ए.ए. आणि पाहोईहो मधील फरक

ए.ए. बनाम पाहोईए

पहहोएवे और ए.ए. ज्वालामुखी आणि त्यांच्या लावाचा अभ्यास करणारे, या दोन प्रकारचे लावा प्रवाह आहेत. लाव्हा प्रवाहात गवताळ खडक आहेत आणि दोन्ही पहोआएही आणि ए.ए. बासलेटिक आहेत. हे दोन्ही नाव मूळमध्ये हवाईयन आहेत. पहोईएही आणि ए.ए. ची रचना समान आहेत. या लावा प्रवाहामध्ये अनेक समानता आढळून आल्या आहेत, परंतु या लेखात चर्चा करणे आवश्यक आहे की त्यांच्या सुसंगतता आणि देखावा मध्ये सूक्ष्म फरक आहेत.

ए.ए. लाव्हा फ्लो म्हणजे काय?

हा एक जाड लाव्हा प्रवाह आहे जो निसर्गात दाडण्यात आला आहे कारण तो थंड झाल्यानंतरही त्यावर चालता येणे अवघड आहे. थंड होण्यानंतर या लाव्हाची खडबडीत पृष्ठभागाची पातळी आहे. या खळबळ लावाच्या बाह्य कवचला फाडणारा गॅस स्फोटांचा परिणाम आहे. जर तुम्ही त्याकडे पाहत असाल, तर तुम्हाला रॉक तुकड्यांना आणि खडांच्या वाट्याला एकठांत पडले असेल परंतु या संरचनेच्या अंतर्गत तुकडे केलेले ज्वाळा रबर चप्पल घातलेल्या ए.ए. लावाच्या प्रकारात येण्याची तुम्ही अपेक्षा करू शकत नाही कारण क्लिंकरची जागा चप्पलांच्या रबरमधून कापू शकते. जेव्हा लाव्हा प्रवेगक वेगाने वाहते तेव्हा ए.ए. लावा तयार होतो. जलद वाहते म्हणजे लावा गर्मी लवकर गमवावा आणि त्याची चिकटपणा खूपच जास्त आहे.

पायहोएव लाव्हा फ्लो म्हणजे काय?

या प्रकारचा लावा प्रवाह एक रपा पृष्ठभाग आहे जो गुळगुळीत आहे. अशा लावाच्या पृष्ठभागाच्या पट्टीने भूतकाळातील पॅन सारखा असावा. लाव्हा प्रवाहाची गुळगुळीत पृष्ठभाग लावाच्या वायू बाहेर जाण्यास सक्षम नसल्याची सूचित करते. या खात्यावर ए.ए. लावा प्रवाहापेक्षा पाहेहेहॉ अधिक द्रवपदार्थ आहे. या लाव्हा प्रवाहाच्या रपा-या पृष्ठभागाखाली गरम आणि पिवळलेला लावा आहे जो पुढे रपाच्या बांधकामाचा वापर करतो.

पायहोआए आणि एएमध्ये काय फरक आहे?

• पाहोईएव लावा हळू चालला आहे तर ए.ए. लावा त्वरीत थंड होतो. • पाओहाह हळू हळू हलवून तर ए.ए. लावा जलद चालवतो. ए.ए. लावा प्रवाहाच्या बाबतीत, वायूंपासून वरच्या पृष्ठभागावरून गळुन बाहेर पडू शकला आणि बाहेरील रचनेच्या बाह्य संरक्षणातून बाहेर पडले.

• पाहियोएव लावा प्रवाहाच्या बाबतीत, वायू रपा आणि गुळगुळीत पृष्ठभाग तयार करून बाह्य पृष्ठातून बाहेर पडू शकत नाही.

• बटर पाईवर्स शिवाय ए.ए. लावा प्रवाहावरून चालणे अशक्य आहे केवळ रबरच्या चप्पलने आपण थंड पाओहाई लावा प्रवाहावरून फिरू शकता.