अधिग्रहित खर्चासह आणि देय असलेल्या खाती मधील फरक

महत्त्वाचा फरक - अर्जित व्युत्पन्न बनावट खाती देय

अर्जित केलेला खर्च आणि देय खाती हे बॅलन्स शीटमध्ये नोंदवलेली दोन महत्वाची बाब आहे. कंपन्यांचे देय केलेल्या खर्चासह आणि देय असलेल्या खातींमधील महत्वाचा फरक असा की एक जमा केलेला खर्च हा लेखापरीक्षणाच्या पुस्तकात ओळखल्या जाणाऱ्या खर्चाचा कालावधी आहे जो त्याचा रोख स्वरूपात दिला जातो किंवा नाही, ज्या देयदारांना दिलेली देय देय आहे कंपनीला कर्जावर माल विकले

अनुक्रमणिका
1. विहंगावलोकन आणि महत्त्वाचे अंतर
2 Accrued expense 3 लेखाचे देय आहे 4 साइड कॉमर्सन बाय साइड - एक्कार्ड व्यंजन वि अकाउंट देय 5 सारांश
एक उपार्जित खर्च म्हणजे काय?
एक जमा केलेला खर्च हा लेखापरिक्षित खर्चा आहे जो पुस्तकांसाठी मान्यताप्राप्त आहे. हे खर्च विशेषत: निसर्गात असतात आणि ते ताळेबंदात वर्तमान दायित्व म्हणून रेकॉर्ड केले जातील. अकाउंटिंगची उपाधारितांच्या संकलनाच्या पूर्ततेसाठी उपार्जित खर्च रेकॉर्ड केला गेला पाहिजे. संचय संकल्पना मते, रोख रकमेत दिलेली असली किंवा नसली तरीही त्या काळात उत्पन्न आणि खर्चाची नोंद केली पाहिजे.

जेव्हा कंपनी आपल्या देयकांची अपेक्षा करू शकते तेव्हा एक जमा केलेला खर्च रेकॉर्ड केला जावा. अशा जमा केलेल्या खर्चासाठी सामान्य उदाहरणे म्हणजे भाडे, वेतन आणि बँक कर्जावरील व्याज, i. ई. , अशी उदाहरणे जेथे प्रत्येक महिन्यात समान देयके केली जातात

जमा झालेले खर्च कसे रेकॉर्ड करावे?

जमा केलेला खर्च कसा रेकॉर्ड करावा हे पाहण्यासाठी खालील उदाहरणावरून पहा.

ई. जी एबीसी लि. ने 10% व्याज दराने 10, 000 रुपयांचे एक बॅंक कर्ज घेतले आहे आणि प्रत्येक महिन्यात मासिक व्याज देय आहे 15.1 व्या पुढील महिन्यात. अशा प्रकारे, $ 1, 000 ची व्याजदर म्हणून रेकॉर्ड केले जाईल,

व्याज देयके ए / सी डीआर $ 1, 000

जमा केलेला खर्च सी / सी $ 1, 000 देयक भरल्यानंतर खालील नोंदणीचे रेकॉर्ड केले जाईल, व्युत्पन्न खर्च ए / सी डीआर $ 1, 000

कॅश ए / सी सीआर $ 1, 000

देय देय खात्याचे काय?

ही कंपनीच्या अल्पकालीन कर्जदारांना देय करण्याचे बंधन दर्शवते; मी. ई. ज्या कर्जदारांनी कंपनी एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये निधी देते ही परिस्थिती उद्भवली जेव्हा कंपनीने सामान खरेदी केली आहे देय असलेले खाती बॅलन्स शीटमध्ये वर्तमान दायित्व म्हणून समाविष्ट केले गेले आहेत. खात्याचे देय रेकॉर्ड कसे करावे?

खालील उदाहरणाकडे पहा.

ई. जी एबीसी कंपनीने एक्सवायझेड कंपनीच्या मालची किंमत 1 डॉलर, 150 रूपये विकत घेतली.

अशा प्रकारे देय असलेले खाते

एक्सवायझेड कंपनी ए / सी डीआर $ 1, 150 देय असलेले खाते सीएआर $ 1, 150 देयक दिले जाते तेव्हा,

खाते देय A / C DR $ 1, 150

कॅश ए / सी सीआर $ 1, 150

देय असलेल्या खात्यांचा वापर करून दोन महत्वाचे प्रमाण मोजले जातात

1 देय देय उलाढाल प्रमाण देय देय टर्नओव्हर रेशो = गुड्सची किंमत / विकल्या जाणार्या सरासरी खाती

वरील गुणोत्तर हे दर्शविते की किती वेळा पेमेंट्सची रक्कम कंपनी द्वारा बसवता येते. वर्षासाठी पेअल्सची सरासरी सरासरीने एक अचूक गुणोत्तर सादर करण्यासाठी सरासरी (उघडत देय रक्कम आणि बंद केलेले देय रक्कम 2) विभाग येथे मानले जाते. उलाढालीचा एक काळ एका कालावधीत घसरत असल्यास, ही मागील काळाच्या तुलनेत कंपनीला त्याच्या पुरवठादारांना फेडण्यासाठी अधिक वेळ लागत आहे. टर्नओव्हर रेशो वाढत असताना उलट हे खरे आहे, ज्याचा अर्थ कंपनी पुरवठादार जलद दराने पैसे देत आहे.

2 खाते देय Days

खाती देय दिवस = (खाते विकू शकतील / विक्रीची किंमत) * 365

देय देण्याकरता देय रक्कम देण्यासाठी कंपनी किती दिवस लावते, हे कळते. बर्याचदा ठेवीदारांना जास्त काळाची मुदत आवडली नाही कारण ते लवकर रक्कम जमा करण्यास प्राधान्य देतात. काही करारांमध्ये, ज्या वेळेचे पैसे द्यावे त्यांचे आधीपासूनच निर्दिष्ट केले जाऊ शकते.

देय असलेल्या खात्यांविषयी बीजक एक मुख्य दस्तऐवज आहे हा एक खरेदीदारला पाठविला गेला दस्तऐवज जो विक्रेत्याद्वारे प्रदान केलेल्या वस्तूंची किंमत आणि खर्च निर्दिष्ट करते. अशा प्रकारे, जेव्हा एखाद्या लाईडरकडून कंपनीकडे एक इनव्हॉइस पाठविला जातो तेव्हा वस्तुची किंमत आणि त्यांची किंमत यानुसार अचूकतेसाठी काळजीपूर्वक तपासावे.

आकृती 1: क्रेडिट विक्रीवर दिले जाणारे चलन

उपार्जित खर्चासह आणि देय असलेल्या खात्यांमध्ये काय फरक आहे?

- फरक लेख मध्य पूर्व ->

उपार्जित बनाम विखुरलेले खाते देययोग्य

जमा झालेल्या अकाउंटिंगच्या कालावधीसाठी प्राप्त केलेला खर्च रेकॉर्ड केला जातो, नगदी देयकाचा विचार न करता

देय असलेले खाती अल्पकालीन कर्जदारांना तडजोड करण्याचे बंधन दर्शवते.

घटना

उपार्जित खर्च साधारणपणे सर्व कंपन्यांनी खर्च केले जातात

क्रेडीट वर खरेदी केल्या गेल्या तरच देय असलेले खाते उद्भवले पाहिजे. पेमेंटचा प्रकार

वाढीव खर्च मासिक पेमेंटसाठी केला जातो. उदा: भाडे, वेतन, इत्यादी. देयदारांमुळे अकाऊंट पेअल्स फक्त रेकॉर्ड पेमेंट होतात.

सारांश - उपार्जित खर्चासह बनावट देवाणघेवाण *

देय खर्चासह आणि देय झालेल्या खातींमधील मुख्य फरक, ज्या पक्षांना त्यांना अदा करण्यात येत आहे त्यांच्याशी संबंधित आहे. ज्या खात्यांमधून कंपनीने क्रेडिटवर खरेदी केले आहे अशा खात्यांमुळे देय असलेले अकाउंट जेव्हां देय आहे त्यानुसार कर्मचा-यांना आणि बँकांसारख्या विविध पक्षांना प्राप्त केलेला खर्च देय असू शकतो. कॉर्पोरेट भागीदारांसह निरोगी व्यवसाय संबंध चालू ठेवण्यासाठी देय असलेले खाती व्यवस्थापित आणि स्वीकारार्ह पातळीवर व्यवस्थापित केले पाहिजेत.

संदर्भ: 1 "देय देय - एपी "इन्व्हेस्टॉपिया एन. पी. , 15 ऑगस्ट 2016. वेब 20 फेब्रुवारी 2017.

2 "उपार्जित खर्च "इन्व्हेस्टॉपिया एन. पी. , 17 नोव्हेंबर 2003. वेब 21 फेब्रुवारी 2017. 3 "इनव्हॉइस - चलन म्हणजे काय? "डेबिटूर अकाऊंटिंग ग्लॉझरी. एन. पी. , n डी वेब 21 फेब्रुवारी 2017.
4. "दिवस देय असाधारण - स्ट्रॅटेजिक सीएफओ "आयसील एन. पी. , 18 ऑक्टो. 2016. वेब 21 फेब्रुवारी 2017.
प्रतिमा सौजन्याने: 1 "इनव्हॉइस, पब्लिक रिसोर्सेसचे मानके मोठे बॉक्स, ऑफिस, हॅकनी, लंडन, यूके. jpg "कोरी डॉक्टोरोद्वारे (सीसी बाय-एसए 2. 0) फ्लिकर