लवकरच आणि लवकर दरम्यान फरक

लवकरच वि लवकर लवकर इंग्रजी आणि इंग्रजी भाषेत लवकरच दोन शब्द वापरले जातात जे बर्याचदा त्यांच्या अर्थांमधील समानतेमुळे गोंधळलेले असतात. खरे सांगायचे तर त्यांच्या शब्दांच्या अर्थाच्या दोन शब्दांमध्ये काही फरक आहेत.

'लवकरच' हा शब्द 'आतापासून थोड्या काळासाठी' वाक्यांच्या अर्थाने दर्शविला जातो:

1 मी लवकरच तुम्हाला पैसे पाठवीन.

2 मला आनंद होत आहे की तू लवकरच येऊन

दोन्ही वाक्यांत 'लवकरच' याचा अर्थ 'आतापासून थोड्या काळासाठी' असा होतो आणि म्हणूनच पहिल्या वाक्याचा अर्थ 'मी तुम्हाला थोड्याच वेळात पैसे पाठवू.' दुसऱ्या वाक्याचा अर्थ 'मी खुश आहे की तू आतापासून थोड्याच वेळात येऊन?'

दुसरीकडे, 'प्रारंभिक' शब्दाचा वापर 'नियुक्त किंवा नेहमीच्या वेळेपूर्वी' या वाक्याप्रमाणे केला जातो.

1

उद्या सकाळी लवकर येऊन सांगा. 2 मला आशा आहे की आपण ते ea

rly आणू दोन्ही वाक्यांमध्ये, 'लवकर' हा शब्द 'नियुक्त किंवा नेहमीच्या वेळेपूर्वी' या अर्थाने वापरला जातो आणि म्हणूनच, पहिल्या वाक्याचा अर्थ 'कृपया उद्या सकाळी नेमलेल्या वेळेस ये.' आणि दुसऱ्या वाक्याचा अर्थ असेल 'मला आशा आहे की आपण नेहमीच्या वेळेस आणीन'.

'लवकर' या शब्दाचा 'युसुफ' शब्दाचा विशेष वापर आहे, ज्याप्रमाणे वाक्य 'कृपया सोमवार पर्यंत लवकरात लवकर परत करा' असे म्हटले आहे. या वाक्यात 'लवकरात लवकर' हा शब्द '' यापेक्षाही पुढे 'असा अर्थ देत नाही. हे लक्षात घेणे मनोरंजक आहे की 'लवकर' हा शब्द एखाद्या क्रियाविशेष म्हणून वापरला जातो आणि 'सकाळी लवकर' आणि 'प्रारंभिक दिवस' यासारख्या अभ्यासात देखील वापरले जाते. हे दोन शब्द 'लवकरच' आणि 'प्रारंभिक' यातील महत्त्वाचे फरक आहेत.