सामाजिक विज्ञान आणि नैसर्गिक विज्ञान यांच्यात फरक

सामाजिक विज्ञान विरूद्ध नैसर्गिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान आणि नैसर्गिक विज्ञान हे दोन विषयवस्तू एकमेकांशी भिन्न आहेत जे त्यांच्या विषयांच्या दृष्टीने वेगळे असतात. सामाजिक विज्ञान हे कोणत्याही अभ्यासाचा विषय आहे जो समाज आणि तिच्या विकासावर केंद्रित आहे. थोडक्यात, तो कोणत्याही विषयावर संदर्भित करतो जो नैसर्गिक विज्ञानांच्या समांतर अंतर्गत येत नाही. अशा प्रकारे सामाजिक शास्त्रांमध्ये मानवशास्त्र, शिक्षण, अर्थशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय संबंध, राजकारण विज्ञान, इतिहास, भूगोल, मानसशास्त्र, कायदा, गुन्हेगारी यासारख्या विषयांचा समावेश आहे. मानवशास्त्र हे एक सामाजिक विज्ञान आहे जे माणसाच्या इतिहासाशी संबंधित असते. मानव जीवशास्त्र आणि मानवता शब्द मानवशास्त्र म्हणतात.

अर्थशास्त्र हे एक सामाजिक विज्ञान आहे जे विविध वस्तूंचे उत्पादन आणि वस्तूंचे उत्पादन, सामानांचे वितरण आणि संपत्तीचा उपभोग यांच्याशी संबंधित असलेल्या समस्यांचा अभ्यास करते. भौगोलिक भूगोल आणि मानवी भूगोल हा भौगोलिक व्याख्येनुसार समाविष्ट केला जातो जो आणखी एक सामाजिक विज्ञान आहे. इतिहास हा एक सामाजिक विज्ञान आहे जो मागील मानवी कार्यक्रमांमध्ये शोध घेतो. दुसरीकडे, नैसर्गिक विज्ञान हे शास्त्रीय शाखा आहेत जे वैज्ञानिक पद्धतींचा वापर करून नैसर्गिक जगाच्या तपशीलात जाते. नैसर्गिक वागणूक आणि नैसर्गिक स्थितीबद्दलच्या तपशीलवार माहितीमध्ये नैसर्गिक विज्ञान वैज्ञानिक पद्धतीने कार्य करतात हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. सामाजिक विज्ञान आणि नैसर्गिक विज्ञान यातील मुख्य फरक आहे.

तर्कशास्त्र, गणित आणि सांख्यिकी यासारख्या विज्ञानांना औपचारिक विज्ञान असे म्हटले जाते आणि ते सुद्धा नैसर्गिक विज्ञानांपेक्षा वेगळे आहेत. खगोलशास्त्र, जीवशास्त्र, पृथ्वी विज्ञान, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, समुद्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान आणि वातावरणीय विज्ञान हे काही सुप्रसिद्ध नैसर्गिक विज्ञान आहेत.

हे लक्षात घेणे मनोरंजक आहे की हवामानशास्त्र, जल विज्ञान, भूभौतिकी आणि भूविज्ञान यासारख्या विषयांचे नैसर्गिक विज्ञान आहे कारण ते सर्व त्यांच्या दृष्टीकोनातून वैज्ञानिक पद्धतींचा समावेश करतात. या दोन महत्वाच्या पदांमध्ये फरक आहेत, म्हणजे, सामाजिक विज्ञान आणि नैसर्गिक विज्ञान.