वाढीव आणि शून्य-आधारित बजेट दरम्यान फरक

महत्वाची फरक - वाढीव विरहित-आधारित बजेट

भविष्यासाठी नियोजनास मदत करण्यासाठी संस्थांनी बजेट करणे एक महत्त्वपूर्ण व्यायाम आहे. परिणामांसह तुलना करणे, कामगिरीचे मूल्यमापन करणे आणि भविष्यासाठी सुधारात्मक कारवाई करण्यासाठी बजेटिंग आधार प्रदान करते. बजेट तयार करण्यासाठी वाढीव आणि शून्य-आधारित अंदाजपत्रक हे दोन मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणार्या पद्धती आहेत वाढत्या व शून्य-आधारित बजेटमधील महत्वाचा फरक हा आहे की, वाढत्या बजेटमध्ये चालू वर्षाचे बजेट / प्रत्यक्ष कामगिरी घेऊन आगामी वर्षासाठी महसुलातील आणि खर्चासाठी भत्ता जोडला जातो, तर शून्य-बजेट बजेट तयार करते. पुढील कामगिरीचा ताळमेळ वर्तमान कार्यप्रदर्शनाकडे दुर्लक्ष करून अनुमानित करून.

अनुक्रमणिका

1. विहंगावलोकन आणि महत्त्वाचे अंतर
2 वाढीव अर्थसंकल्प म्हणजे 3 झिरो-आधारित अंदाजपत्रक 4 काय आहे साइड तुलना करून साइड - वाढीत्मक विरहित-आधारित बजेट
5 सारांश
वाढीव अर्थसंकल्प म्हणजे काय?
वाढीव अंदाजपत्रक हा एक अंदाजपत्रक आहे जो नवीन बजेटसाठी वाढीव रकमेसह आधार म्हणून पूर्वीच्या बजेट किंवा वास्तविक कामगिरीचा वापर करून तयार केला जातो. संसाधनांचे वाटप मागील लेखावर्ती वर्षापासून वाटपावर आधारित आहे. येथे, व्यवस्थापनाने असे गृहीत धरले आहे की चालू वर्षादरम्यान झालेला महसूल आणि खर्चाचा स्तर पुढच्या वर्षीही प्रदर्शित होईल. त्यानुसार, पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकास अंदाजपत्रक आणि खर्चाचा चालू वर्षाचा अनुमान करणे आवश्यक आहे.

चालू वर्षाच्या निकालाच्या आधारावर, पुढील वर्षाच्या बजेटमध्ये एक भत्ता सामील केला जाईल ज्यामुळे किंमती विकणे, संबंधित खर्च आणि चलनवाढांचे परिणाम (किंमत पातळी सामान्य वाढ होणे) ). शून्य-आधारित बजेटच्या तुलनेत हा खूप कमी वेळ घेणारा आणि सुविधाजनक प्रक्रिया आहे तथापि, खाली सांगितल्यानुसार बर्याच मर्यादांसाठी वाढीव बजेटची टीका केली जात आहे. या प्रकारच्या अर्थसंकल्पाचा प्रमुख दोष म्हणजे चालू वर्षाच्या अकार्यक्षमतेला पुढच्या वर्षी पुढे नेले जाईल. शिवाय,

ही पद्धत अगोदरच्या काळातील अर्थसंकल्पीय वाटपांमध्ये थोडा बदल झाल्यामुळे असे गृहीत धरले आहे की कामकाजाची पद्धत समान राहील. यामुळे नूतनीकरणाची कमतरता आणि व्यवस्थापकांना किंमत कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकत नाही.

वाढीचा अंदाजपत्रक वाढीव खर्च वाढवू शकतो जेणेकरुन चालू वर्षातील बजेट चालू राहते

वाढीव बजेटमुळे व्यवस्थापनाने 'अर्थसंकल्पीय झोपडपट्टी' बनविण्यास कारणीभूत ठरू शकते, ज्यायोगे व्यवस्थापक कमतरता वाढ आणि कमी खर्च वाढवण्यास प्रवृत्त होतात शून्य-आधारित अंदाजपत्रक म्हणजे काय?
  • शून्य-आधारीत बजेट बजेटिंगची एक प्रणाली आहे ज्यात प्रत्येक नवीन लेखा वर्षासाठी सर्व महसूल आणि खर्च न्याय्य असले पाहिजे. शून्य-आधारित बजेट 'शून्य बेस' पासून सुरू होते जेथे एखाद्या संस्थेमधील प्रत्येक कार्याचा त्याच्या संबंधित महसूली आणि खर्चांसाठी विश्लेषण केले जाते. हे अंदाजपत्रक मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा अधिक किंवा कमी असू शकतात. छोट्या आकाराच्या कंपन्यांना खर्चात कपात करण्यासाठी आणि दुर्मिळ संसाधनांची प्रभावीपणे गुंतवणूक करण्यासाठी छोट्या प्रमाणावरील कंपन्यांसाठी शून्यावर आधारित बजेट आदर्श आहे.
  • व्यापारिक वातावरण आणि बाजारांमध्ये जलद बदलामुळे शून्य-आधारित बजेट देखील अलिकडच्या काळात लोकप्रिय झाले आहे. वाढीव अंदाजपत्रक असे गृहीत धरते की भविष्यात भूतकाळातील निरंतरता असेल; तथापि, हे शंकास्पद आहे जर हे अगदी बरोबर आहे आगामी वर्षात अंदाज आणि परिणाम प्रचलित वर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदलू शकतात. त्यामुळे प्रभावी नियमावली तयार करण्यासाठी अनेक व्यवस्थापकांनी शून्य-आधारित अंदाजपत्रक प्राधान्य दिले आहे.
  • हा दृष्टिकोन व्यवस्थापकांना आगामी वर्षासाठी स्पष्टीकरणे आणि सर्व महसूल आणि खर्च समायोजित करण्यासाठी आवश्यक आहे; अशा प्रकारे, ही एक अतिशय आर्थिक केंद्रित पद्धत आहे. अ-मूल्यवर्धित क्रियाकलापांना ओळखून खंडित करून कचरा बाहेर काढता येतो. प्रत्येक वर्षासाठी एक नवीन अंदाजपत्रक तयार केले जाईल म्हणून हा व्यवसाय वातावरणातील बदलांशी अतिशय प्रतिसाद देईल.

फायदे असूनही, शून्य-आधारित बजेट तयार करणे अवघड आहे आणि अत्यंत वेळ घेणारे आहे जेथे सर्व विभागांतील वरिष्ठ व्यवस्थापकांनी स्पष्टीकरण द्यावे जेणेकरुन अपेक्षित निकाल स्पष्ट होतील. शॉर्ट-टर्मिझमवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित केल्याबद्दल शून्य-आधारित अर्थसंकल्पावरही टीका करण्यात आली आहे, त्यामुळे भविष्यात त्यांच्यावर नकारात्मक प्रभाव पडू शकणारा खर्च कमी करण्यासाठी मोहक व्यवस्थापकांचा समावेश आहे.

आकृती 01: इराण बजेट प्रक्रिया - कंपन्या आणि सरकार या दोन्हीद्वारे बजेट तयार केले गेले आहे

वाढीव आणि शून्य-आधारित बजेटमधील फरक काय आहे?

- फरक लेख मध्य पूर्व ->

वाढीव विरिया-आधारित अंदाजपत्रक

वाढीव बजेट चालू वर्षाचे बजेट / वास्तविक कामगिरी घेऊन आगामी वर्षासाठी महसुलाच्या आणि खर्चात बदल करण्याची अनुमती देते.

शून्य-आधारित अंदाजपत्रक वर्तमान कामगिरीचा अभाव असलेल्या सर्व परिणामांचा अंदाज करून कमाई आणि खर्च सुरवातीस धरतो.

प्रतिसादात्मकता

वाढीचा अंदाजपत्रक बाजारातील बदलांना कमी प्रतिसाद आहे.

शून्य-आधारीत अंदाजपत्रक बाजारातील बदल अंतर्भूत करण्यासाठी चांगले सुसज्ज आहे. वेळ आणि खर्च वाढीव बजेट कमी वेळ घेणारे आणि खर्च प्रभावी आहे.
सविस्तर दृष्टिकोन अवलंबण्याची आवश्यकता असल्यामुळे शून्य-आधारित बजेट जास्त वेळ घेणारी आणि महाग आहे
सारांश - वाढीव विरहित-आधारित अंदाजपत्रक वाढीव बजेट आणि शून्य-आधारित बजेटमधील फरक हे अंदाजानुसार की मागील बजेटचा वापर नवीन बजेटसाठी आधार म्हणून करणे किंवा भूतकाळातील परिणामांपेक्षा स्वतंत्र करणे हे प्राधान्यकृत आहे. दोन्ही प्रणाल्यांमध्ये आपापल्या फायदे आणि तोटे आहेत. कमाई किंवा शून्य-आधारित पध्दत वापरल्याशिवाय, महसूल आणि खर्च प्रभावीपणे न्याय्य असल्यास, बजेटचा वापर आशाजनक परिणाम प्राप्त करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.कोणत्या प्रकारची बजेटिंग सिस्टम वापरली जाऊ शकते ते व्यवस्थापन विवेकाधिकारापर्यंत आहे कारण बजेट अहवाल अंतर्गत दस्तऐवज असतात जे खातेधारक संस्थांद्वारे नियंत्रित आणि नियंत्रित नाहीत.
संदर्भ: 1 "शून्य-आधार बजेटची उदाहरणे "
क्रॉनिक कॉम क्रॉनिक com, 20 सप्टें 2011. वेब 15 मार्च 2017.

2 "वाढीव अर्थसंकल्प - अर्थ, फायदे आणि तोटे "

EFinanceManagement

एन. पी. , 23 डिसेंबर 2016. वेब 15 मार्च 2017.
3. पंकजपाची "9 15 9 00 झिरो बेस बजेट ए आणि परफॉर्मन्स बॅटिंग. " लिंक्डइन स्लायडहेअर एन. पी. , 23 ऑगस्ट 200 9. वेब 15 मार्च 2017.
प्रतिमा सौजन्याने: 1 "इराण बजेट प्रक्रिया" एसएसझेडद्वारे - स्वत: चे काम (सीसी बाय-एसए 3. 0) कॉमन्सद्वारे विकिमीडिया