धर्म आणि न्याय दरम्यान फरक

धर्म विरुद्ध न्याय धर्म आणि न्याय ही त्यांच्या परिभाषा आणि संकल्पना यांच्यातील त्यांच्यातील काही फरक दर्शविणारे दोन शब्द आहेत. धर्म संस्कृती आणि विश्वासांवर आधारित आहे. हे अध्यात्माशी संबंधित आहे. दुसरीकडे न्याय एक नैतिकता आधारित संकल्पना आहे. दोन शब्दांमध्ये हा मुख्य फरक आहे.

हे लक्षात घेणे अवघड आहे की लेडी जस्टिसने तीन प्रतीके न्यायनिहाय करून दाखवलेला आहे, जसे की तलवार, एक मानवी आकारमान आणि एक आगीच्या पट्ट्या. दुसरीकडे, धर्माचा विश्वास आणि व्यक्तींच्या गटाचे आचरण दर्शविले जाते. अनेक धर्म आहेत कारण त्यांचे अनुसरण करणारे व्यक्तींचे गट आहेत. दुसरीकडे, न्याय हा सर्व पंथ आणि धर्मांसाठी एक आहे.

न्याय कायद्यानुसार तयार केला जातो दुसरीकडे धर्म preceptors किंवा विशिष्ट faiths नेते यांनी स्थापन केले आहे. धर्म आणि न्याय यात मूलभूत फरक आहे. आपण जगातील कोणताही धर्म घेतल्यास आपल्याला आढळेल की हे एका विशिष्ट व्यक्तीने स्थापित केले आहे उदाहरणार्थ, येशू ख्रिस्त आणि इस्लामचा अल्लाह नंतर स्थापना झाल्यानंतर ख्रिस्तीत्वाची स्थापना झाली. दुसरीकडे पाहता, हे समजणे महत्वाचे आहे की धर्म आणि न्याय दोन्ही मानव आणि वेगवेगळ्या पंथांमध्ये सुसंवाद आणतात. धर्म एका व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व घडवतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीचे वागणूक देखील न्याय करते. एखाद्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व सुधारणेसाठी न्याय करणे म्हणजे

धार्मिक मान्यतेमध्ये देवतेची उपासना, एका व्यक्तीची शक्ती, अध्यात्म आणि समानता या गोष्टींचा समावेश आहे. दुसरीकडे, न्याय म्हणजे माणसाच्या सर्व दोषांची दुरुस्ती करणे आणि त्याला परिपूर्ण करणे. जे लोक चुकीचे आहेत त्यांची शिक्षा दंड करण्याचा हेतू आहे. दुसरीकडे धर्म, लोकांचे गुणधर्म उभारण्याचा हेतू आहे हे धर्म आणि न्याय यांच्यातील फरक आहेत.