उपयोग आणि वापर दरम्यान फरक

उपयोग वि वापरा < उपयोग "वापर" आणि "वापर" यातील फरकांशी गोंधळ करू नये. "जरी" वापर "मूळ शब्दाचा वापर" मुळापासून "मुळापासून करण्यात आला आहे, तरी त्या दोघांकडे काही सूक्ष्म भेद आहेत ज्या त्यांच्या महत्त्वानुसार स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

"वापर करा," त्याचे नाम स्वरूपात प्रत्यक्षात "क्रियापद" च्या क्रियापदापेक्षा घेतले जाते, ज्याचा अर्थ "विशिष्ट कार्य किंवा उद्देशासाठी काहीतरी वापरणे किंवा वापरणे. "एक उदाहरण आहे," मी दररोज माझ्या सामग्री शाळेत आणण्यासाठी माझी बॅग वापरतो. "पुढे, जेव्हा शब्द" वापर "शब्दामध्ये जसे वाक्ये वापरत असते तेव्हा" आपण आपल्या वर्गात असताना त्यात काही लिहिणार नसल्यास त्या नोटबुकचा वापर काय आहे? "शब्द प्रत्यक्षात त्या वेळी संदर्भित किंवा विशिष्ट ऑब्जेक्ट किंवा उद्देशाच्या संदर्भात आहे. म्हणूनच "कायद्याचे उद्देश किंवा मूल्य काय आहे? "<

दुसरीकडे "वापर" हा शब्दप्रयोग असा आहे ज्यामध्ये "वापर" शब्दापेक्षा फार दूर नाही. "खरेतर नंतरचे हे जवळजवळ समानच आहे. परिभाषाच्या दृष्टीने फक्त फरक म्हणजे "वापर" या शब्दाशी संलग्न असलेल्या एखाद्या गोष्टीची सातत्य किंवा समानता. "बहुतेक वाक्य रचनांमध्ये, संज्ञा वापरण्याचा" उपयोग "हा शब्द" वापर "वापरण्यापेक्षा अधिक योग्य आहे कारण पूर्वीपेक्षा अधिक औपचारिक ध्वनि असल्याचे दिसते. एका वाक्यात "वापर" हा शब्द वापरण्याचा एक उदाहरण म्हणजे "सामान्य वापरांमध्ये, शब्द 'महिला' आणि 'स्त्री' हे समान आहेत. "<

दुसरे उदाहरण वाक्य आहे, "या शस्त्रांचा वापर हा अतिरेकी प्रकारापेक्षा अधिक आहे कारण बाकीचे जे अधिकतर आहेत त्यांच्या तुलनेत. "हे असे आहे की आपण असे म्हणत आहात की अशी शस्त्रे निर्दिष्ट करण्यात आली आहेत, जी सानुकूलतेनुसार, सामान्यतः वापरलेल्या शस्त्रांप्रमाणे वापरली जाऊ शकते. भाषणांच्या भागाच्या उपयोगाबद्दल विचारताना, क्रियापदाप्रमाणे, "वाक्यमधील क्रियापदांचा वापर काय आहे?" "विचारण्याऐवजी" वाक्यात क्रियापदांचा वापर काय आहे? "याचे कारण असे की शब्दशः नेहमी आणि निरंतर वाक्यांनी वापरली जातील.

सारांश:

1 "वापर" हा शब्द नेहमी एक संज्ञा असतो, तर "वापर" एकतर क्रियापद किंवा एक संज्ञा असू शकते

2 नाम म्हणून वापरले जाणारे "वापर" हा एक क्रियापद म्हणून वापरला जाणारा (कोणत्याही प्रकारचा तणाव नाही) वापर केला जातो

3 "वापर" मध्ये एकसंधपणा किंवा सामान्यपणाची जोड आहे.

4 "उपयोग" हा एक अधिक विशेष शब्द आहे जो सामान्यतः औपचारिक पद्धतीमध्ये वापरला जातो. परंपरेनुसार आणि सानुकूल करून, "उपयोग" या संज्ञा वापरण्यापेक्षा "वापर" वापरणे अधिक स्वीकारार्ह आहे. "<