नोईर आणि निओ-नोइर यांच्यातील फरक

नोअर वि. नू-नोईर

नोईअरच्या श्रेणी अंतर्गत आलेली चित्रपट सहसा मानसिक थ्रिलर आणि गुन्हेगारी नाटकांचा सामना करतात. या कालावधीत जवळजवळ सर्व चित्रपटांमध्ये एकसारखे भूखंड किंवा थीम होती जिच्यात अद्वितीय दृश्यास्पद परिणाम आहेत. वर्णांना सहसा नायर्स म्हणून चित्रित केले जात असे ज्यांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला होता. नूर चित्रपट बहुतेकदा अंडरवर्ल्ड, गँगस्टर आणि गुन्हेगार एकमेकांशी आणि जगातील विरोधात लढतात. शॉट्स वेगळ्या ठिकाणी होत्या आणि दृष्य घटकांमध्ये अधिक प्रकाश आणि छाया आणि कमी प्रकाशयोजनाचा वापर केला गेला.

निओ-नोईर हा शब्द 1 9 70 च्या दशकात वापरण्यात आला. नोईर चित्रपटांप्रमाणेच, नू-नोईर चित्रपटांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जे नूर चित्रपटांबद्दल अज्ञात होते. नोईर चित्रपटांप्रमाणेच, नू-नोईर चित्रपटांनी आधुनिक परिस्थितीचा वापरही केला. निओ-नोईर चित्रपट काही सामाजिक रूढींमुळे विकसित झाले.

हे लक्षात येते की नोईर चित्रपटांनी प्रेक्षकांना नायकोंविरोधी नात्यांशी संबंध प्रस्थापित करण्याची परवानगी दिली आहे. पण हे सहसा निओ-नोईर चित्रपटांमध्ये सुधारित करण्यात आले. निओ-नोईर चित्रपटांमध्ये, एक अपारंपरिक कॅमेरा हालचालींवर येऊ शकतो. हा प्लॉट अशा प्रकारे बनविला गेला की प्रेक्षकांना वाटते की ते केवळ चित्रपट बघत आहेत आणि नोईर चित्रपटांप्रमाणे कारवाई किंवा कथा यात भाग घेत नाहीत.

निओ-नोईर चित्रपटांमध्ये पाहिलेल्या काही गोष्टींमध्ये ओळख संकटे, विषयक्षमता, तंत्रज्ञान, सामाजिक परिणाम, आणि स्मरणशक्ती समस्या समाविष्ट आहेत.

सारांश:

1 "नोईर" हे चित्रपटांशी संबंधित आहे. 1 9 46 मध्ये "निऑर" हा शब्द उच्चारणारा निनो फ्रॅंक होता.

2 नोएरच्या श्रेणी अंतर्गत आलेली चित्रपट सहसा मानसिक थ्रिलर आणि गुन्हेगारी नाटकांचा सामना करतात.
3 1 9 70 च्या दशकात निओ-नोईर हा शब्द वापरला गेला. नोईर चित्रपटांप्रमाणेच, नू-नोईर चित्रपटांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जे नूर चित्रपटांबद्दल अज्ञात होते.
4 नोएर फिल्ममधील वर्ण अनेकदा नायकों म्हणून चित्रित केले जात असे ज्यांना कठीण परिस्थितीत सामोरे जावे लागले. नूर चित्रपट बहुतेकदा अंडरवर्ल्ड, गँगस्टर आणि गुन्हेगार एकमेकांशी आणि जगातील विरोधात लढतात.
5 निओ-नोईर चित्रपटांमधील काही दृष्ये ओळख संकटे, व्यक्तिमत्व, तंत्रज्ञान, सामाजिक विच्छेदन आणि स्मरणशक्ती समस्यांसह आहेत. < 6 हे लक्षात येते की नोईर चित्रपटांनी प्रेक्षकांना नायकोंविरूद्ध संबंध निर्माण करण्यास प्रेरित केले, परंतु हे सहसा नियो-नोईर चित्रपटांमध्ये बदलले गेले.