नोफोन आणि नोबी दरम्यानचा फरक

कोणीही वि nothing

जरी कोणाही व्यक्तीमध्ये फरक नसला तरी कोणीही ते समानार्थी शब्द म्हणून वापरत नाहीत. कोणीही नाही आणि कुणीही त्यांच्या वापरामध्ये भिन्न नाही. कोणीही नाही आणि सर्व कोणीही सर्वनाम आहेत. दोन्ही शब्दांमध्ये उपसर्ग क्रमांक जोडला जात नसल्याने हे स्पष्ट होते की दोन्ही शब्द नकारात्मक अर्थ घेतात. जेव्हा आपण शब्दांच्या इतिहासाकडे पाहत नाही, तेव्हा आपण पाहू शकतो की याचे मध्य इंग्रजीमध्ये आहे. जर आपण या दोन शब्दांचा अर्थ विचारात घेतला तर ते दोघेही 'केवळ एक व्यक्तीच नाही असे दर्शवितात. 'तथापि, आपल्याला हे जाणून घेण्यास स्वारस्य असेल की सर्वनाम सर्वकाही एकवचनी स्वरूपात नेहमी वापरला जात नाही परंतु काही वेळा जेव्हा सर्वनामांचा त्याच्या अनेकवचनी स्वरूपात वापर केला जात नाही.

कोणी याचा काय अर्थ नाही?

'नो-वन', 'काही नाही' आणि 'समान' शब्दांसारखे कोणीही वापरले जात नाही. खालील दिलेली शिक्षा पहा.

कोणालाही सत्य माहीत नाही

येथे, या वाक्यात शब्द 'कोणीही नाही' या अर्थाने कोणीही वापरला नाही. दुसरीकडे, नो-बॉडी देखील 'एपीशन' चे अनुसरण करीत नाही. तसेच, सध्याच्या काळामध्ये कोणीही वापरला जात नाही हे जाणून घेणे फार महत्वाचे आहे.

नो-इन म्हणजे काय?

दुसरीकडे, वाक्यरचना म्हणून 'कोणीही' या शब्दाचा वापर केला जात नाही,

कोणाचीही मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा नको होत्या

कोणीही वेळेस आले नाही.

कोणीही -ही सत्य सांगितले नाही.

वरील सर्व वाक्यात, आपण पाहू शकता की 'नो वन' या शब्दाचा अर्थ 'ऑफ' असे नाही. शब्दाच्या बाबतीत, कोणीही पाहू शकत नाही की याचे अनुकरण 'चे' आहे. तथापि, काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये केवळ 'ओपन' केले जात नाही. खालील उदाहरणे पहा.

तुमच्यापैकी कोणीच वेळेवर आला नाही.

त्यांच्यापैकी कोणीही सत्य सांगितले नाही.

उपरोक्त उदाहरणात दाखवल्याप्रमाणे कुणीही कोणीही बदलू शकत नाही. हे पूर्वोक्त (विशेषतः ज्याच्या कटातील पडद्याचे झाकण नसलेला पदार्थ (विशेषतः स्त्रियांबरोबरता) खालील उदाहरणे पहा.

काही वेळेस आले नाही.

कोणीही मला आनंदी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या नाहीत.

हे स्पष्ट करते की कोणीही व्यक्ती बदलू शकत नाही कारण कोणीही एखाद्या व्यक्तीबद्दल बोलण्यासाठी वापरला जात नसतो तेव्हा कोणीही म्हणून समान अर्थ नसतो. तणाव येतो तेव्हा, सामान्यतः भूतकाळातील कोणत्याही एकाचा वापर केला जात नाही. काही प्रकरणांमध्ये, उपस्थित ताणतणावधी कोणीही वापरला जात नाही, जोपर्यंत तो खाली दिलेली वाक्याप्रमाणे बोलणार नाही याची खात्री नसेल.

कोणीही वेळेत येतोच नाही.

या वाक्यमध्ये, तुम्ही पाहु शकता की सध्याच्या त्रासामध्ये कोणीही वापरलेला शब्द वापरला जात नाही कारण स्पीकरला या गोष्टीची पूर्ण खात्री आहे की प्रत्येकजण उशीरा येतो आणि कोणीही वर्गसाठी वेळेत येत नाही.म्हणूनच आजच्या काळातील शब्द वापरला जात नाही. त्याचप्रमाणे वाक्य 'कोणीही कोणालाही सत्य माहीत नाही' असेही सांगते जे वक्ता त्याचे काय म्हणत आहे याबद्दल निश्चितपणे सांगतात.

कोणीही नाही आणि कुणीही फरक आहे काय?

• 'नो-वन', 'काही नाही' आणि 'समान' शब्दांसारखे कोणीही वापरलेला नाही.

• दुसरीकडे, शब्दांच्या 'एपोजिझन' सह 'नो-व्ही' शब्द वापरला जात नाही. ' • कोणीही व्यक्ती बदलू शकत नाही.

• नो-बॉडी, दुसरीकडे, याचे 'एपोजिशन' चे अनुसरण केले जात नाही.

• हे जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे की सध्याचा ताणतणावांमध्ये कोणीही वापरला जात नाही, तर भूतकाळात सामान्यतः वापरला जात नाही.

हे कोणीही-आणि कोणीही नाही यात फरक आहे