अंतर्गत आणि बाह्य ग्राहकांमधील फरक

अंतर्गत आणि बाह्य ग्राहकांच्या उत्पादनांचा वापरकर्ता

अंतर्गत आणि बाह्य ग्राहक (खरेदीदार, ग्राहक किंवा ग्राहक) संभाव्य किंवा वर्तमान खरेदीदार आणि संस्थेच्या उत्पादनांचा वापरकर्ता, याला विक्रेता, विक्रेता किंवा पुरवठादार असेही म्हणतात. बहुतेक लोक सामान्यत: उत्पादने किंवा सेवा खरेदी करतात किंवा विकत देतात.

अंतर्गत ग्राहक

अंतर्गत ग्राहक एक विभागणी आहे, एकतर वैयक्तिक किंवा युनिट कर्मचारी जो एकाच कंपनीतील इतर एककांपासून (अंतर्गत पुरवठादार) उत्पादनांचे, वस्तूंचे, सेवांचे किंवा माहितीचे खरेदीदार किंवा खरेदीदार आहे बाहेरील ग्राहक प्रभावीपणे कसे हाताळावेत आणि कसे हाताळावेत हे कामगारांना प्रशिक्षित करण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी याचा अभ्यास केला जातो. अशाप्रकारे, ते कसे कार्य करतात याची जाणीवपूर्वक जाणीव आहे आणि ते गुणवत्ता वाढीसाठी मदत करतात.

बाह्य ग्राहक

बाह्य ग्राहक ग्राहक आहेत जे संघटनेशी संबंधित नाहीत. विविध शब्दांत, ते त्या व्यवसायाच्या उत्पादनांच्या (सेवा) खरेदीदार आहेत परंतु कंपनीशी संबद्ध केल्या जात नाहीत. हे त्या ग्राहकांशी संबंधित असू शकतात जे समान कंपनी नसलेल्या उत्पादने खरेदी किंवा भाड्याने देतात परंतु ते त्याच उद्योगाशी संलग्न आहेत. ज्यांनी ड्रॉप करून उत्पादनांची तपासणी केली जाते त्यांना अजूनही एक मानले जाते.

अंतर्गत आणि बाह्य ग्राहकांमध्ये फरक

आंतरिक ग्राहक लोक आहेत जे कंपनीशी जोडलेले आहेत. ते थेट व्यवसायाच्या आतून उत्पादने विकत आहेत तर बाह्य ग्राहक कंपनीशी संबद्ध नसतात. अंतर्गत ग्राहकांना विक्रेत्यांना तेवढेच चांगले माहीत आहे, जेणेकरुन त्यांना बार्गेन कसे तयार करावे आणि वाजवी किंमतीवर कसे मिळवावे हे जाणून घेता येईल जेव्हा बाह्य ग्राहक विक्रेत्यांसह वैयक्तिकरित्या परिचित नसतील तर काही त्यांना छान दरांवर मिळणे कठीण होईल. अंतर्गत ग्राहकांना, जरी त्यांना उत्पादनांच्या सौदा करण्याची आवश्यकता नसली तरीही ते नेहमीच्या किंमतीला प्राप्त झालेल्या बाह्य ग्राहकांपेक्षा वेगळ्या सवलती घेऊ शकतात.

अंतर्गत आणि बाह्य ग्राहक नेहमी काहीतरी विकत घेताना चांगल्या उत्पादनांची अपेक्षा करतात. कंपनीमध्ये त्यांची स्थिती काहीही असो, क्लायंट त्याच प्रकारे त्यांचा वापर करतात आणि तरीही चांगल्या ग्राहक सेवा राखतात.

थोडक्यात:

• अंतर्गत ग्राहक आणि बाह्य ग्राहक संभाव्य किंवा वर्तमान खरेदीदार आहेत. • अंतर्गत ग्राहक ग्राहक म्हणून खरेदी करतात त्या संस्थेशी संबंधित आहेत.

• बाह्य ग्राहक ग्राहक आहेत जे कंपनीशी संबंधित नाहीत किंवा ते उत्पादने किंवा सेवा खरेदी करत नाहीत