ल्यूकेमिया आणि लिम्फॉमा दरम्यान फरक

ल्यूकेमिया वि लिम्फोमा ल्यूकेमिया आणि लिम्फोमा ही दुर्धरता (कर्करोग) आहेत. ल्यूकेमिया हा कर्करोग म्हणजे पांढऱ्या रक्त पेशीच्या पूर्वसंध्येला उद्भवतो. हे तीव्र कर्करोग (तीव्र ल्यूकेमिया) किंवा तीव्र कर्करोग असू शकते. सेल प्रकारच्या आधारावर ते तयार होतात ते मायलोयईड ल्युकेमिया किंवा लिम्फोबलास्टिक ल्यूकेमिया मध्ये विभाजित केले जाऊ शकते. सर्वसाधारणपणे मानवी मुख्यतः ओळखले जाणारे ल्यूकेमियाचे चार मुख्य प्रकार आहेत. तीव्र myeloid leukemia, तीव्र मायलोयॉइड ल्युकेमिया, तीव्र लिम्फोबलास्टिक ल्यूकेमिया आणि क्रॉनिक लिम्फोबोलास्टिक ल्यूकेमिया

रक्त पेशी अस्थिमज्जामध्ये बनतात. तेथे पांढ-या रक्त पेशी आणि लाल रक्तपेशी तयार होतात. ते अस्थिमज्जा स्टेम पेशीपासून तयार होतात. Myeloid पेशी आणि लिम्फाईड पेशी तयार करण्यासाठी विशेष सेल ओळी आहेत. जेव्हा पेशी नियंत्रणाबाहेर विभाजित करतात तेव्हा त्याला कर्करोग (रक्त कर्करोग) असे म्हणतात. उपचार cheraphoraphy किंवा अस्थी मज्जा प्रत्यारोपण असू शकते.

लिम्फॉमा लिम्फॉइड टिश्यू असलेले कर्करोग आहे. मुख्यत्वे दोन प्रकारच्या लिमफ़ोमा आहेत. हॉजकिन्स लिमफ़ोमा आणि नॉन हाडगिनिन्स लिम्फॉमा सामान्यतः लिम्फोमा आहेत. लिम्फोसायट प्रकारात बी किंवा टी असू शकतात. लिम्फोमा वाढलेली लिम्फ नोडस् म्हणून प्रस्तुत करू शकतात. बायोप्सी लिम्फॉमा प्रकाराचे फरक करण्यास मदत करेल. रेडिओ थेरपी आणि केमो थेरपी हे उपचार पद्धती आहेत. लिम्फॉमा बालपणात होऊ शकतात.

सारांश

• ल्युकेमिया आणि लिमफ़ोमा हे कर्करोग आहेत. • ल्यूकेमिया अस्थिमज्जामध्ये येते मज्जा बायोप्सी आणि रक्त चित्रपट निदान करण्यास मदत करतील. • ल्यूकेमियाचा मज्जा प्रत्यारोपणाचा उपचार केला जाऊ शकतो. • लिम्फामा वाढलेली लिम्फ नोड म्हणून उपस्थित होऊ शकते. लिम्फ नोड बायोप्सी हे निदान करण्यात मदत करेल.