राई आणि बॉर्बन दरम्यान फरक

राई वि बॉर्नबोन

राय आणि बोरबॉन दो प्रकारचे व्हिस्की आहेत जरी राय आणि बोरबॉन हे तशाच प्रकारे बनवल्या जातात, तरी ते अनेक प्रकारात वेगळे असतात, जसे त्यांच्या स्वाद आणि अल्कोहोल सामग्री.

राई आणि बोर्नबॉर्न व्हिस्कीच्या दरम्यान असलेला पहिला फरक त्यांच्या उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या धान्यामध्ये आहे. राय नावाचे व्हिस्की राय नावाचे धान्य बनवलेले असताना, बोरबॉन व्हिस्की कॉर्नपासून बनविली जाते.

राय व्हि व्हिस्कीमध्ये कमीतकमी 51 टक्के राई असते आणि 80 टक्के पेक्षा कमी दारू प्रति शीतपेयेवर विसर्जित केले जाते. हे किमान दोन वर्षांसाठी ओक बॅरल्समध्ये साठवले जाते. < बोर्नबॉनमध्ये किमान 79 टक्के मका पण जर मकाची टक्केवारी या टक्केवारीपेक्षा जास्त झाली तर तिला कॉर्न व्हिस्की म्हणतात, आणि बौरबॉन नाही. हे व्हिस्की देखील प्रति व्हॉल्यूम प्रति 80 टक्के पेक्षा कमी प्रमाणात केले जाते. राय व्हिस्कीच्या प्रमाणे, बोरबॉन व्हिस्की देखील ओक बॅरल्समध्ये कमीत कमी 2 वर्षे साठवले जाते.

नाव बुर्बोन केंटकीतील बोर्नबोनच्या प्रांतातून बनविले गेले आहे, जिथे पहिले बोर्नबॉन व्हिस्कीचे डिस्टील केले गेले होते. राई व्हिस्कीचे केंटकीमध्ये डिस्टिल्ड केले जातात

दोन व्हिस्कीच्या दरम्यान एक मोठा फरक दिसून येतो की राई बोरबॉन पेक्षा अधिक प्रभावी आहे. अल्कोहोलची सामग्रीची तुलना करताना, बोरबॉन व्हिस्कीमध्ये राय व्हिस्कीच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात असणे आवश्यक आहे. बोर्नबोन थोडासा गोड व्हिस्की आहे, तर राई व्हिस्की कडू एक आहे.

राऊ व्हिस्कीला मसालेदार आणि अतिशय तीक्ष्ण असे मानले जाते जसे बोर्नबॉन, जे सॉफ्ट व्हिस्की आहे

रोझ व्हिस्की मनाई करण्यापूर्वी दोन व्हिस्कीचा सर्वात लोकप्रिय होता, परंतु एकदा निषेध लागू झाला, तेव्हा बोर्नबॉन व्हिस्कीने पर्याय बनला. जरी राय व्हिस्कीने परत येवले असले तरी बोर्नबॉन व्हिस्की अद्याप आवडता आहे.

सारांश:

1 राई व्हिस्की रायल्यापासून तयार केली जाते. दुसरीकडे, बोरबॉन व्हिस्की कॉर्नपासून बनविली जाते.

2 राऊ व्हिस्की बोर्नबॉन व्हिस्कीपेक्षा अधिक प्रभावी आहे.

3 बोर्नबोन थोडासा गोड व्हिस्की आहे, तर राई व्हिस्की कडू एक आहे.

4 अल्कोहोल सामग्रीची तुलना करताना, बोरबॉन व्हिस्कीमध्ये राई व्हिस्कीच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात असणे आवश्यक आहे.

5 राऊ व्हिस्कीला मसालेदार आणि अतिशय तीक्ष्ण असे मानले जाते जसे बोर्नबॉन, जे एक मस्त व्हिस्की आहे < 6 बोर्न व्हिस्की रिया व्हिस्कीपेक्षा अधिक लोकप्रिय पेय आहे. <