नोंदणीकृत आहे त्या कंपनीच्या मालकाने दिवाळखोरीचा सामना करते त्या बाबतीत सुरक्षित आहे याचे कारण असे की मालकांचे नुकसान त्यांच्या विशिष्ट वाटाशी संबंधित वाटा मर्यादित असतात आणि त्यांच्या वाटाभ्याशाच्या पलीकडे नुकसान होण्यास जबाबदार राहणार नाही. मर्यादित कंपनीला एक मर्यादित भागधारक म्हणूनही संबंद्ध आहे. मर्यादित कंपन्यांना नंतर खाजगी मर्यादित कंपन्या आणि सार्वजनिक लिमिटेड कंपन्या मध्ये विभागले जाऊ शकते.

मर्यादित आणि अंतर्भूत क्षेत्रात काय फरक आहे?

विविध व्यवसायिक रचनांची संख्या ज्यांची नोंदणी कंपनी निर्णय घेतांना आणि व्यवसाय ऑपरेशन प्रारंभ करताना निर्णय घेता येते. लेखात अशा दोन प्रकारचे व्यवसाय संरचनांची चर्चा केली: समाविष्ट आणि मर्यादित.या प्रकारचे कॉपोर्रेशन्स एकमेकांसारखेच असतात जे त्यांच्यामध्ये खूप काही सूक्ष्म फरक आहेत. समाविष्ट निष्ठा स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व आहे आणि कर देयके, कर्ज देय इत्यादी करणा-या जबाबदार आहे. मर्यादित कंपनी ही एक फर्म असून तिचे गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसाठी मर्यादित दायित्व आहे. अंतर्भूत केलेल्या फर्मचे नफा आणि तोटधारणे मालकांकडे नाहीत आणि म्हणून केवळ कॉर्पोरेट कर देते. मर्यादित कंपनीमध्ये, नफा आणि तोटा मालकांदरम्यान सामायिक केला जातो आणि मालकांना त्यांच्या लाभांशाच्या मिळकतीवर कर आकारला जाऊ शकतो. निगडीत कंपन्या सामान्यतः मोठ्या कंपन्या असतात, तर मर्यादित कंपन्यांप्रमाणे नोंदणीकृत कंपन्या लहान कंपन्या असतात आणि मर्यादित संख्येत भागधारक असू शकतात

सारांश:

इन्कॉर्पोरेटेड विम लिमिटेड

• विविध व्यवसायिक रचनांची संख्या आहे जे एक कंपनी जेव्हा निर्णय घेते आणि व्यवसाय ऑपरेशन प्रारंभ करते तेव्हा निवडू शकते. एक फर्म कार्य सुरू करण्यापूर्वी, त्यांना त्यांच्यासाठी सर्वात योग्य असलेल्या व्यवसायाच्या रचनांबद्दल निर्णय घेणे आवश्यक आहे आणि यामुळे फर्मसाठी वाढ आणि नफा वाढू शकते.

• इन्कॉर्पोरेटेड टर्म ह्या फर्मला सूचित करते जे त्याच्या संचालक आणि मालकांकडून स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व म्हणून काम करते. एक स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व म्हणून एक अंतर्भूत फर्म कर देयके, कर्ज देय इत्यादि करित आहे. भांडवल उभारण्यासाठी तो स्टॉक एक्स्चेंजवर शेअर विकू शकतो.

• मर्यादित कंपनी ही एक फर्म आहे ज्यात गुंतवणूकदार किंवा मालकांची दायित्वे त्या व्यवसायात योगदान / गुंतवणुकीच्या रकमेपर्यंत मर्यादित आहेत. मर्यादित कंपनीला एक मर्यादित भागधारक म्हणूनही संबंद्ध आहे.

• अंतर्भूत केलेल्या फर्मचे नफा आणि तोटधारणे मालकांकडे नाही, आणि म्हणूनच फक्त कॉर्पोरेट कर देते मर्यादित कंपनीमध्ये, नफा आणि तोटा मालकांदरम्यान सामायिक केला जातो आणि मालकांना त्यांच्या लाभांशाच्या मिळकतीवर कर आकारला जाऊ शकतो.

• कंपन्यांमध्ये समाविष्ट केलेली कंपन्या सहसा मोठे फर्म आहेत, तर मर्यादित कंपन्या म्हणून नोंदणीकृत कंपन्या लहान कंपन्या असतात आणि मर्यादित संख्येत भागधारक असू शकतात.

द्वारे फोटो: अक्षत1234 (सीसी बाय-एसए 3. 0)

पुढील वाचन:

लिमिटेड कंपनी आणि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी दरम्यान फरक

  1. लिमिटेड आणि लिमिट दरम्यान फरक
  2. एकमेव व्यापारी आणि मर्यादित दरम्यान फरक कंपनी