उत्पादकांच्या हमी आणि वारंटी दरम्यान फरक

निर्मात्यांना हमी व वारंटी

निर्मितीची हमी आणि हमी आम्ही नवीन आयटम खरेदी करताना अटी ऐकत आहोत. उत्पादनांची आणि सेवांची विक्री करण्यामध्ये हमीची संकल्पना खूप जुनी आहे आणि ग्राहकास उत्पादनाच्या गुणवत्तेबाबत वस्तुतः अभिवचन दिले आहे. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. सामान्यतः लोक जेव्हा एखादे उत्पादन किंवा सेवेसह ठराविक कालावधीसाठी गॅरंटी प्राप्त करतात तेव्हा ते आरामदायक वाटतील कारण जर ते अडथळा निर्माण करतात तर ते गॅरंटीच्या कालावधीमध्ये आयटमची किंमत विनामूल्य मिळण्याची खात्री बाळगते. तथापि, लोक शब्दांच्या वॉरंटीच्या वापराने गोंधळतात कारण त्यांना असे वाटते की हे गॅरंटीचे सौम्य संस्करण आहे. वाचकांना अधिक चांगली माहिती देण्यासाठी हमी आणि वॉरंटीसह फरक शोधू या.

गॅरंटी

हा एक दस्तऐवज आहे ज्याला आपण आयटम विकत घेता. तो उत्पादनांच्या बदल्यात निर्मात्याने खरेदी केल्या नंतर निश्चित वेळेत काही अडथळा निर्माण झाल्यास त्याला वचन दिले आहे. गॅरंटीची कायदेशीर स्थिती आहे आणि उपभोक्त्याला न्यायालयीन कायद्याचा वापर करून तो त्यास पैसे देऊन मोफत मिळू शकतो किंवा उत्पादनासह मोफत मिळू शकतो. हमी साधारणतः केवळ उत्पादकांकडून दिली जाते.

वॉरंटी ग्राहकांचे अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी हे देखील एक दस्तऐवज आहे. आम्ही उत्पादनांसाठी खरेदी केलेल्या विमा पॉलिसीप्रमाणे अधिक किंवा कमी आहे. सामान्यतः वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्यांनी आणि उत्पादनांद्वारे विकसित केलेल्या अडचणीच्या दुरुस्तीसाठी त्यांचे कव्हर जारी केले जाते. हमी देखील निसर्गात मर्यादित आहे कारण ती केवळ एका निर्दिष्ट कालावधीसाठी लागू आहे.

काही लोकांना असे वाटते की गॅरंटी हमी वॉरंटीपेक्षा नेहमीच चांगली असते परंतु 4-5 वर्षांनंतर जर कंपनीला व्यवसायाबाहेर नसल्याचे आढळल्यास 10 वर्षांची हमी काय आहे आणि आपण या उत्पादनामध्ये समस्या येत आहात? दुसरीकडे, विक्रेत्याकडून येत असलेली वॉरंटी अधिक उपयुक्त आहे कारण आपण वॉरंटी कालावधीमध्ये आपले उत्पादन विनामूल्य दुरुस्त करू शकता. तथापि, हमी सह आपण उत्पादनाच्या बदली मिळेल, परंतु वॉरंटीच्या बाबतीत, आपण फक्त सदोष उत्पादनाची दुरुस्ती मिळवू शकता.

सारांश

• गॅरंटी आणि वॉरंटी दोघेही कागदपत्रे आहेत जे उपभोक्त्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवतात.

• उत्पादक आणि वितरकांकडून वॉरंटी जारी केली जाते तेव्हा गॅरंटी उत्पादकांकडून जारी केली जाते

• मध्ये हमी, आपण आपले पैसे परत मिळवू शकता किंवा आयटम पुनर्स्थित करू शकता परंतु वॉरंटीच्या बाबतीत, आयटम केवळ विनामूल्य दुरुस्त करता येतो आणि