साल्वेज व्हॅल्यू आणि बुक मूल्य दरम्यान फरक

मुख्य फरक - वाचवण्याचे मूल्य वि बुक मूल्य वाचवणुकीचे मूल्य आणि पुस्तक मूल्य अवमूल्यन गणनेचे दोन महत्वाचे घटक आहेत जे मूर्त भांडवली मालमत्तेसाठी वेळोवेळी मूल्य कमी करण्यासाठी वापर करतात. सेल्व्हज व्हॅल्यू आणि बुक व्हॅल्यूमधील महत्वाचा फरक हा आहे की

सेल्व्हज व्हॅल्यू ही आर्थिक उपयुक्त जीवनाच्या शेवटी मालमत्तेचे पुनर्विक्रय मूल्य आहे जेव्हा पुस्तक मूल्य ही मालमत्ता आहे बॅलन्स शीट किंवा एकूण संपत्तीची एकूण संपत्तीची एकूण किंमत अनुक्रमणिका 1. विहंगावलोकन आणि महत्त्वाचे अंतर

2 बचतीचे मूल्य 3 आहे बुक मूल्य 4 आहे साइड कॉसमिस बाय साइड - सेल्व्हज व्हॅल्यू व्हॅल्यू बुक व्हॅल्यू

5 सारांश
बचतीचे मूल्य काय आहे?
बचतीचे मूल्य हे आर्थिक उपयुक्त आयुष्याच्या शेवटी संपत्तीचे पुनर्विक्री मूल्य आहे. अवमूल्यन मूल्याच्या मूल्याची किंमत एका निश्चित मालमत्तेच्या खरेदी किंमत (क अशाप्रकारे, निधीचे मूल्य अवमूल्यन गणनेत उपयुक्त ठरते. बचावनाचे मूल्य '
अवशिष्ट मूल्य ' आणि '
पुनर्विक्रीचे मूल्य
' असेही म्हटले जाते.

ई. जी ABC कंपनी $ 20,000 च्या अंदाजे बचावलेले मूल्य असलेल्या $ 100,000 साठी मालमत्ता विकत घेते. मालमत्तेचे आर्थिक उपयुक्त जीवन 10 वर्षे आहे. अवमूल्यन साखरेच्या मूल्याचे वजा करून घेतले जाईल म्हणजे $ 80,000 हे 10 वर्षांच्या कालावधीत विभागले जातील ज्यामुळे वार्षिक 8,000 डॉलर्सचा अवमूल्यन शुल्क होईल. अवमूल्यनाचे हिशोब करतांना मूल्यांकनाचे मूल्य समाविष्ट केले जाणार नाही तर, साल्वेज मूल्य निर्धारित करणे फारच अवघड आहे जर बचतीचे मूल्य क्षुल्लक असेल अशी अपेक्षा असेल तर

पुस्तक मूल्य म्हणजे काय?

मालमत्तेचे पुस्तक मूल्य म्हणजे शिल्लक शीटवर मालमत्ता चालविली जाते तसेच ' निव्वळ बुक व्हॅल्यू' म्हणून संदर्भित '' 99 9, '' ही मालमत्ता मूल्याच्या खर्चावरून संचित घसारा (पुस्तक मूल्याची गणना करण्याच्या मुद्द्यांनुसार केलेली घनिष्ठ घसारा रक्कम) कमी करून गणना केली जाते. दरवर्षी अवमूल्यनाचा दर बुक व्हॅल्यूवर लावला जाईल, जो प्रत्येक उत्तीर्ण वर्षाबरोबर कमी करेल. वरील उदाहरणावरून पुढे चालू ठेवणे,

ई. जी खरेदी किंमत = $ 100, 000 उधार मूल्य = $ 20, 000 आर्थिक उपयुक्त जीवन = 10 वर्षे पुस्तक मूल्य ही कंपनीच्या 'निव्वळ मालमत्ता मूल्यासाठी' वापरली जाणारी संज्ञा आहे. एकूण मालमत्ता आणि एकूण उत्तरदायित्वांमध्ये हे फरक आहे.या प्रकरणात, पुस्तकी मूल्य म्हणजे कंपनीची मुदतपूर्ती झाल्यास ती भागधारकांकडून प्राप्त होणारी किंमत.

  • आकृती 1: एखाद्या कंपनीचे पुस्तक मूल्य साल्वेज व्हॅल्यू आणि बुक व्हॅल्यूमध्ये काय फरक आहे?
  • - फरक लेख मध्यम पूर्वी टेबल ->
मूल्य मूल्य वि बुक मूल्य

बचत उतपादन आर्थिक उपयुक्त जीवन संपल्यावर मालमत्तेचे अंदाजे मूल्य पुनर्विक्रय मूल्य आहे

पुस्तक मूल्य म्हणजे मूल्य ज्यावर बॅलन्स शीट किंवा एकूण संपत्तीच्या एकूण मूल्याची किंमत मोजली जाते. कॅश फ्लो बचत निधीच्या रकमेच्या समान असलेल्या मालमत्तेच्या फायदेशीर जीवनाच्या शेवटी प्राप्त होईल.

मालमत्तेची विक्री केली असेल तर मालमत्तेचे पुस्तक मूल्य समान असलेली एक रोख रक्कम प्राप्त केली जाईल.

घसारा / अवमूल्यनची गणना साखरेच्या मूल्याची वजा करून केली जाते.

घसारा साठी हिशेब केल्यानंतर बुक मूल्य परिणामी मूल्य आहे

सारांश - बचत मूल्य वि बुक मूल्य

वाचवणुकीचे मूल्य आणि पुस्तके मूल्य यांच्यातील फरक वेगळा आहे जेथे साखरेचे मूल्य म्हणजे आर्थिक उपयुक्त जीवनाच्या शेवटी मालमत्तेसाठी प्राप्त होणारी रोख रक्कम खर्च कमी घसारा जमा बचतीचे मूल्य हे अंदाज मूल्य आहे आणि मालमत्ता पुनर्विक्रीच्या वेळी प्राप्त झालेली ही वास्तविक रक्कम किंवा असू शकत नाही. कंपनीच्या सद्विभाच्या मूल्यामुळे संपुष्टात आलेल्या निधीतून पुस्तके मूल्य अधिक असेल.

संदर्भ 1 "साल्व्हेज व्हॅल्यू म्हणजे काय? - प्रश्न आणि उत्तरे "लेखा साधने एन. पी. , n डी वेब 06 एप्रिल 200 9.

2 "बुक मूल्य. "इन्व्हेस्टॉपिया एन. पी. , 31 जुलै 2013. वेब 06 एप्रिल. 2017. 3 "नाममात्र वि बुक vs बाजार मूल्य. "सॉफ्टमनीर नेट: नाममात्र वि बुक vs बाजार मूल्य. एन. पी. , n डी वेब 06 एप्रिल. 2017.
4. "बॅलन्स घसारा पद्धत कमी करणे "बॅलेन्स डीप्रिलेशन डेफिअनिंग डिस्क्रिप्शन मेथड - स्पष्टीकरण आणि उदाहरण एन. पी. , n डी वेब 06 एप्रिल. 2017.