संपृक्त आणि ह्यामध्ये अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिडस् फरक

संपृक्त वि ह्यामध्ये अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिडस्

फॅटी ऍसिडस् एक ओवरनंतर एक carboxyl गटासह unbranched कार्बन साखळ्या तयार आहेत. त्यात फॉस्फोलाइपिड्स, ट्रायग्लिसराइड, डिग्लासेराइड, मोनोग्लिसराइड आणि स्टीरोल एस्टर यांच्यासह शरीरातील विविध घटक असतात. बहुतांश सामान्य फॅटी ऍसिडमध्ये साखरेचे प्रमाण 16 ते 18 कार्बनचे असते. फॅटी ऍसिड साखळीच्या रासायनिक संरचनावर आधारित, शरीरात दोन प्रकारचे फॅटी ऍसिड असतात; म्हणजे, संतृप्त आणि अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिडस् साध्या वसा प्रामुख्याने ग्लिसराइड व फॅटी ऍसिडस् बनतात. सर्वात सामान्य साधे चरबी ग्लिसराइड आणि तीन फॅटी ऍसिडचे बनलेले ट्रायग्लिसराईड आहे.

फॅटि ऍसिड म्हणजे काय संप्रेरेटेड आहे?

संपृक्त फॅटी ऍसिडमध्ये नॉनबॅंकेड कार्बन चेन्स असतात ज्यात ड्युअल बाँड नसतात. या फॅटी ऍसिडचे रुपांतर संतृप्त वसा बनते. संततीनियमित चरबी ही चरबी, पशू चरबी, संपूर्ण दूध, लोणी, नारळ तेल, आणि पाम तेलामध्ये भरपूर प्रमाणात असते. हे चरबी तपमानावर घनरूप म्हणून उपस्थित असतात. संततीकारक चरबी रक्त कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढवतात, म्हणून एलडीएल कोलेस्टेरॉलशी निगडीत जोखीम वाढवा.

अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड्स म्हणजे काय?

असंतृप्त वेटी ऍसिडचे कार्बन चेन एक किंवा एकपेक्षा जास्त सी = सी बंध असतात. या फॅटी ऍसिडस् हे असंतृप्त व्रण म्हणून बनतात. अनसॅच्युरेटेड चरबीचे मुख्य स्त्रोत मुख्यत्वे वनस्पतींमध्ये आढळतात. C = C बॉण्ड्सच्या संख्येवर आधारित फॅटी ऍसिडचे दोन प्रकार आहेत; म्हणजे (अ) फक्त एक क = फॅटी ऍसिड साखळी बाजूने सी दुहेरी बॉण्ड ज्यात आणि कॅनोला, शेंगदाणा, ऑलिव, avocado, काजू आढळतात, आणि (ब) दोन किंवा अधिक सी, ज्यात polyunsaturated फॅटी ऍसिडस्, monounsaturated फॅटी ऍसिडस्, = सी दुहेरी बंध आणि मासे, बदाम आणि पेकान आढळले आहेत. असंतृप्त वेटी ऍसिडला निरोगी फॅटी ऍसिडचे असे म्हणतात कारण ते एलडीएल कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण कमी करतात, त्यामुळे खराब कोलेस्टेरॉलशी निगडित जोखीम कमी करता येतो.

संतृप्त आणि अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड्समध्ये फरक काय आहे?

• सेटिटायटेड फॅटी अॅसिड्स फॉर्टेबल असलेले वसा, तर असंतृप्त वेटी ऍसिड असंपृक्त चरबी तयार करतात.

• भरल्यावरही फॅटी ऍसिडस् फॅटी ऍसिड साखळी नाही दुहेरी क = क दुहेरी बंध आहे अशा प्रकारे भरल्यावरही फॅटी ऍसिडस् हायड्रोजन अणू कमाल संख्या आहे, आणि. तथापि, अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिडमध्ये अनसॅच्युरेशनचे एक किंवा अधिक गुण असतात, ज्यामध्ये साखळीत हाइड्रोजन परमाणु गहाळ आहेत.

• संतृप्त फॅटी ऍसिडचे स्रोत म्हणजे पशू चरबी, नारळ तेल आणि पाम तेलाचे असते, तर असंतृप्त वेटी ऍसिडचे बहुतेक भाजी तेले आणि मासे तेल असतात.

• संपृक्त चरबी तपमानावर घन आहेत, तर असंतृप्त वेटी ऍसिड्स तपमानावर द्रव असतात.

• संतृप्त चरबीयुक्त ऍसिडचे शेल्फ लाइफ असंतृहीत फॅटी अॅसिड्सपेक्षा जास्त आहे

• असंतृप्त वेटी ऍसिडस् विपरीत, भरत फॅटी अॅसिड विटामिनमध्ये विद्रव्य असतात.

• सेटिटार्टेड वसा सीरम कोलेस्टेरॉल वाढवतात, तर असंपृक्त चरबी सीरम एकूण आणि एलडीएल कोलेस्टेरॉल कमी करते.