वर आणि एकूण दरम्यानचा फरक

वर आणि वर: वरील आणि त्यापेक्षा अधिक वरील शब्द दोन शब्द आहेत जे वारंवार किंवा त्याच्यापेक्षा अधिक फरक ओळखत नसल्याने त्यांच्या वापराच्या दृष्टीने गोंधळलेले असतात. खरे सांगायचे तर ह्या दोन शब्दांमधील फरक आहे, त्यापेक्षा जास्त किंवा त्यापेक्षा जास्त. हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की दोन्ही शब्द 'पेक्षा उच्च' च्या अर्थाने वापरले जाऊ शकतात. शब्दांप्रमाणेच, शब्दश: किंवा ऐवजी दोन्ही शब्दप्रयोग वापरतात. नंतर, शब्दांच्या वरील इतिहासाबद्दल थोडक्यात सांगा की वरील शब्द जुने इंग्रजी शब्द

abufan तर हा शब्द ओल्ड इंग्रजी शब्द ofer पासून येतो. याचा अर्थ काय होतो?

वरील शब्दाचा अर्थ 'वापरण्यापेक्षा जास्त वापरला जाऊ शकतो. 'खाली दिलेले वाक्य पहा.

पाणी आमच्या गुडघेपर्यंत वर आले

ही वाक्य बरोबर आहे. याचा अर्थ असा आहे की या लोकांच्या गुडघेपर्यंत पाणी पातळी वाढली. याचा अर्थ उपरोक्त स्थानाचा वापर करून दिलेला आहे.

दुसरीकडे, वरील शब्द जेव्हा आपण उंचीच्या संदर्भात मोजमाप व्यक्त करु इच्छित असाल किंवा खाली दिलेल्या वाक्यांप्रमाणे मोजमापाने आणि खाली खेचण्यासाठी वापरला जातो.

त्याचा शरीराचे तापमान सामान्यपेक्षा वरचढ झाले फ्रान्सिस सरासरी अभ्यास वरील आहे.

पहिल्या वाक्यात, वरील शब्द स्केलद्वारे 'उंची' च्या अर्थाने वापरला जातो. दुसऱ्या वाक्यात, वरील शब्द बुद्धिमत्तेच्या दृष्टीने मापनाच्या अर्थाने वापरला जातो

याचा अर्थ काय होतो?

आधी नमूद केल्यानुसार, वरील शब्दाचा अर्थ 'वापरण्यापेक्षा जास्त वापरला जाऊ शकतो. 'खाली दिलेले वाक्य पहा.

पाणी आमच्या गुडघे वर आला

हे वाक्य देखील लक्षात ठेवा की हे वाक्य देखील बरोबर आहे.

उपरोक्त आणि त्यापेक्षा जास्त वापरण्यातील मुख्य फरक म्हणजे आपण 'आच्छादन' किंवा 'ओलांडणे' या शब्दाचा अर्थ समजावून सांगू इच्छित असल्यास खाली दिलेला वाक्ये म्हणून वापर करावा.

विमान सिडनीहून उड्डाण करणार होता.

पर्वत वर ढगांचा पाऊस पडणे पाहा.

पहिल्या वाक्यात, आपण पाहू शकता की या शब्दावरून 'क्रॉसिंग' या अर्थाचा खुलासा झाला आहे. दुसरीकडे, दुसऱ्या वाक्यात, आपण पाहू शकता की 'ओव्हर' हा शब्द 'आवरण' या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट करतो.

त्याचप्रमाणे, जर आपण अंक व्यक्त करू इच्छित असाल तर आपण पुढील वाक्यात सांगितल्याप्रमाणे शब्द वापरला पाहिजे.

एक दशलक्ष लोक भयावह रोग ग्रस्त आहेत.

या वाक्यात तुम्हाला असे आढळेल की हा शब्द प्रती 'क्रमांक' च्या संकल्पनेवर आधारित आहे.

वर आणि वर काय फरक आहे?

• हे लक्षात ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की वरील शब्द आणि वरील शब्दांचा वापर 'पेक्षा उच्च' च्या अर्थाने केला जाऊ शकतो.

• वर आणि त्यावरील उपयोजनांमध्ये मुख्य फरक आहे की आपण 'आच्छादन' किंवा 'ओलांडणे' या अर्थाचा अर्थ व्यक्त करू इच्छित असल्यास आपण शब्दाचा वापर करावा. ' • त्याचप्रमाणे, जर आपण अंक व्यक्त करू इच्छित असाल तर आपण शब्द वापरु नये.

• दुसरीकडे, वरील शब्द जेव्हा आपण उंचीच्या संदर्भात मोजमाप व्यक्त करू इच्छित असल्यास किंवा मोजणीच्या प्रमाणात खाली आणि खाली दर्शविण्यास इच्छुक असतो.

हे शब्द प्रती आणि त्यातील महत्वाचे फरक आहेत.