चलन आणि वक्तव्यात फरक

इनव्हॉइस वि स्टेटमेंटमध्ये फरक काय आहे? क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मिळाल्यावर आपण बिल किंवा इतर उपयोगितांसाठी एक बिल का प्राप्त कराल? चलन आणि खात्याचे विवरण यात काय फरक आहे? मला खात्री आहे की बहुतेक अन्य जणांप्रमाणेच, आपण एखाद्या चलनातील फरक आणि एका वक्तव्यातील मतभेदांशी बाहेर येण्यास सांगितले तर आपल्याला कठोर आवाहन मिळेल. आपल्या बॅंकमधील आपल्या बचत खात्याच्या निवेदनाबद्दल तुम्हाला स्पष्टपणे माहिती आहे, पण गॅस कंपनीच्या तसेच वीज कंपनीकडून चालत असताना आपल्या क्रेडिट कार्ड कंपनीकडून ते एक निवेदन का आहे? या दोन्ही संकल्पनांवर जवळून नजर टाकूया.

चलन

एक चलन भरणा करण्याची विनंती मानली जाऊ शकते. हा एक दस्तऐवज आहे जो आपणास स्मरण करून देतो की आपल्याला आधीच देण्या्साठी असलेल्या चांगल्या किंवा सेवांसाठी पैसे द्यावे लागतील. बीजक सादर केल्यावर प्रदात्यास देय देण्यासाठी एक खरेदीदार यावर आवश्यक आहे जर आपण प्रीपेड अकाउंट वापरत असाल, तर तुम्ही जाहिरातीत चलन बद्दल काळजीत नाही पण पोस्ट पेड अकाउंट वापरताना; विनाव्यत्यय सेवांचा आनंद घेण्यासाठी सेवा प्रदात्याद्वारे उभारलेल्या चलनाची पावती मिळाल्यानंतर आपल्याला देय द्यावे लागेल अशाप्रकारे एक चलन विक्रेता कडून सर्व वस्तू व सेवांचा तपशील आणि दर लागू केलेल्या आकारासह एकूण एकूण सवलतीसह खरेदीदारला एक दस्तऐवज आहे.

निवेदन

एखाद्या पुरवठादाराकडून पक्षकारास दिलेल्या निवेदनाद्वारे, निवेदनानुसार उल्लेख केलेल्या तारखेपर्यंत पुरवठादाराकडून पुरवल्या जाणा-या सर्व वस्तू व सेवांसह पक्षाने दिलेली सर्व रक्कम यादीबद्ध करते. विधानाच्या शेवटी पक्ष ज्या पुरवठादाराकडे देत आहे. म्हणून आपण क्रेडिट कार्डधारक असाल आणि बॅलन्स चालवत असाल तर निवेदन महिन्याच्या आपल्या खरेदीबरोबर पुढे आलेली शिल्लक, महिन्यामध्ये केलेले कोणतेही देयक आणि सध्याच्या शिल्लक असलेल्या कर्जाला देय देण्याची गरज आहे असे नमूद केलेले आहे. कार्ड कंपनी

चलन आणि वक्तव्यात फरक

• चलन एक प्रकारचे विधान आहे, परंतु एक विधान नेहमीच चलन नसते. उदाहरणार्थ आपण आपल्या बँक, विमा कंपनी आणि इतर सर्वंकडून खात्याचे स्टेटमेंट मिळवत रहाल परंतु ते बिल किंवा चलन नाहीत. तथापि, आपल्या क्रेडिट कार्डचे विवरण पेमेंट करण्यासाठी एक स्मरणपत्र आहे.

• एखाद्या विधानात विशेषत: पहिल्या शिल्लकीचा समावेश होतो, उल्लेख केलेल्या कालावधीत केलेली खरेदी आणि आपण केलेल्या रकमेसह शेवटी आपण कंपनीला देय असलेली वर्तमान शिल्लक आहे.

• काही स्टेटमेन्ट्स जरी आहेत, परंतु बिल किंवा इनवॉइस हेतूने नसल्यास, एखाद्या निवेदनाच्या तळाशी 'हे बिल नाही' असे एक प्रमुख चिन्ह आहे.