कर्ज आणि गहाण दरम्यान फरक

कर्ज विम्याचे बंधन कर्ज सुरक्षित तसेच असुरक्षित असू शकतात आणि ते लहान व दीर्घ कालावधीसाठी देखील होऊ शकतात. शब्द तारण केवळ प्रतिबिंबित करते की कर्ज सुरक्षित आहे आणि कर्जाऊदाराला देण्यात आलेल्या पैशाच्या तुलनेत कर्जाऊ मालमत्तेची संपार्श्विक म्हणून मालमत्ता आहे. कर्जदाराकडून न भरल्यास किंवा देयकाच्या बाबतीत, कर्जदाराला त्याच्या पैशाची परतफेड करण्यासाठी संपार्श्विक म्हणून बाजूला ठेवलेल्या मालमत्तेची विक्री करण्याचा अधिकार राखून ठेवतो. तो तारण कर्जाच्या रूपात असे म्हणणे योग्य असले तरी, कर्जाच्या स्वरुपात कर्जाला कॉल करणे म्हणजे कर्जदारासह काही मालमत्ता ठेवण्यात आल्याची भावना व्यक्त करणे पुरेसे आहे. कर्ज आणि गहाणखर्चादरम्यान बर्याच समानता आहेत परंतु हे त्यांचे मतभेद आहेत जे बर्याच लोकांना याबद्दल गोंधळून राहतात. हा लेख कर्जाच्या आणि गहाणखरेच्या वैशिष्ट्यांवर प्रकाश टाकून वाचकांच्या मनात सर्व शंका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करेल.

आपल्याला थोडी पैशांची गरज असल्यास, बॅंक आपल्या बॅंकेच्या निवेदनाच्या आधारे कोणत्याही संपार्श्विकशिवाय आपल्याला देण्यास तयार आहेत. अशाप्रकारचे कर्ज असुरक्षित कर्ज असतात आणि बँका जास्त व्याजदर आकारतात आणि लहान कालावधीच्या कालावधीत परतफेडीची आवश्यकता असते. या कर्जाला व्यक्तिगत कर्जाच्या रूपात संदर्भित केले जाते आणि कर्जदार आपल्या वैयक्तिक गरजांसाठी वापरु शकतात जसे ग्राहक उपभोक्ता, कार किंवा इतर कोणतीही गोष्ट जी मौल्यवान आहे

व्यवसायासाठी एखाद्या बँकेकडून कर्ज मिळवणे अधिक अवघड आहे, आणि मागील तीन वर्षांपासून व्यवसायाच्या आर्थिक वक्तव्याप्रमाणे बँक व्यवहारांची नोंद करणे जसे अनेक औपचारिकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. खात्याच्या विधानाच्या स्वरूपाचा एक प्रकल्प अहवाल, ज्याचा उपयोग पैसा कसा वापरला जाणार आहे आणि कर्जाचा परतफेड करण्याचा लाभ घेतलेल्या कर्जाचा लाभ घेणा-या प्रकल्पाचा समावेश आहे. या सर्व दस्तऐवजांच्या वर, बँका सुरक्षित वाटत असल्याबद्दल संपार्श्विक वर आग्रह करू शकतात . हे संपार्श्विक गहने, मुदत ठेव, विमा प्रमाणपत्रे किंवा आपल्या व्यवसायाचा साठा देखील असू शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये, आपण कर्ज मिळवण्यासाठी आपल्या स्वतःच्या संपत्तीचा वापर करून अंमलात आहात आणि बँकेला अर्थसहाय आहे की आपल्या प्रयत्नांमध्ये कोणत्याही प्रकारची हानी झाल्यास, आपली संपत्ती जपून हा पैसा वसूल होऊ शकतो. हे नंतर एक प्रकारचे तारण कर्ज होते

सर्वसाधारणपणे, गहाण हा शब्द गृहकर्जमुळे लोकप्रिय झाला आहे जिथे संपत्ती मालमत्तेच्या खरेदीसाठी पैसे देत असलेल्या बँकेच्या नावावर आहे. जर आपण गृहकर्ज बद्दल बोलत असाल, तर आपल्या कुटुंबासह ते राहण्याची लक्जरी अनुभवण्याची परवानगी दिली आहे, परंतु घराची तांत्रिकदृष्ट्या परतफेडी पूर्ण होईपर्यंत बँकेची मालमत्ता आहे. ही तारण कर्ज आहे कारण कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मालमत्ता गहाण आहे. आपण डीफॉल्ट किंवा परतफेड साठी सेट केले गेले आहे की ईएमआय परत देण्यास अक्षम असाल तर बँक कर्ज मुदतपूर्व बंद करण्याचा अधिकार राखून ठेवते.

थोडक्यात:

कर्ज आणि तारण यातील फरक

• एक सामान्य कर्ज म्हणजे कर्ज आहे ज्यास संपार्श्विक आवश्यक नसते, तर गहाण एक कर्ज असते ज्यात कर्जदाराने बँकेच्या नावावर त्याच्या मालमत्तेची परतफेड केली पाहिजे संपूर्ण कर्जाची रक्कम • एक सामान्य कर्ज असुरक्षित आहे, उच्च व्याज दर आहे आणि अल्प कालावधीसाठी आहे • तारण सुरक्षित आहे, व्याज दर कमी केला जातो आणि दीर्घ कालावधीसाठी दिला जातो कालावधी