कर्ज आणि आगाऊ दरम्यान फरक

कर्ज वि अॅडव्हान्स आर्थिक अडचणींच्या वेळी, व्यक्ती / महामंडळे आपल्याला त्यांच्या वैयक्तिक गरजा, व्यवसाय प्रतिबद्धता, गुंतवणूक इत्यादी पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधी मिळवू शकतात असे साधन शोधू शकतात. काही पर्याय आहेत जे शोधून काढले जाऊ शकतात जे कर्ज काढायचे आहेत किंवा जबाबदार्या पूर्ण करण्यासाठी आगाऊ. कर्जाची रक्कम काढली जाते किंवा आगाऊ रक्कम प्राप्त केली जाते ती वेळ ज्या मुदतीची गरज असते त्यावर अवलंबून असते, आवश्यक असलेली रक्कम आणि वैयक्तिक / महामंडळाची इतर आवश्यकता. खालील लेख कर्ज आणि प्रगती स्पष्ट स्पष्टीकरण पुरवतो आणि त्यांच्या समानता आणि फरक ठळक करतो.

कर्ज कर्जाची रक्कम अशी असते जेव्हा एक पक्ष (ज्याला सावकार किंवा बँका म्हणतात) सहसा दुसरा पक्ष (ज्याला कर्जदार असे म्हणतात) देणे हे आहे ठराविक कालावधीनंतर परत भरावे. कर्जाऊ पैसे घेतलेल्या पैशावर कर्जदाराला व्याज लावणार आहे आणि व्याज देयके एका ठराविक कालावधीने (सामान्यतः मासिक) आधारावर करणे अपेक्षित आहे. कर्जाच्या मुदतीनंतर, मुद्दल व व्याजाची संपूर्ण परतफेड करावी. कर्जाच्या अटी कर्जाच्या करारानुसार ठरवल्या पाहिजेत ज्यामध्ये परतफेड, व्याज दर आणि देय रकमेच्या मुदतीसाठी अटी लागू होतात.

वाहनचालक खरेदी करण्यासाठी, महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी, गृहकर्ज खरेदीसाठी गहाण, इत्यादीसारख्या अनेक कारणासाठी कर्ज घेतले जाते. जसे की बँका आणि वित्तीय संस्था कर्जदार सामान्यतः कर्जदाराच्या निधी उधार करण्यापूर्वी विश्वासार्हता कर्जदाराने बरेच मापदंड पूर्ण केले पाहिजेत; ज्यामध्ये क्रेडिट इतिहास, पगार / मिळकत, मालमत्ता इत्यादी समाविष्ट आहेत. ज्याला कर्जदारास एक मालमत्तेची तारण म्हणून गहाण ठेवण्याची गरज असते, जे लवकरातल केले जाईल आणि कर्जाचा वापर कर्जदार डीफॉल्टमध्ये झाल्यास नुकसान भरुन काढण्यासाठी केला जाईल.

अॅडव्हान्स

आगाऊ ही एक क्रेडिट सुविधा आहे जी एखाद्या वित्तीय संस्था, बँक, नियोक्ता, मित्र, नातेवाईक इत्यादीद्वारे वैयक्तिक / महापालिकेला दिली जाते. आगाऊ रक्कम सहसा कमी कालावधीसाठी असते आणि ते थोड्या काळादरम्यान बँकेने वसूल केले. कर्जाच्या पगारावर आगाऊ रक्कम दिली जाते. उदाहरणार्थ, एक कर्मचारी जो $ 1000 साठी साप्ताहिक वेतन प्राप्त करतो त्याने आता $ 500 आगाऊ (त्याच्या पुढील आठवड्याच्या पगारावर) त्यास भरणे आवश्यक आहे. नियोक्ता नंतर $ 1000 च्या ऐवजी पुढील आठवड्यात कामगार $ 500 भरावे लागतील.

आगाऊ रक्कम सहसा व्याज भरत नाही आणि म्हणूनच, थोड्या काळासाठी काही अतिरिक्त रोख मिळविण्यासाठी ती एक स्वस्त आणि सुविधाजनक पद्धत असू शकते.आगाऊ रक्कम सहसा कमी औपचारिक असते आणि तारण ठेवण्यासाठी कोणत्याही संपार्श्विकची आवश्यकता नसते. अशा प्रसंगी जेव्हा आगाऊ करार किंवा संपार्श्विक (जे सहसा बाबतीत असते) न दिले जाते, हे दोन पक्षांमधील संबंधांवर आधारित असेल.

कर्ज आणि अग्रिम यात काय फरक आहे? सामान्यतः समान हेतूसाठी कर्ज आणि प्रगतीचा उपयोग केला जातो; आर्थिक अडचणींच्या काळात काही अतिरिक्त निधी मिळवणे कर्जाची किंवा कर्जाची रक्कम तात्पुरती (अल्पावधी किंवा दीर्घ मुदतीसाठी) आर्थिक भार कमी करण्यासाठी कमी करू शकते या वस्तुस्थिती असूनही, त्या दोन्हीत परत घेणे आवश्यक आहे. दोन दरम्यान अनेक फरक आहेत. कर्ज कर्जाच्या स्वरूपात हाताळले जाते ज्यामध्ये कर्ज देणारे कर्जदार कर्जदारास औपचारिकरित्या निधी देते. आगाऊ रक्कम क्रेडिट सुविधा आहे जी सहसा कर्जाच्या तुलनेत कमी आहे. कर्जासाठी संपार्श्विक म्हणून तारण ठेवलेली मालमत्ता आवश्यक आहे, परंतु हे अॅडव्हान्स बाबतीत नाही. कर्जे दीर्घ कालावधीसाठी सुद्धा आहेत, आणि व्याजासह परतफेड करणे आवश्यक आहे. आगाऊ रक्कम कमी कालावधीसाठी घेतली जातात, आणि कर्जाची रक्कम व्याजावर आकारली जात नाही.

सारांश:

कर्ज वि अॅडव्हान्स • कर्जाची आणि कर्जे सामान्यपणे याच उद्देशासाठी वापरली जातात; आर्थिक अडचणींच्या काळात काही अतिरिक्त निधी मिळवणे • कर्जाची रक्कम जेव्हा एका पक्षाला (ज्याला सावकार किंवा बँका किंवा वित्तीय संस्था म्हणतात) दुसरा पक्ष (ज्याला कर्जदार असे म्हटले जाते) देण्याचे मान्य करते जे काही कालावधीनंतर परत परत करणे आहे .

• एक अग्रिम क्रेडिट संस्था आहे जी वित्तीय संस्था, बँक, नियोक्ता, मित्र, नातेवाईक इत्यादीद्वारे वैयक्तिक / महापालिकांना पुरवली जाते.

• कर्जाची कर्जे म्हणून हाताळली जातात जिथे कर्ज देणारा बँक कर्जदाराने औपचारिकरित्या निधी देईल, तर आगाऊ रक्कम क्रेडिट सुविधा आहे, जे सहसा कर्जापेक्षा कमी औपचारिक असते. • कर्जासाठी संपार्श्विक म्हणून तारण ठेवलेली मालमत्ता आवश्यक आहे, परंतु हे अॅडव्हान्ससाठी बाबतीत नाही. • कर्जे दीर्घ कालावधीसाठी आहेत, आणि व्याजांसह परतफेड करणे आवश्यक असते, तर काही काळासाठी कर्ज घेतले जातात आणि कर्जाची रक्कम व्याजावर आकारली जात नाही.