कर्ज आणि कर्ज दरम्यान फरक

कर्ज विदे> सामान्य माणसासाठी, कर्जामध्ये फरक नाही. आणि कर्ज तथापि, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या घरासाठी आपल्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पैशांची गरज असते, तेव्हा तो एखाद्या बँकेकडून किंवा इतर कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्जासाठी अर्ज करतो, कर्ज नाही परंतु जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणे कठिण असते, तेव्हा त्याला कर्जाच्या सापळाखाली म्हटले जाते आणि कर्जाची एकत्रीकरण कर्जे आर्थिक चिंतातून बाहेर येण्याचा मार्ग म्हणून सुचवले जातात. आणि कर्जदेखील एक प्रकारचे कर्ज आहे, मग या दोन अटींमधील फरक काय आहे?

एक कंपनी, ज्यात विस्तार होत आहे आणि वनस्पती आणि यंत्रांची खरेदी करण्यासाठी भांडवल आवश्यक आहे, ते एकतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊ शकतात किंवा सामान्य लोकांना रोखे जारी करू शकतात. हे समभाग सार्वजनिक स्वरूपात शेअरच्या स्वरुपात देखील विकू शकतात. जेव्हा एखादा अकाउंटंट कंपनीचे आर्थिक विवरण तयार करतो तेव्हा, उत्तरदायित्व बाजूला आम्ही सर्व कर्ज आणि कर्जाचा उल्लेख आढळतो. खाजगी सावकारांकडून आणि बँकांकडून मिळालेले पैसे कर्जाच्या स्वरूपात दिले जातात, तर बाँड जारी करून सामान्य जनतेला शेअर्स मिळवून दिले जाणारे पैसे कंपनीचे कर्ज समजले जातात.

यातून स्पष्ट होते की कर्जाची व कर्जे दोन्ही कंपनीची जबाबदारी आहेत आणि पैसे परतफेड करण्यासाठी तरतूद करावी लागते. कर्जाला नियमित व्याजासह व्याजासह द्यावे लागते, पण कंपनी फक्त बॉण्ड्सवरील व्याज देते आणि बॉण्डच्या मुदतीची मुदत संपल्यानंतर मूळ रकमेची परतफेड करावी लागते.

थोडक्यात:

कर्ज आणि कर्ज दरम्यान फरक

• जेव्हा आपण अनेक सावकारांद्वारे घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू शकत नसलेले आर्थिक अडचणीत असाल तेव्हा आपण कर्ज एकत्रीकरणासाठी जाता • सर्व कर्ज एकत्र विलीन केले जातात आणि तुम्हाला कर्ज एकीकरण कर्ज मिळते एका एका धनकोतून

• एखाद्या कंपनीच्या बाबतीत, बँकाकडून घेतलेल्या पैशांना कर्ज समजले जाते आणि बाँड जारी करून जनतेस पैसे देण्यास सांगितले जाते.

• सर्व कर्ज मोठ्या कर्जाचा भाग आहेत • एकत्रित कर्ज आणि कर्ज कंपनीच्या दायित्व म्हणून विचारात घेतले जाते.