LOI आणि एमओयू मध्ये फरक

प्रमुख फरक - LOI बनाम एमओयू LOI (आशय पत्र) आणि एमओयू (मेमोरॅंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग) हे बर्याचदा निसर्गात असतात आणि बहुतेक ते एक दुसरा अशा प्रकारे, LOI आणि MOU यांच्यातील फरक स्पष्टपणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. वैयक्तिक आणि व्यावसायिक स्वरूपाच्या व्यवहारामध्ये LOI आणि एमओयूचा वापर मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. LOI आणि एमओयू यांच्यात महत्वाचा फरक हा था टी एलओआय हा एक करार आहे जो प्रस्तावित सौद्याच्या मुख्य मुद्द्यांचे वर्णन करतो आणि दोन पक्षांमधील

तर सामंजस्य करार दोन किंवा विशिष्ट कार्य किंवा प्रकल्प करण्यासाठी अधिक पक्ष. दोन्ही करारांमध्ये पक्षांदरम्यान कायदेशीर अंमलबजावणी करण्याचा इरादा नाही. अनुक्रमणिका

1. विहंगावलोकन आणि महत्त्वाचे अंतर

2 LOI
3 काय आहे एमओयू काय आहे? 99 9 4 साइड तुलना करून साइड - LOI बनाम एमओयू
5 सारांश LOI म्हणजे काय? एलओआय म्हणजे एक करार आहे जो प्रस्तावित सौदाच्या मुख्य मुद्द्यांचे वर्णन करतो आणि दोन पक्षांमधील "सहमत होण्याचे करार" म्हणून कार्य करतो. LOI ला एक चौकशी पत्र किंवा
संकल्पना कागद
असे म्हटले जाते. फक्त दोन पक्ष एक LOI मध्ये सहभागी होऊ शकतात; अशा प्रकारे, दोन पक्षांपेक्षा अधिक पक्षांमध्ये एलओआय बनवता येत नाही. लिखित करारनाम्यात प्रवेश करण्यापूर्वी लॉयरी प्रायः प्राथमिक करार म्हणून मानले जाते; त्यामुळे, कायदेशीर बंधनकारक नाही. तथापि, यांपैकी बर्याच करारांमध्ये बाध्यकारी तरतुदी असतात, जसे की उघड न करणे, विशिष्टता आणि नॉन-प्रतिस्पर्धी करार.
LOI <1 LOI ची सामग्री औपचारिक पत्रांचे स्वरूप घेते आणि खालील सामग्री समाविष्ट करावी,

सारांश विधान (परिच्छेद उघडणे)

समस्येचे विवरण कार्यान्वयनासाठी कृतींची अंमलबजावणी आणि त्यांचे अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केले जावे याचे एक विहंगावलोकन क्रियाकलापांचे परिणाम अर्थसंकल्प आणि इतर संबंधित वित्तीय माहिती परिच्छेद काढणे सहभागी पक्षांवरील स्वाक्षरी

हेतूचे एक पत्र सामान्यत: एका पक्षास दुसर्या पक्षाकडे सादर केले जाते आणि नंतर अंमलबजावणी किंवा स्वाक्षरीपूर्वी वाटाघाटी करते. येथे, दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या पदांवर सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करतील काळजीपूर्वक वाटाघाटी केल्यास, एक LOI एका व्यवहारातील दोन्ही पक्षांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व्ह करू शकते. निगडित प्रकल्पाच्या स्वरूपावर अवलंबून वाटाघाटीचा स्तर वाढू शकतो. उदा. औपचारिक लिखित करारानुसार प्रवेश करण्यापूर्वी कॉरपोरेट कृतींमध्ये ओएलआयआयचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो जसे विलीनीकरण, अधिग्रहण आणि संयुक्त उपक्रम. अशा परिस्थितीत, एक कायदेशीर बंधनकारक करारामध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी अटींची पडताळणी आणि वाटाघाटी करण्यासाठी, LOI विश्वासार्ह आधार प्रदान करते.एमओयू म्हणजे काय?

सामंजस्य करार हा एक लेखी करार आहे जेथे करार अटी स्पष्टपणे परिभाषित आहेत आणि प्राप्त करण्याच्या हेतूंशी सहमत आहेत. पण पक्षांदरम्यान कायदेशीर अंमलबजावणी नाही. MOU म्हणजे कायदेशीर बंधनकारक कराराच्या दिशेने पहिले पाऊल असतात. एमओयू सांगू शकेल की पक्ष "सुविधांच्या संयुक्त उपयोगास प्रोत्साहन आणि समर्थन देण्यास सहमत आहेत" परंतु हे कायदेशीर बंधनकारक खंड नाही.

ई. जी 2010 मध्ये, युरोपमधील सर्वात मोठ्या ऊर्जा समूहापैकी एक असलेल्या रॉयल डच शेलने ब्राझीलची एक मोठी गोड प्रोसेसर असलेल्या कोसन या 12 अरब डॉलरच्या संयुक्त उपक्रमाची स्थापना केली. एलओआयला आवडले नाही, दोनपेक्षा जास्त पक्षांनी सामंजस्य करार केला आहे. अशाप्रकारे, अशा प्रकारचा करार दोनपेक्षा अधिक पक्षांमध्ये विकसित केला जाऊ शकतो. जरी एक सामंजस्य करार कायदेशीररित्या अंमलात आणला जात नसला तरीही तो 'ऐस्प्पलद्वारे बांधला' आहे. हे एक खंड आहे ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीस सत्य किंवा अधिकार सांगण्यास प्रतिबंध होतो किंवा त्याला किंवा तिला वस्तुस्थिती नाकारण्यास प्रतिबंध करतो. म्हणूनच, जर एखाद्या पक्षाने सामंजस्य करारनामे स्वीकारल्या नाहीत आणि अन्य पक्षाला तोटा सहन करावा लागला. परिणामी, प्रभावित पक्षाला नुकसान भरून घेण्याचा अधिकार आहे. LOI प्रमाणेच, करारानुसार कायद्यानुसार बंधनकारक कलम समाविष्ट होऊ शकतात.

 • एमओयूच्या बाबी
 • खालील घटक सहसा एमओयूमध्ये सामील होतात.
 • एमओयूमध्ये सहभागी पक्षांनी
 • एमओयूमध्ये प्रवेश करण्याचा उद्देश> प्रत्येक पक्षाच्या भूमिका आणि जबाबदार्यांचा समावेश आहे.
 • प्रत्येक भागीदाराने योगदान दिलेल्या संसाधने
 • प्रत्येक पक्षाचे उद्देशाने केलेले मूल्यांकन करणे
 • स्वाक्षरी सहभागी पक्षांपैकी 1 आकृती 01: एमओयूचे स्वरूप एलओआय आणि एमओयूमध्ये काय फरक आहे?
- फरक लेख मध्य पूर्व ->

LOI बनाम एमओयू

LOI एक करार आहे जो प्रस्तावित सौद्याच्या मुख्य बिंदूची रूपरेषा देतो आणि दोन पक्षांदरम्यान "सहमत होण्याचे करार" म्हणून काम करते.

सामंजस्य करार दोन किंवा अधिक पक्षांमधील एक करार आहे जेथे पक्ष एकत्रितपणे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एमओयू करीत नाही.

पक्ष सामील झाले फक्त दोन पक्ष LOI मध्ये सहभागी होऊ शकतात.

दोनपेक्षा जास्त पक्ष एक सामंजस्य करार करू शकतात.

उपयोग LOI ला बर्याचदा नंतर करार केला जातो, त्यामुळे मर्यादित वापर

काम किंवा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत एमओयू अनेकदा त्याच्या स्वरुपात रहातो.

 • सारांश - LOI बनाम एमओयू
 • दोन्ही प्रकारचे करार विशिष्ट कृती करण्याच्या हेतूचे वर्णन करतात आणि कायदेशीररित्या बंधनकारक नसले तरीही ते कायदेशीर बंधनकारक बंधने समाविष्ट करू शकतात. LOI आणि MOU मधील फरक मुख्यत्वे अंतर्भूत असलेल्या पक्षांचा विवेक आणि प्रकल्पाचा स्वभाव यावर अवलंबून असतो; अधिग्रहण आणि अधिग्रहणे यासारख्या आघाडीच्या गठ्ठेमध्ये प्राथमिक करार म्हणून वापर करणे अधिक योग्य आहे जेथे वाटाघाटीसाठी एक स्थिर व्यासपीठ आवश्यक आहे, तर एमओयू एका कराराच्या पर्यायाप्रमाणे वापरण्यासाठी अधिक योग्य आहे.
 • संदर्भ: 1 क्यूटो, सॅन्जिआगो ए. "मेमोरँडम ऑफ अंडरवर्ल्डिंग अँड लेटर ऑफ इन्टेंट: फॉर डिफरर्स? "आंतरराष्ट्रीय व्यापार कायदा सल्लागार एन. पी. , 21 एप्रिल 2010. वेब 24 एप्रिल. 2017.
 • 2. "कॉर्पोरेट आणि फाउंडेशन संबंध."हेतू पत्र लिहा. | कॉर्पोरेट आणि फाऊंडेशन संबंध | उमॅस एमहर्स्ट एन. पी. , n डी वेब 24 एप्रिल. 2017.
 • 3 टॉड एरिक गिलिंगर बिझनेस अटार्नी कॅलिफोर्निया मुक्त सल्लामसलत संदेश 9 9 4 9 -862-0010 प्रकट करतात. "आशय पत्र किंवा मेमोरॅंडम ऑफ अचूक वापरासाठी योग्य "आशयपत्र किंवा मेमोरॅंडमचा योग्य वापर - मार्गदर्शिका - एव्हो. एन. पी. , 21 जुलै 2010. वेब 24 एप्रिल. 2017.
 • प्रतिमा सौजन्याने:

  1 "अर्जेंटिना आणि इराण यांच्यातील ज्ञानाचा मेमोरॅंडम" अर्जेंटिना आणि इराणने - अल्बर्टोएनिसमन org (Public Domain) कॉमन्सद्वारे विकिमीडिया